Довганич Н. В., Фрич Н. І.

МОДЕРНІЗОВАНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ


Про автора:

Довганич Н. В., Фрич Н. І.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Розглянуто питання впровадження в навчальний процес нових інноваційних методів навчання, а також удосконалення вже існуючих під час вивчення медичної паразитології. Застосовано методи ділової гри при вирішенні ситуаційних завдань, кейс метод, що дає змогу не лише підвищити пізнавальну активність і самостійність студентів при вирішенні навчальних завдань, але і забезпечити професійну спрямованість у поєднанні з індивідуальним підходом у навчанні. Аргументовано необхідність розробляти нові методи і форми взаємодії викладача і студента, стимулювати самостійну навчальну діяльність, що є однією з умов кредитно-модульної системи.

Ключові слова:

інтерактивне навчання, метод ділової гри, кейс метод, кредитно-модульна система

Список цитованої літератури:

  1. Andreichyn MA. Medychna dopomoha infektsiinym khvorym v Ukraini: problemy i shliakhy yikh rozviazannia. Infektsiini khvoroby. 2012;1:5-8. [in Ukrainian].
  2. Almukhambetova SK, Nurtaeva KS, Kuandukov EU. Sytuatsyonnуe zadachy kak forma ynteraktyvnoho yzuchenyia medytsynskoi parazytolohy. KazNU Bulletin. Biology series. 2014;1(60):257-60. [in Russiаn].
  3. Shevchuk TI. Aktualnist vyvchennia pryrodno-oseredkovykh zakhvoriuvan u ramkakh vykladannia medychnoi parazytolohii. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2015;19(3):291-4. [in Ukrainian].
  4. Bruschi F. How parasitology is taught in medical faculties in Europe parasitology, lost. Parasitol Res. 2009;105(6):1759-62.
  5. Hartmann S. Next-generation parasitologists: Structured training programs meet educational challenges. Trends Parasitol. 2017;33(6):423-5.
  6. Shao HX, Zeng Y, Liu JY, Sun JH, Cheng XJ. Merging medical humanities into the teaching of human parasitology. Іn Chinese. Res Med Edu. 2009;8:1068-70.
  7. Reid HJ, Thomson C, McGlade KJ. Content and discontent: A qualitative exploration of obstacles to elearning engagement in medical students. BMC Med Educ. 2016. 188 р.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (155), 2020 рік , 231-234 сторінки, код УДК 378.147+617.253.4

DOI: