Барчук Р. Р., Попадинець О. Г., Пастух М. Б., Грищук М. І., Дубина Н. М.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ В УМОВАХ НОРМИ ТА ПАТОЛОГІЇ


Про автора:

Барчук Р. Р., Попадинець О. Г., Пастух М. Б., Грищук М. І., Дубина Н. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Ротова порожнина має багатокомпонентну систему захисту від патогенних чинників навколишнього середовища. Як відомо, гомеостаз ротової порожнини визначається багатьма факторами, однак, в першу чергу, функціональною активністю слинних залоз, від чого залежить як наявність/відсутність стоматологічної патології, так і соматичне здоров’я людини загалом. Дисфункція слинних залоз може бути викликана різними причинами. В результаті проведеного пошуку встановлено, що вивчення морфологічних змін великих слинних залоз при йододефіцитних станах, гіпотиреозі залишається недостатньо вивченою і дискутабельною із проблем морфології, ендокринології, стоматології та терапії.

Ключові слова:

великі слинні залози, гіпотиреоз, йододефіцит

Список цитованої літератури:

 • 1. Афанасьев В.В. Значение поднижнечелюстных слюнных желез для организма / В.В. Афанасьєв, М.А. Полякова, Р.С. Степаненко // Стоматология. – 2011. – № 3. – С.70-71.
 • 2. Варібрус О.А. Порівняльний аналіз клінічної феноменології розладів психоемоційної сфери у жінок із тиреопатіями / О.А. Варібрус // Медична психологія. – 2015. – № 3. – С. 32-37.
 • 3. Визначення впливу психотропних препаратів на функціональну активність слинних залоз в експерименті / В.Г. Шутурмінський, Л.С. Кравченко, О.В. Татаріна [та ін.] // Одеський медичний журнал. – 2010. – № 3 (119). – С. 55-57.
 • 4. Гаврильєв В.М. Уміст імуноглобулінів А, G, M, у сироватці крові та секреторного імуноглобуліну А в ротовій порожнині у хворих на неврогенний сіалозоаденіт / В.М. Гаврильєв, О.В. Риболов, В.Д. Ахмеров // Український стоматологічний альманах. – 2010. – № 6. – С. 27-29.
 • 5. Городинська О.Ю. Регіональні особливості гіпотиреозу в Полтавській області / О.Ю. Городинська // Семейная медицина. – 2015. – № 3 (33). – С. 186-188.
 • 6. Каминский А.В. Проблема йодного дефицита в Украине: профилактика у детей, беременных и взрослых / А.В. Каминський, А.М. Коваленко, Е.В. Теплая // Международний эндокринологический журнал. – 2011. – № 6 (38). – С. 18-22.
 • 7. Корзун В.Н. Роль харчування в етіології та профілактиці йододефіцитних захворювань / В.Н. Корзун, Ю.С. Котикович, О.Д. Петренко // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – 20. – № 2. – С. 189-196.
 • 8. Косенко К.Н. Секреторная активность слюнных желез у пациетов со съемными зубными протезами, страдающими грибковым стоматитом / К.Н. Косенко, И.А. Паненко, Т.П. Терешина // Вісник стоматології. – 2006. – № 1. – С. 51-53.
 • 9. Кулибметов М.Т. Моделирование экспериментального гипотиреоза, обусловленного естественным хроническим дефицитом йода в питании / М.Т. Кулибметов, М.М. Рашитов, Т.С. Саатов // Международный эндокринологический журнал. – 2009. – № 2 (20). – С. 22-27.
 • 10. Михайловська Н.С. Клініко-патогенетична роль імунозапальних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з гіпотиреозом (огляд літератури) / Н.С. Михайловська, Т.В. Олійник, Я.М. Михайловський // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 19. – № 1 (73). – С. 227-231.
 • 11. Морфометрична характеристика слинних залоз щурів після введення прозерину і платифіліну / Г.А. Єрошенко, Д.В. Цуканов, І.В. Шепітько [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2011. – № 3. – С. 7-10.
 • 12. Нечипорук В.М. Метаболізм при гіпо- та гіпертиреозі / В.М. Нечипорук, М.М. Корда // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 4-7.
 • 13. Оленович О.А. Неспецифічні адаптаційні реакції організму хворих на гіпотиреоз за інтегральними гематологічними показниками / О.А. Оленович // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. 13. – № 1 (47). – С. 89-93.
 • 14. Особливості цитотопографії мастоцитів в складі слинних залоз щурів / Ю.В. Сенчакович, Г.А. Єрошенко, Д.В. Цуканов [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 3. – Т. 2 (88) – С. 175-176.
 • 15. Пирогова В.Г. Вплив йодної недостатності на фізичний та інтелектуальний розвиток дітей Закарпатської області / В.Г. Пирогова, В.І. Кравченко // Ендокринологія. – 2011. – Т. 16. – №2. – С. 128-139.
 • 16. Проблемні питання профілактики йодного дефіциту / Г.О. Слабкий, О.А. Труш, Ю.Б. Ященко [та ін.] // Здоров’я і суспільство. – 2010. – С. 4-8.
 • 17. Сенчакович Ю.В. Сучасні погляди на причини дисфункції слинних залоз / Ю.В .Сенчакович, К.С. Казакова, Г.А. Єрошенко // Світ медицини та біології. – 2013. – № 4. – С. 112-116.
 • 18. Сікора В.З. Мікроскопічні зміни структури піднижньощелепної слинної залози за умов впливу техногенних мікроелементозів / В.З. Сікора, В.О. Бойко // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – № 3 (7с.) – Т. 1. – С. 363-369.
 • 19. Суніна І.І. Особливості функціональної активності слинних залоз за даними сіалометрії у хворих на рак молочної залози / І.С. Суніна, І.І. Соколова // Український стоматологічний альманах. – 2012. – № 4. – С. 60-63.
 • 20. Тарасенко Л.М. Залежність метаболічних змін у тканинах слинних залоз від стресостійкості щурів / Л.М. Тарасенко, К.С. Непорада // Медична хімія. – 2004. – № 3. – Т. 6. – С. 82-84.
 • 21. Тимофеев А.А. Секреторная функция слюнных желез у больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей / А.А. Тимофеев // Современная стоматология. – 2011. – № 4. – С. 70-74.
 • 22. Цебур В.Ю. Аналіз морфологічних та біохімічних змін в слинних залозах щурів під впливом гострого стресу залежно від типу нервової регуляції / В.Ю. Цебур // Світ медицини та біології. – 2012. – № 3. – С. 56-61.
 • 23. Цуканов Д.В. Структурні особливості привушних слинних залоз щурів після введення платифіліну / Д.В. Цуканов // Світ медицини та біології. – 2012. – № 4. – С. 120-122.
 • 24. Шепітько І.В. Зміни представництва лейкоцитів в слинних залозах при різних функціональних станах / І.В. Шепітько, Д.В. Цуканов, Г.А. Єрошенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 2, Т. 1. – С. 294.
 • 25. Шепітько І.В. Морфофункціональна характеристика піднижньощелепної слинної залози щурів при експериментальному гострому асептичному сіаладеніті / І.В. Шепітько, Г.А. Єрошенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 1 (91). – С. 238-241.
 • 26. Iwabuchi H. Relationship between huposalivation and acute respiratori infection in dental outpatients / H. Iwabuchi, T. Fujidayashi, G.Y. Yamane [et al.] // Geronrology. – 2012. – Vol. 58 (3). – P. 205-211.
 • 27. Lizuka M. Pathogenic role of immune response to M3 muscarinic acetyleholine recepror in Sjogrenꞌs syndrome-Like sialoadenitis / M. Lizuka, E. Wakamatsu, H. Tsuboi [et al.] // Autoimmun. – 2010. – Vol. 35 (4). – P. 383-389.
 • 28. Nonzee V. Xerostomia, hyposalivation and oral microbiota in patients using antihypertensive medication / V. Nonzee, S. Manopatanakul, S.O. Khovidhunkit // Med Assoc Thai. – 2012. – Vol. 95 (1). – P. 96-104.
 • 29. Sherby L.M. Saliva in health and deseans: an appraisal and appraisal and aplate / L.M. Sherby // Int. Dent. J. – 2000. – Vol. 50, № 3. – P. 40-60.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 318-322 сторінки, код УДК 591.431.6