Булько І. В.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В СЕЛЕЗІНЦІ ЩУРІВ У ПІЗНІХ СТАДІЯХ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ ПІСЛЯ КОРЕКЦІЇ ІНФУЗІЙНИМ РОЗЧИНОМ HAES-LX-5%


Про автора:

Булько І. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В експерименті на щурах вивчені структурні зміни селезінки при дії нового колоїдно-гіперосмолярного інфузійного розчину HAES-LX-5 %. Встановлено морфологічні зміни структурних компонентів селезінки на пізніх стадіях експериментальної опікової травми після фармакологічної корекції новим інфузійним розчином HAES-LX-5%. Після застосування для лікування опікової травми 5% розчину HAES-LX на 14 добу в селезінці виникають процеси мієлопоезу, які посилюються на 21 добу. Характерною ознакою впливу HAES-LX є значне розширення маргінальної зони навколо лімфоцитарних осередків білої пульпи, починаючи з 14 доби спостереження.

Ключові слова:

селезінка, морфологічні зміни, опікова травма, HAES-LX-5%

Список цитованої літератури:

  • 1. Кондрацький Б.О. Вплив нового інфузійного препарату HAES-LX-5% на перебіг експериментального токсичного гепатиту / Б.О. Кондрацький, В.Л. Новак, Я.Б. Кондрацький [та ін.] //Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія – 2015. — № 2. – С. 19-27.
  • 2. Крылов К.М. Роль раневой инфекции в развитии системного воспалительного ответа у пострадавших с тяжёлой термической травмой / К.М. Крылов, О.В. Филиппова, И.В. Шлык, В.А. Ильина // Скорая медицинская помощь. – 2006. – Т. 7, № 3. – С. 61-62.
  • 3. Мороз Г.О.Динаміка відносної маси наднирникових залоз, тимуса і селезінки щурів під впливом гіпергравітації / Г.О.Мороз // Морфологія. — 2009. — Т. 3, № 2. — С. 42-46.
  • 4. Нагайчук В.І. Сучасні підходи до надання допомоги хворим з опіками / В.І. Нагайчук // Мистецтво лікування. — 2010. — № 5(71). – С. 24-27.
  • 5. Прасолова Л.А. Влияние рестрикционного стресса на некоторые морфофункциональные характеристики селезенки у крыс разного поведения / Л.А. Прасолова, И.Н. Оськина, С.Г. Шихевич // Морфология. —2004. — Т. 125. С. 59-63.
  • 6. Kebede T. Spleen length in childhood with ultrasound normal based on age at Tikur Anbessa Hospital / T. Kebede, D. Admassie // Ethiop. Med. J. — 2009. Vol. 47, № 1. — P. 49-53.
  • 7. Noel G. Postburn monocytes are the major producers of TNF-alpha in the heterogeneous splenic macrophage population / G. Noel, X. Guo, Q. Wang [et al.] // Shock. – 2007. – Vol. 27, № 3. – P. 312-319.
  • 8. Stoecklein V.M. Trauma equals danger— damage control by the immune system / V.M. Stoecklein, A. Osuka, J.A. Lederer // J. Leukoc. Biol. – 2012. – Vol. 92, № 3. – P. 539-551.
  • 9. Zhao G. Simvastatin reduces burn injury-induced splenic apoptosis via downregulation of the TNF-α/NF-κB pathway / G. Zhao, Y.M. Yu, M. Kaneki [et al.] // Ann. Surg. – 2015. – Vol. 261, № 5. – P. 1006-1012.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 360-363 сторінки, код УДК 612.46:616.61-089.878:611.61.018