Вовк О. Ю., Ікрамов В. Б., Сухоносов Р. О., Шмаргальов А. О.

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛЕПІННЯ ЧЕРЕПА ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ


Про автора:

Вовк О. Ю., Ікрамов В. Б., Сухоносов Р. О., Шмаргальов А. О.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Робота присвячена вивченню деяких морфо- та краніометричних показників склепіння черепа протягом усього періоду життя дорослої людини. Встановлено, що всі параметри склепіння черепа мають певний діапазон статевих відмінностей, при цьому, найбільш виражений ступінь варіабельності основних краніометричних показників визначена у людей зрілого віку з переважанням поздовжніх і поперечних розмірів у осіб чоловічої статі.

Ключові слова:

кістки склепіння черепа, мозковий відділ черепа, люди зрілого віку, морфометрія, краніометрія

Список цитованої літератури:

  • 1. Бурых М.П. Клиническая анатомия мозгового отдела головы / М.П. Бурых, И.Е. Григорова. – Харьков, 2002. – 240 с.
  • 2. Вовк О.Ю. Индивидуальная анатомическая изменчивость мозгового отдела головы и черепа взрослого человека / О.Ю. Вовк // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 7, № 3. – С. 80-84.
  • 3. Вовк Ю.Н. Учение об индивидуальной анатомической изменчивости акад. В.Н. Шевкуненко в морфологических исследованиях / Ю.. Вовк, Д.Б. Беков // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – № 3. – С. 3-7.
  • 4. Зайченко А.А. Конструкционная типология мозгового черепа человека: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. мед. наук: 14.00.02 – «Анатомия человека» / А.А. Зайченко. – Волгоград, 2000 – 35 c.
  • 5. A morphometric analysis of the infant calvarium and dura / E. Breisch, E.A. Haas, H. Masoumi [et al.] // Forensic Sci Med Pathol. – 2010. – Vol. 6(4). – Р. 249-254.
  • 6. A novel concept for smart trepanation / A. Follmann, A. Korff, T. Fuertjes [et al.] // J. Craniofac. Surg. – 2012. – Vol. 23 (1). – Р. 309-314.
  • 7. Assessment of calvarial structure motion by MRI / W.T. Crow, H.H. King, R.M. Patterson, V. Giuliano // Osteopath Med Prim Care. – 2009. – Vol. 3. – Р. 8.
  • 8. Imaging pattern of calvarial lesions in adults / J. Garfinkle, D. Melançon, M. Cortes, D. Tampieri // Skeletal Radiol. – 2011. – Vol. 40 (10). – Р. 1261-1273.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 380-383 сторінки, код УДК 611.714.1.068. – 053.81/.85