Січкоріз О. Є.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЛІКАРІВ, ЯКІ ПРОЙШЛИ ТЕМАТИЧНІ УДОСКОНАЛЕННЯ НОВІТНІМ ШЛЯХОМ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИХ ЦИКЛІВ


Про автора:

Січкоріз О. Є.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи є формування рекомендацій щодо впровадження та удосконалення мультидисциплінарних циклів тематичного удосконалення лікарів з актуальних питань сучасної охорони здоров’я на курсах тематичного удосконалення лікарів при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (ЛНМУ). Проведено збір соціально-психологічної інформації методом стандартизованого (формалізованого) інтерв’ю 302 лікарів – слухачі курсів тематичного удосконалення при ЛНМУ протягом січня – червня 2018 року. Аналіз результатів опитування суб’єктивного задоволення показав, що 93,39% слухачів позитивно оцінюють навчання на мультидисциплінарних циклах тематичного удосконалення. Переважна більшість слухачів високо оцінили інтегральну роботу всіх кафедр, які приймали участь в реалізації циклу тематичного удосконалення: від 84,35% до 93,04%. Пропоновані мультидисциплінарні цикли тематичного удосконалення лікарів є інновацією у сфері післядипломної медичної освіти, сприяють професійній компетентності щодо застосування нових лікувально-діагностичних технологій. Впровадження мультидисциплінарних циклів тематичного удосконалення є основою прозорого та толерантного процесу навчання, сприяє створенню сприятливого психологічного мікроклімату та формує нові взаємостосунки у системі «викладач-слухач»

Ключові слова:

мультидисциплінарний цикл, тематичне удосконалення лікарів, післядипломна освіта, стандартизоване інтерв’ю.

Список цитованої літератури:

  1. Standarty vyshchoyi osvity. Dostupno: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-naukiukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti [in Ukrainian].
  2. Forms of postgraduate medical training in Ukraine. Available from: https://mcu.org.ua/poslediplomnoe-medicinskoe-obrazova?lang=uk
  3. Transformatsiya systemy. Dostupno: https://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-opriljudnilo-dlja-gromadskogo-obgovorennjastrategiju-rozvitku-medichnoi-osviti [in Ukrainian].
  4. Liubinets OV, Gutor TH, Khodor OYe. Efektyvnist vprovadzhennia informatsiinykh system v zaklady okhorony zdorovia na dumku likariv-orhanizatoriv. Skhidnoievropeiskyi zhurnal hromadskoho zdorovia. 2016;1:93-4. [in Ukrainian].
  5. Sichkoriz OY, Gutor TH, Kovalska OR, Rymarenko KP. Vprovadzhennya u protses navchannya fakhivtsiv pervynnoyi lanky medychnoyi dopomohy Volynsʹkoyi oblasti suchasnykh znanʹ z intehrovanoho vedennya vypadkiv hipertenziyi ta tsukrovoho diabetu. Visnyk sotsialʹnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorovʺya Ukrayiny. 2019;3:103-8. Dostupno: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10601 [in Ukrainian].
  6. Kobyletskyi О, Netliukh A, Matolinets N, Kulmatytskyi A, Kovalska O, Moskviak-Lesniak D, Gutor T. The significance of νо gas transmitter and nucleases in shaping the sequelae of traumatic brain injury. Wiadomości Lekarskie. 2019;LXXII,10:1884-99. Available from: http://medlist. org/pdf/wl/2019_10_07.pdf

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (155), 2020 рік , 342-346 сторінки, код УДК 614.25:61:378

DOI: