Безкоровайна І. М., Воскресенська Л. К., Ряднова В. В., Стебловська І. С.

ЗМІНИ МОРФОЛОГІЇ СІТКІВКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ЛІКУВАННЯ НАБРЯКУ МАКУЛЯРНОЇ ДІЛЯНКИ ПІСЛЯ ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЇ КАТАРАКТИ


Про автора:

Безкоровайна І. М., Воскресенська Л. К., Ряднова В. В., Стебловська І. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

При обстеженні 41 пацієнта з набряком макулярної ділянки після факоемульсифікації катаракти виявлено, що збільшення товщини сітківки центральної зони з'являється через 1 місяць після оперативного втручання. При порівнянні різних шляхів введення препарату для лікування післяопераційних змін сітківки виявлено, що найбільш ефективним методом є субтенонове введення кортикостероїдів, що викликає більш значне зменшення товщини сітківки, навіть у пацієнтів з ускладненим офтальмологічним анамнезом.

Ключові слова:

факоемульсифікація катаракти, субтенонове введення, макулярний набряк

Список цитованої літератури:

  • 1. Безкоровайна І.М. Порівняння ефективності введення кортикостероїдів при дифузному діабетичному макулярному набряку / І.М. Безкоровайна, І.С. Стебловська // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Реабілітація хворих з патологією органу зору». — 2014.
  • 2. Иошин И.Э. Профилактика макулярного отека при факоэмульсификации катаракты / И.Э. Иошин, А.И. Толчинская, Ю.Ю. Калинников, А.А. Оздербаева // Российский офтальмологический журнал – 2014. - №2.
  • 3. Фадеева Т.В. Сравнительный анализ эффективности различных схем фармакотерапии после факоэмульсификации у больных с ранними формами возрастной макулярной дистрофией / Т.В. Фадеева, Б.Э. Малюгин // Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии. – 2009.

  • 4. Almeida D. Effect of prophylactic nonsteroidal anti-inflammatory drugs on cystoid macular edema assessed using optical coherence tomography quantification of total macular volume after cataract extraction / D. Johnson, D. Almeida // J. Cataract Refract. Surg.– 2008.– Vol. 34.– P. 64-69. 

  • 5. Walker J. Диабетическая ретинопатия: просто о сложном / J. Walker, С.О. Риков, С. А. Сук. – 2012. — 320 c.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 323-326 сторінки, код УДК 617.735-072.1:617.741-004.1