Дичко О. А.

КЛІТИННА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ ЗІ СКОЛІОЗОМ ВІКОМ 7-10 РОКІВ


Про автора:

Дичко О. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Клітинні адаптаційні зміни при дефектах розвитку організму різного ступеня тяжкості є основою виживання організму в постійно мінливому зовнішньому середовищі. У різні періоди життя та в інших випад-ках відбуваються істотні варіації враженості клітинної реактивності (активна, пригнічена, ареактивність), це є фізіологічними реакціями адаптації (пристосування), а не свідченням формування будь-яких захворювань. Метою роботибуло вивчити клітинну реактивність організму дітей зі сколіозом у віці 7-10 років у залеж-ності від статі. Об’єкт і методи дослідження.Базами для дослідження виступили: спеціалізована загальноосвітня са-наторна школа-інтернат для дітей зі сколіозом м. Олексієво-Дружківка та загальноосвітня школа № 17 м. Слов’янська Донецької області. Дослідження проведено у 15 дітей віком 7-10 років зі сколіозом (9 хлопчиків і 6 дівчаток). У якості контр-ольної групи аналогічні дослідження були проведені у 22 практично здорових однолітках (12 хлопчиків і 10 дівчаток).У дітей зі сколіозом визначали клітинну реактивність організму за значенням 5-ти індексів інтоксикації, лейкоцитарних індексів інтоксикації за Б. А. Райсом і Я. Я. Кальф-Каліфою, ядерного індексу ступеня ендо-токсикозу і гематологічному показнику інтоксикації за В. С. Васильєвим. За результатами дослідження встановили, що клітинна реактивність організму дітей зі сколіозом у віці 7-10 років у порівнянні з практично здоровими дітьми мають першу ступінь порушень клітинної реактивності. Ці порушення носять реактивний і позитивний характер. Хлопчики у віці 7-10 років зі сколіозом мають зниже-ний гематологічний показник інтоксикації за В. С. Васильєвим на 22,77% в порівнянні з такими показниками у дівчаток цього віку зі сколіозом. У хлопчиків зі сколіозом є тенденція до зменшення показника інтоксикації на 22,06%, ядерного індек-су ступеня ендотоксикозу – на 23,26% і лейкоцитарного індексу інтоксикації за Я. Я. Кальф-Каліфою – на 23,75%. Зазначене вище свідчить про позитивні відмінності клітинної реактивності організму дітей у віці 7-10 років зі сколіозом. У хлопчиків зі сколіозом вона нижче, ніж у дівчаток зі сколіозом. Важливим є те, що у хлопчиків зі сколіозом у віці 7-10 років клітинна реактивність організму нижче, ніж у практично здорових хлопчиків цього ж віку за всіма показниками: за гематологічним показником інтоксика-ції за В. С. Васильєвим на 30,76%, (p <0,001), по лейкоцитарному індексу інтоксикації за Б. А. Райсом – на 11,67%, по лейкоцитарному індексу інтоксикації за Я. Я. Кальф-Каліфою – на 8,75% (p <0,001), за показни-ком інтоксикації на 27,94% і за ядерним індексом ступеня ендотоксикозу – на 18,60%. Клітинна реактивність організму дівчаток зі сколіозом у віці 7-10 років нижче таких показників у практично здорових дівчаток, в останніх вище гематологічний показник інтоксикації за В. С. Васильєвим на 35,78%, лейкоцитарний індекс інтоксикації за Б. А. Рейсом – на 10,87% і показник інтоксикації – на 34,94%. Тим часом, у дівчаток зі сколіозом у віці 7-10 років лейкоцитарний індекс інтоксикації за Я. Я. Кальф-Каліфою вище на 45,59% в порівнянні з такими показниками у практично здорових дівчаток. Висновки. Порівнюючи перераховані показники слід зазначити, що, клітинна реактивність організму хлопчиків и дівчаток зі сколіозом у віці 7-10 років нижчі, у практично здорових дітей цього віку, також зни-жена клітинна реактивність організму за індексом інтоксикації, лейкоцитарному індексу інтоксикації за Б. А. Райсом, гематологічному показнику інтоксикації за В. С. Васильєвим, а у хлопчиків і по ядерному індексу ступеня ендотоксикозу і лейкоцитарному індексу інтоксикації по Я. Я. Кальф-Каліфою. Дівчата зі сколіозом у віці 7-10 років мають вищу клітинну реактивність організму, чим хлопчики зі сколіозом. Тобто клітинна реак-тивність організму дітей зі сколіозом має статеві відмінності у віці 7-10 років і вона залежить від індивідуаль-ного показника, який характеризує ступінь клітинної реактивності організму дівчаток і хлопчиків і потребує проведення реабілітаційних заходів і засобів для покращення клітинної реактивності дітей із сколіозом. Перспективи подальших досліджень.Матеріали роботи є підставою для вивчення впливу заходів і засо-бів направлених на покращення клітинної реактивності організму, на адаптаційні процеси та корекцію пору-шень тому повинен бути метод реабілітації зі спеціально підібраними вправами фізичного виховання.

Ключові слова:

діти, сколіоз, клітинна реактивність

Список цитованої літератури:

  1. Vasilev V, Komar V. Kriterii otsenki tyazhesti bolezni i vyzdorovliniya pri skarlatine. Zdravookhranenie Belorussii. 1983;2:38-40. [in Russiаn]. 
  2. Garkavi L, Kvanina Ya, Ukolova M. Adaptatsionnye reaktsii i rezistentnost organizma. Rostov-on-Don: Izd-vo Rostovskogo universiteta; 1997. 119 s. [in Russiаn]. 
  3. Gorizontov P. Gomeostaz. Moskva: Medizina; 1981. 500 s. [in Russiаn].
  4. Gorisontov P, Belousova O, Fedotova M. Stress i sistema krovi. Moskva: Medizina; 1983. 240 s. [in Russiаn]. 
  5. Dychko V, Vasylevskyi V. Reaktyvna vidpovid neitrofilnykh hranulotsytiv peryferiinoi krovi ditei molodshoho shkilnoho viku 7-10 rokiv z patolohiieiu zoru. Ukrainskyi naukovo-praktychnyi zhurnal. 2017;1:167-74. [in Ukrainian].
  6. Kalf-Kalif Ya. O leykozytarnom indekse intoksikatsii i ego prakticheskom znachenii. Vrachebnoe delo. 1941;1:31-5. [in Russiаn]. 
  7. Sydorchuk I, Sydorchuk L, Levytska S. Reaktyvna vidpovid neitrofilnykh hranulotsytiv peryferychnoi krovi khvorykh na hostryi bronkhit. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2015;2(74):172-6. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (142), 2018 рік , 118-121 сторінки, код УДК 616-092.18:616.711-007.5-053.5

DOI: