Цигикало О. В., Попова І. С.

ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕРВІВ ПІДПІД’ЯЗИКОВОЇ ДІЛЯНКИ У ПЕРЕДПЛОДІВ ТА ПЛОДІВ ЛЮДИНИ


Про автора:

Цигикало О. В., Попова І. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Структури підпід’язикових трикутників передньої шийної ділянки мають вагоме клінічне значення, так як компоненти іннервації, зокрема складові шийної петлі (ШП), яка топографічно розташовується у суміжних ділянках та має тісні синтопічні зв’язки з магістральними судинами та нервами, слугує матеріалом під час реконструкційних операційних втручань з метою реіннервації органів шиї. Нами досліджено 17 препаратів передплодів та плодів людини (42,0-310,0 мм) тім’яно-куприкової довжини (ТКД)), які охоплюють пізній передплодовий та плодовий періоди (від 10-го тижня до кінця 8-го місяця) внутрішньоутробного розвитку (ВУР) людини за допомогою класичних методів морфологічного дослідження. Виявлено, що у плодовому та пізньому передплодовому періодах ВУР людини ШП сформована за рахунок анастомозу верхнього та нижнього корінців, які межують із магістральними судинами – внутрішньою сонною артерією та внутрішньою яремною веною (ВЯВ). Верхній корінець ШП спостерігався у вигляді гілки під’язикового нерва, який за рахунок низхідного ходу досягав піхви основного судинно-нервового пучка шиї попереду ВЯВ. Розуміння ходу гілок та анастомозів у складі ШП має вагоме значення під час реконструктивних хірургічних втручань на шиї, так як її гілки та корінці знаходяться у безпосередньому поєднання із магістральними судинами. Подальше дослідження варіантної анатомії нервів передньої ділянки шиї сприятиме зниженню інтраопераційних ускладнень під час хірургічних втручань.

Ключові слова:

пренатальний онтогенез, топографія шиї, підпід’язикова ділянка, шийна петля у плодів людини

Список цитованої літератури:

  1. Sizy MY, Makarov VV, Shevchenko OM, Lykhman VM. Rekonstruktyvno-plastychni operatsiyi pislya poranenʹ shyyi. Shpytalʹna khirurhiya. Zhurnal im. LYa Kovalʹchuka. 2019;3:62-7. [in Ukrainian].
  2. Babu BP. Variación de la Raíz Inferior del Asa Cervical. International Journal of Morphology. 2011;29(1):240-3.
  3. Jelev L. Some unusual types of formation of the ansa cervicalis in humans and proposal of a new morphological classification. Clinical Anatomy. 2013;26(8):961-5.
  4. Yalcin B, Develi S, Tubbs RS, Poyrazoglu Y. A detailed study of the relationship between the external laryngeal nerve and superior thyroid artery, including its branches. Clin. Anatomy. 2013;26(7):814-22.
  5. Bellier A, Cavalié G, Robert Y, Chaffanjon PC. Relationship between the ansa cervicalis and omohyoid muscle: clinical consequences in parathyroid surgery. Surgical and Radiologic Anatomy. 2014;36(7):621-6.
  6. Belle M, Godefroy D, Couly G, Malone SA, Collier F, Giacobini P, et al. Tridimensional visualization and analysis of early human development. Cell. 2017;169(1):161-73.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (155), 2020 рік , 313-316 сторінки, код УДК 611.93.013-053.13/.31

DOI: