Гнатів П. С., Нечай О. С., Хірівський П. Р., Капрусь І. Я., Бучко А. М.

СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ


Про автора:

Гнатів П. С., Нечай О. С., Хірівський П. Р., Капрусь І. Я., Бучко А. М.

Рубрика:

ДИСКУСІЇ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проаналізовано й узагальнено основні тенденції становлення науки й навчальної дисципліни екології людини в Світі й Україні. Дано авторське визначення науки, сформульовано об’єкт і предмет екології людини, вказані її основні завдання. Здійснено короткий історичний екскурс етапами становлення цієї науки та її основних аспектів. Показано різні підходи до змісту навчальної дисципліни та сконцентровано увагу на біо-соціальній суті людини. Адже практично усі екофактори середовища біогеосфери чинять більший, чи менший вплив у першу чергу на людину біотичну, як і на людину соціальну. Обговорена новаторська позиція Г.-Г. Рекевега – основоположника гомотоксикології. Чинники здоров’я людини вчений ділить на п’ять груп, які зазвичай, діють на неї комплексно, з ефектами синергії чи антагонізму. Проте їхню системну роль необхідно відстежувати від моменту й умов зачаття нового організму.

Ключові слова:

консорція, антропоекосистема, симбіоценоз, паразити, гомотоксини, довкілля, адаптація, здоров’я

Список цитованої літератури:

 1. Akimova TA, Haskin VV. Ekologija. Moskva: JYNITI; 1999. 455 s. [in Russiаn].
 2. Gnativ P, Nechaj O. Genetychni efekty transformaciyi dovkillya. Naukovyj visnyk Volyns`kogo nacionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Biolohichni nauky. 2009;9:204-12. [in Ukrainian].
 3. Klaussen Ts-F. Praktycheskoe prymenenye homotoksykolohyy dlia terapyy neirootolohycheskykh zabolevanyi. Byolohycheskaia Medytsyna.  1995;1:54. [in Russiаn].
 4. Markevych OP. Osnovy parazytolohii. Kyiv: Radianska shkola; 1950. 516 s. [in Ukrainian].
 5. Nechai OS, Lozynska MR. Otsinka chastoty samovilnykh vykydniv i mutahennykh efektiv u vahitnykh iz rehioniv z riznym rivnem khimichnoho zabrudnennia dovkillia. Aktualni problemy akusherstva i hinekolohii, klinichnoi imunolohii ta medychnoi henetyky. 2005;12:280-8. [in Ukrainian].
 6. Rekeveh H-H. Homeopatycheskaia antyhomotoksykolohyia. Systematyzyrovannoe praktycheskoe lekarstvovedenye. Moskva: Knyzhnoe yzdatelstvo «Homeopatycheskaia Medytsyna» (OOO, Smolensk); 2000. 592 s. [in Russiаn].
 7. Borden R. „A brief history of SHE: Reflections on the founding and first twenty five years of the Society for Human Ecology“ (PDF). Human Ecology Review. 2008;15(1):95-108.
 8. Charron SF. Ecohealth research in practice: Innovative Applications of an Ecosystem Approach to Health. Springer, IDRC. 2012.
 9. Park R. Human ecology. American Journal of Sociology. 1936:42(1):1-15.
 10. Reckeweg H-H. Was ist Krankheit. Biol. Med. 1974;3(3):79-82.
 11. White F, Stallones L, Last J. Global Public Health: Ecological Foundations. Oxford University Press; 2013.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (142), 2018 рік , 11-15 сторінки, код УДК 504.75

DOI: