Скрипко В. Д.

КОРЕКЦІЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ ТОНКОКИШКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ ТА В ЕКСПЕРИМЕНТІ


Про автора:

Скрипко В. Д.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проаналізовано результати обстеження 202 хворих на гостру тонкокишкову непрохідність які знаходились на стаціонарному лікуванні в ЦМКЛ м. Івано-Франківська. Вивчено показники ендогенної інтоксикації, а саме взаємозв’язок між рівнем показників перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), моле-кул середньої маси (МСМ) та вплив їх морфо-функціональні зміни печінки. При ГТКН наявне вірогідне збільшення в сироватці крові продуктів ПОЛ, МСМ, і зниження вмісту церулоплазміну (ЦП), спостерігаються значні зміни в печінці із руйнуванням зернистої (ЗЕР) та гладкої (НЕС) ендоплазматичної сітки, мітохондрій, ядер гепатоцитів. У 102 хворих на ГТКН та моделі непрохідності тонкої кишки (НТК) 40 свинях в’єтнамської породи доведено, що призначення антигіпоксантно-антиоксидантної терапії в післяопераційному періоді сприяє репаративним процесам в гепатоцитах, та призводить до нормалізації в сироватці крові показників ендогенної інтоксикації і сприяє зниженню післяопераційної летальності.

Ключові слова:

непрохідність тонкої кишки, печінка, ендогенна інтоксикація, перекисне окислення ліпідів, реамберин

Список цитованої літератури:

  1. Dzyubanovsʹkyy IYa, Polyatsko KH. Profilaktyka pohlyblennya enteralʹnoyi nedostatnosti ta endohennoyi intoksykatsiyi u khvorykh na hostru neprokhidnistʹ tonkoho kyshechnyka. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi khirurhiv ternopillya. Ternopilʹ: «Ukrmedknyha»; 2002. s. 38-40. [in Ukrainian].
  2. Romantsov MG, Sologub TV, Kovalenko AL. Reamberin 1,5% dlya infuziy – primeneniye v klinicheskoy praktike: rukovodstvo dlya vrachey. SPb.: Izd-vo Minimaks; 2000. s. 158. [in Russiаn].
  3. Ito K, Ozasa H, Horikawa S. Edaravone protects against lung injury induced by intestinal ischemia/reperfusion in rat. Free-Radic-Biol-Med. 2005;38(3):369-74.
  4. Mates M. Effects of antioxidant enzymes in the molecular control of reactive oxygen species toxicology. Toxicology. 2000;153(1-3):83-104.
  5. Van Leenwen PA, Boermeester MA, Houdijk AP, et al. Clinical significance of translocation. Gut. 1994;35(1):28-34.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (142), 2018 рік , 301-305 сторінки, код УДК 616-07+616.381-002+616.34-007.272

DOI: