Ган І. В., Пороховська Н. В., Боднарук Н. І., Фурдичко А. І., Федун І. Р.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПІД ВПЛИВОМ ОСТЕОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ


Про автора:

Ган І. В., Пороховська Н. В., Боднарук Н. І., Фурдичко А. І., Федун І. Р.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті наведено порівняльну оцінку динаміки репаративного процесу в кістковій тканині під впливом препарату МТА та композицій на основі бета-трикальцій фосфату і гідроксіапатиту кальцію, які містять органічні біоревіталізанти. Експеримент було проведено на 100 білих щурах, яким створювали дефект кісткової тканини та заповнювали його досліджуваними біоматеріалами. З досліду тварин виводили на 14, 30 та 90 добу шляхом декапітації під наркозом. У сироватці крові та гомогенаті кісткової тканини досліджували активність процесів пероксидного окиснення ліпідів за вмістом кінцевого продукту малонового діальдегіду та ферментів антиоксидантної системи – каталази та супероксидпероксидази. Використання запропонованої композиції на основі гідроксиапатиту кальцію та біоревіталізантів сприяло відновленню балансу у системі ПОЛ та АОС у більш ранні терміни. Зміни показників у сироватці крові корелювалися з аналогічними показниками у гомогенаті кістки та вказували на сприятливі умови для остеогенезу. Композиції на основі β-ТКФ та ГА проявили позитивний вплив на регенерацію кісткової тканини порівняно з групами, де не застосовували біоматеріал або використовували загальноприйнятий препарат МТА.

Ключові слова:

біоматеріали, регенерація, малоновий диальдегід, каталаза, супероксиддисмутаза.

Список цитованої літератури:

  1. Kostyuk IR. Stan protsesiv perekysnoho okysnennya lipidiv ta antyoksydantnoho zakhystu u ditey za hranulyuyuchoho periodontytu postiynykh zubiv khronichnoho ta zahostrenoho perebihu. Arkhiv klinichnoyi medytsyny. 2012;1(18):38-40. [in Ukrainian].
  2. Porokhovsʹka NV. Porivnyannya antyoksydantnykh vlastyvostey tiotryazolinu i korvitynu pry hostromu imunokompleksnomu protsesi v eksperymenti. Medytsyna transportu Ukrayiny. 2015;1:41-5. [in Ukrainian].
  3. Zubachyk VM, Han IV, Pasʹko OO. Otsinka vplyvu osteotropnykh preparativ na aktyvnistʹ protsesiv peroksydnoho okysnennya lipidiv ta antyoksydantnoyi systemy pry reheneratsiyi kistkovoyi tkanyny v eksperymenti. Klinichna stomatolohiya. 2018;2:5-10. [in Ukrainian].
  4. Zubachyk VM, Holeyko MV. Vyvchennya pro- ta antyoksydantnoho stanu patsiyentiv z poyednanymy urazhennyamy tkanyn parodonta ta periodonta. Novyny stomatolohiyi. 2015;4:147-8. [in Ukrainian].
  5. Bandrivsʹkyy YuL. Rolʹ peroksydnoyi oksyhenatsiyi lipidiv u rozvytku patolohiyi parodonta. Medychna khimiya. 2012;14(4):139-45. [in Ukrainian].
  6. Melʹnychuk HM, Kostyuk IR. Dynamika pokaznykiv perekysnoho okysnennya lipidiv ta antyoksydantnoho zakhystu v syrovattsi krovi ditey, khvorykh na hranulyuyuchyy periodontyt postiynykh zubiv khronichnoho ta zahostrenoho perebihu, pid vplyvom likuvannya. Sovremennaya stomatolohyya. 2012;3:25-8. [in Ukrainian].
  7. Palamarchuk SI, Borysenko AV. Osteostymulyuyucha kompozytsiya dlya reheneratsiyi alʹveolyarnoyi kistky v eksperymenti. Visnyk stomatolohiyi. 2012;2:10-5. [in Ukrainian].
  8. Fedirko HV. Suchasne uyavlennya pro mekhanizm reheneratsiyi nyzhnʹoyi shchelepy v umovakh politravmy. Klinichna stomatolohiya. 2015;1:89-94. [in Ukrainian].
  9. Borysenko A, Palamarchuk S. Changing of the biochemical indices on regeneration of experimental defect of the mandible bone. Maxillofacial surgery. 2012;2(3):224-31.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (155), 2020 рік , 106-111 сторінки, код УДК 616-018.4-003.93:612.015.1:615.272.2]092.9-001.5

DOI: