Басюга І. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ ЖІНОК ІЗ ОЛІГОГІДРАМНІОНОМ


Про автора:

Басюга І. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

З анамнезу відомо, що запальні процеси нижніх відділів статевого тракту в 1,93 рази частіше зустрічались у жінок основної групи (р<0,01): патологія шийки матки (цервіцити, ерозії та ін.) та кожна п’ята вагітна – непліддя, операції на органах малого тазу з приводу позаматкової вагітності, кист, апоплексії яйників. При оцінці стану мікробіоценозу статевих шляхів виявлено: уреаплазмоз, гарднерельоз, хламідіоз, трихомоніаз, гриби роду Candida, умовно патогенні бактерії (стафілокок епідермальний, сапрофітний, золотистий, кишкова паличка, ентерокок фекальний) у 60,00 %, (р<0,01) також генітальний герпес та цитомегаловірус (р<0,01), бактеріальну інфекція статевих шляхів – у 69,17 % та змішану бактеріально-вірусну – 30,83 %. Перебіг вагітності був ускладнений: загрозою мимовільного викидня, анемії І ст. у 30,00 %, (р<0,01), плацентарною дисфункцією, затримкою розвитку плоду, маловаговим плодом та два судинами пуповини, (р<0,01). Фізіологічний перебіг пологів в основній групі був у 79,17 % жінок, у решти – патологічні. У всіх жінок з маловоддям та здорових вагітних народились доношені діти, лише помірну асфіксію мали 18,33 % – народжених від жінок з маловоддям (р<0,05), тяжку – четверо немовлят, (р<0,05).

Ключові слова:

вагітні із олігогідрамніоном, перебіг вагітності, розродження, перинатальні наслідки

Список цитованої літератури:

  1. Мilоvаnоv АP, Rаdzinskij VЕ, Bоltтоvskаja МN. Rоl microocruzhenija v shuzneobespechenii embriona cheloveca. Аkushеrstvо i ginecologija. 2004;(4):15-8. [in Russian].
  2. Cmur ОV. Biotop statevuch shljachiv vagitnuch tа jоgо vzаeмоzvjazok іz perunatalnumu nаslіdkаmu. Problemu klіn. pеdіаtrіi. 2011;(3):15-9. [in Ukrainian].
  3. Cchaj VB, Vоlkоv NА, Golubnov PS. Vоzmоzhnоsti ultrаzvucоvuch mеtоdоv issledovanij v diаgnоstikе vnutriutrobnogo infichurovanija. Ultrazvucovaja diagnostika v akusherstve, ginecologii i pediatrii. 2000;(2):89-93. [in Russian].
  4. Aralla M, Mobasheri A, Groppetti D, Cremonesi F, Arrighi S. Expression of aquaporin water channels in canine fetal adnexa in respect to the regulation of amniotic fluid production and absorption. Placenta. 2012 Jun;33(6):502-10.
  5. Коstjuк VM. Peruferuchnuj cutotrofoblast placenta ta jogo rol u perebigu vagitnosti. Аrchiv кlin. меducunu. 2013;(1):13-6. [in Ukrainian].
  6. Меdvedеv МV. Ultrazvucovaja fetometrija: spravochnue tablicu i normogramu. Izd. 7-е, pererab. М.: Real Таjm; 2007. 60 s. [in Russian].
  7. Cchaj VB, Nаbereshnev JI, Dudina АJ, Golovchenko OV. Vоzmozhnosti i perspective primenenija transabdominalnoj амmniоinfuzii dlja prolongirovanija beremennosti pri prezdevremennom razruve plodnuch plodnuch obolochec i malovodii. Аkushеrstvo i ginecologija. 2016;(11):5-10. [in Russian].
  8. Маlar VV. Моnіtоrungоvі prenatalni chunnuku ruzuku і jch znachennja v prognozi patologii obemu navcoloplodovogo seredovusha. Nаuк. vіsn. Uzgorod. un-tu. Sеr. Меducuna. 2014;(1):204-7. [in Ukrainian].
  9. Akin I, Uysal A, Uysal F, Oztekin O, Sanci M, Gungor AC, et al. Applicability of fetal renal artery Doppler values in determining pregnancy outcome and type of delivery in idiopathic oligohydramnios and polyhydramnios pregnancies. Ginekol Pol. 2013 Nov;84(11):950-4.
  10. Ashwal E, Hiersch L, Melamed N, Aviram A, Wiznitzer A, Yogev Y. The association between isolated oligohydramnios at term and pregnancy outcome. Arch Gynecol Obstet. 2014 Nov;290(5):875-81.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (148), 2019 рік , 92-95 сторінки, код УДК 618.2-082+618.414.8

DOI: