Білошицька А. В.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ОРГАНОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ РОСЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ НА ТКАНИНУ ПІД’ЯЗИЧНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2-ГО ТИПУ


Про автора:

Білошицька А. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Цукровий діабет – одне з самих розповсюджених соматичних захворювань, з якими зустрічається лікар стоматолог. Дексаметазонова модель у щурів відтворює цукровий діабет 2-го типу у людини. Вивчалась протекторна дія відвару з листя чорниці, соку калини червоної та настойки з горіха чорного на вуглеводний обмін та на стан тканини під’язичної слинної залози. Експериментальна модель цукрового діабету характеризується підвищенням глюкози крові, дистрофічними змінами в тканині слиних залоз. Всі досліджені рослинні препарати мають виражену гіпоглікемічну дію. Найкращий органопротекторний вплив має відвар з листя чорниці.

Ключові слова:

експериментальний цукровий діабет, фітопрофілактика, під’язичні слинні залози

Список цитованої літератури:

  • 1. Барер Г.М. Кристаллографический метод изучения слюны / Г.М. Барер, А.Б. Денисов. — М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2008. — 240 с.
  • 2. Месова А.М. Способ воспроизведения сахарного диабета 2 типа у молодых крыс / А.М. Месова // (19)KZ(13)AU(11)22018. Опубл. 15.02.2009. Бюл. № 12. – С. 1-6.
  • 3. Приходько В.Ю. Растительные препараты в лечении соматоформных расстройств и вегетативной дисфункции / В.Ю. Приходько, Е.А. Кононенко, Д.Ю. Морева, Д.О. Кашковский, Т.Р. Волощук // Ліки України. – 2014. – № 9. – С. 15-21.
  • 4. Яворская-Скрабут И.М. Морфологические изменения паренхимы и сосудов околоушных слюнных желез белых крыс при стрептозоциновом сахарном диабете / И.М. Яворская-Скрабут, С.И. Яворская, М.В. Яворский // Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki. – Zakopane-Polska. – 2015. – Р. 80-82.
  • 5. Pillips P.J. Dental problems in diabetes – add a dentist to the diabetes team / P.J. Pillips, M.Bartold // Australian Family Physician. – 2009. – 37 (7). – P. 537-539.
  • 6. Rabia Pisriciler. Impact of experimental hyperlipidemia on histology of major salivary glands / Pisriciler Rabia// Trakya Univ Tip Fac Derg. – 2009. – 26 (4). – P. 283-291.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 336-341 сторінки, код УДК 615.32( 477.87):616-008.8