Кошарний В. В., Каграманян А. К., Абдул-Огли Л. В., Кошарний В. Ф., Козловська Г. О., Кушнарьова К. А.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ СІМ’ЯНИХ ПУХИРЦІВ ПРИ ПОРУШЕННЯХ КРОВООБІГУ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ


Про автора:

Кошарний В. В., Каграманян А. К., Абдул-Огли Л. В., Кошарний В. Ф., Козловська Г. О., Кушнарьова К. А.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Нами проведено дослідження змін функції, структури у сім’яних пухирців білих щурів масою 200-220 г віком 7-8 місяців, яким моделювали порушення кровообігу. Органолептичні параметри сімейних пухирців щурів при моделюванні порушень кровообігу зазнають змін. При моделюванні порушень кругообігу план будови сім’яних пухирців не змінювався однак були встановлені відхилення морфометричних параметрів органа. Так достовірно морфометричні параметри змінювались на ранніх та на пізніх строках після моделювання порушень кровообігу. При моделюванні порушень кровообігу нами було встановлено, що на стороні перев’язки: вистілка канальців представлена кількома рядами округлих епітеліальних клітин з центрально розташованим круглим ядром і світло цитоплазмою. Деякі епітеліоцити злущені в просвіт канальців, цитоплазма їх вакуолізована, контури ядер нечіткі. Строма помірно набрякла, в судинах – явища еритростазу. Місцями периваскулярно відзначаються дрібні скупчення лімфоцитів і поодинокі сегментоядерні лейкоцити. Збільшується маса сім’яних пухирців в 1,5 рази на сьому добу, та 1,9 рази до 20 доби. При морфометричному дослідженні сім’яних пухирців на сьому добу збільшуються показники розмірів усіх параметрів клітини, що виникають внаслідок змін які ми пов’язуємо з застійними проявами порушень кровообігу. На 20 добу показники розмірів клітин зменшуються, і спостерігаються дистрофічні зміни клітин сім’яних пухирців.

Ключові слова:

сім’яні пухирці, порушення кровообігу

Список цитованої літератури:

  1. Kholodkova OL, Kravchuk OM. Makro- ta mikroskopichni zmini u sim’yanikh pukhirtsyakh laboratornykh tvaryn, sprichineni systemnoho perehrivannyam orhanizmu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2014;4(47):200-2. [in Ukrainian].
  2. Burkhardt O, Neuenschwander JE, John H, Randazzo M. Does seminal vesicle-sparing robotic radical prostatectomy influence postoperative prostate-specific antigen measured with an ultrasensitive immunoassay? Swiss Med Wkly. 2018;148:14685-91.
  3. Zhang JL, Yuan K, Wang MQ, Yan JY, Wang Y, Zhang GD. Seminal vesicle abnormalities following prostatic artery embolization for the treatment of benign prostatic hyperplasia. BMC Urol. 2018;18(1):92-7.
  4. Pastukhova VA. Morfofunktsionalni kharakterystyky semennykh puzyrkov v razlichnye vozrastnye periody. Ukrayinskyy medychnyy almanakh. 2010;13(3):141-2. [in Russiаn].
  5. Kosharna VV, Kahramanyan AK, Abdul-Ohly LV, Bondarenko NS, Hubarenko OV, Tverdokhlib IV. Mikrotsirkulyatorni zminy ta poshkodzhennyu epiteliyu sim’yanikh pukhirtsiv shchuriv za umov modelyuvannya ta remodelyuvannya porushennyakh krovoobihu. Morphologia. 2019;13(1):6- 12. [in Ukrainian].
  6. Brandes D. Male Accessory Sex Organs: structure and function in mammals. New York: Academic Press; 1974. 527 p.
  7. Lieber MM, Barham SS, Veneziale CM. In vitro propagation of seminal vesicle epithelial cells. Invest Urol. 1980;17:348-52.
  8. Wang DC, Wang JQ. Neurophysiological effects of seminal vesicles. Zhonghua Nan KeXue. 2018;24(4):360-3.
  9. Kosharna VV, Kahramanyan AK, Abdul-Ohly LV, Velykorodnyy VI. Zminy sim’yanikh pukhirtsiv pry porushennyakh krovoobihu reproduktivnoyi systemy. Ukrayinskyy naukovo-praktychnyy zhurnal urolohiv, androlohiv ta nefrolohiv. 2018;22(3):11-4. [in Ukrainian].
  10. Hedger MP. Immunophysiology and pathology of inflammation in the testis and epididymis. Journal of andrology. 2011;32(6):625-40.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (155), 2020 рік , 304-307 сторінки, код УДК 616.686:616-005:576.31:611.636-092.9

DOI: