Вовк Ю. М., Вовк О. Ю.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА НОВІ НАПРЯМКИ ВЧЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ АНАТОМІЧНУ МІНЛИВІСТЬ


Про автора:

Вовк Ю. М., Вовк О. Ю.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Найбільш перспективними напрямками розвитку вчення про індивідуальну анатомічну мінливість є: вивчення анатомічних відмінностей вікових періодів, вплив різних факторів на організм людини в залежності від професії, стажу та умов роботи, віку і його потенційних можливостей. Дуже перспективним є вчення про індивідуальну анатомічну мінливість для спортивної медицини, індивідуальні межі максимально допустимих навантажень, оптимальний розвиток домінуючої системи, роль і можливості «резервних систем» спортсмена.

Ключові слова:

індивідуальна анатомічна мінливість, перспективи досліджень, морфологія, антропологія, спортивна медицина

Список цитованої літератури:

  • 1. Беков Д.Б. Индивидуальная анатомическая изменчивость - ее настоящее и будущее / Д.Б. Беков // Укр. мед. альманах. — 1998. — № 2 — С. 14-16
  • 2. Вовк Ю.Н. Учение об индивидуальной анатомической изменчивости акад. В.Н. Шевкуненко в морфологических исследованиях / Ю.Н. Вовк, Д.Б. Беков // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – № 3. – С. 3-7.
  • 3. Вовк Ю.Н. Изменчивость задней черепной ямки и её венозных образований (анатомо-экспериментальное исследование); Дис. доктора мед. наук: 14.03.01. / Ю.Н. Вовк. – Харьков, 1991. – С. 38-175.
  • 4. Вовк Ю.М. Теоретичне та практичне значення індивідуальної анатомічної мінливості пазух твердої оболони головного мозку людини / Ю.М. Вовк, Т.А. Фоміних // Вісник проблем біології та медицини. — 2003, № 3 — С. 9-11.
  • 5. Вовк Ю.Н. Индивидуальная анатомическая изменчивость и анатомическая норма строения человека / Ю.Н. Вовк, Д.Б. Беков // Збір. «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ-Луганськ-Харків, 2001. – Вип. 7 (39). – С. 81-89.
  • 6. Вовк Ю.Н. Сучасні перспективи вивчення індивідуальної анатомічної мінливості інтракраніального судинного басейну / Ю.Н. Вовк, О.А. Виноградов, І.В. Андрєєва, О.П. Д'яченко, Т.А. Фоміних // Укр. мед. часопис. — 2002, №3 (29), С. 52-55.
  • 7. Елисеева И.И. Е51 Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 656 с:
  • 8. Сперанский В.С. О понятии анатомической нормы / В.С. Сперанский // Арх. анат. — 1967 — №6 — С. 101 -107.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 376-379 сторінки, код УДК 611.068