Лучко О. Р.

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ, ЯК СУБ’ЄКТИВНА СКЛАДОВА ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТА У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ


Про автора:

Лучко О. Р.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Найважливішим компонентом педагогічної системи і складовою частиною навчального процесу у вищій медичній школі є тестовий контроль, основною метою якого є оцінювання рівня засвоєння знань студентів для удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців. Тестові завдання повинні включати комплекс завдань різноманітних видів, рівень складності яких поступово підвищується, для того щоб всебічно оцінити рівень засвоєння навчальної інформації: розуміння, пізнання, відтворення, застосування, творчість.

Ключові слова:

тест, тестовий контроль, методика тестового контролю, студент.

Список цитованої літератури:

  1. Tovkanets HV, redaktor. Testovi zavdannia z pedahohiky ta okremykh metodyk pochatkovoi osvity. Mukacheve: 2016. 134 s. [in Ukrainian].
  2. Syzonenko NV, Kutsenko NP, Andreiko SS. Vykorystannia testovoho kontroliu znan studentiv u vykladanni khimichnykh dystsyplin. Materialy nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu «Aktualni pytannia kontroliu yakosti osvity u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh»; 2018 Berezen 22; Poltava. s. 210-2. [in Ukrainian].
  3. Serhiienko VP, Kukhar LO. Metodychni rekomendatsii zi skladannia testovykh zavdan. Kyiv: 2011. 41 s. [in Ukrainian].
  4. Morokhovets HIu. Testuvannia yak forma kontroliu ta diahnostyky znan zdobuvachiv vyshchoi osvity. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti. 2018;3(70):11-5. [in Ukrainian].
  5. Stynska VV. Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli. Metodychni rekomendatsii. Ivano-Frankivsk: 2016. 65 s. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (155), 2020 рік , 237-240 сторінки, код УДК 378.147+614.253.4

DOI: