Антонюк О. П., Цигикало О. В.

ОРГАНОГЕНЕЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГРАФІЇ ШЛУНКА В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ


Про автора:

Антонюк О. П., Цигикало О. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Встановлено, що закладка шлунка відбувається на 4-му тижні розвитку у вигляді веретеноподібного розширення дистальної частини передньої кишки. З 5-го тижня розвитку починається зміна форми зачатка шлунка, внаслідок чого відбувається ротація органа вліво, і вже на 8-му тижні воротарна частина шлунка рухається вправо і вгору, а кардіальна — переміщується вліво і дещо вниз. У передплодовому періоді розвитку утворюється замикальний апарат шлунка — завдяки синтопічному впливу діафрагми (стравохідно-шлунковий перехід) та особливій просторовій формі воротаря і росту м’язового замикача (шлунково-дванадцятипалокишковий перехід). В об’єктів жіночої статі вікова динаміка скелетотопії воротаря шлунка має асиметричний характер стосовно типу статури: різке зменшення рівня відбувається в 7-місячних плодів з найменшими коефіцієнтами конституції та у 9-місячних плодів з найбільшими коефіцієнтами конституції, а періоди інтенсивного підвищення рівня тривають впродовж 8-го місяця в плодів з найменшими коефіцієнтами соматотипу та протягом 9-10-го місяців у об’єктів з найбільшими коефіцієнтами соматотипу. Ці періоди інтенсивних просторових змін топографії шлунково-дванадцятипалокишкового переходу можна вважати часом появи варіантів їх будови та можливого виникнення природжених вад.

Ключові слова:

шлунок, стравохідно-шлунковий перехід, шлунково-дванадцятипалокишковий перехід, пренатальний період онтогенезу, розвиток, плід

Список цитованої літератури:

  • 1. Врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта как совместная проблема детских хирургов и педиатров / И. Ю. Карпова, В. В. Паршиков, А. С. Железнов [и др.] // Медицинский альманах. — 2010. — №. 4. – С. 208-210.
  • 2. Колесников Л. Л. Сфинктерология / Л. Л. Колесников. — М.: ГЭОТАР. — Медиа, 2008. — 152 с.
  • 3. Товкач Ю. В. Анатомічні особливості стравохідно-шлункового переходу в неонатальному періоді онтогенезу людини / Ю. В. Товкач // Вісник морфології. — 2007. — С. 114-116.
  • 4. Fetal gastric size in normal and abnormal pregnancies / M. Sase, H. Asada, M. Okuda [et al.] // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 2002. — Vol. 19, № 5. — P. 467-470.
  • 5. Morphogenesis and Three Dimensional Movement of the Stomach During the Human Embryonic Period / N. Kaigai, A. Nako, S. Yamada [et al.] // The Anatomical Record. — 2014. — Т. 297. — №. 5. — С. 791-797.
  • 6. Schoenwolf G. C. Development of the gastrointestinal tract. Larsen’s human embryology / G. C. Schoenwolf. — Churchill Livingstone/Elsevier, 2009. — P. 435-477.
  • 7. Uwabe C. Imaging of a large collection of human embryo using a super-parallel MR microscope / C. Uwabe, K. Shiota // Magn. Reson. Med. Sci. — 2007. — № 6. — P. 139-146.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 311-317 сторінки, код УДК 611.329.0139