Саксонов С. Г., Грузєва Т. С

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ


Про автора:

Саксонов С. Г., Грузєва Т. С

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження: визначення напрямів оптимізації кадрового забезпечення офтальмологічної служби з точки зору організаторів охорони здоров’я та пацієнтів закладів охорони здоров’я. Об’єкт і методи дослідження: використано бібліографічний, соціологічний, медико-статистичний методи та системного підходу. Розроблено спеціальний інструментарій та проведено соціологічне опитування серед 117 організаторів охорони здоров’я та 468 пацієнтів закладів охорони здоров’я офтальмологічного профілю різних регіонів України. Результати. Встановлено, що організатори охорони здоров’я вважають необхідним інвестування в розвиток кадрових ресурсів офтальмологічної служби (87,2±3,3 на 100 опитаних), створення гідних умов праці (75,2±4,6), забезпечення ефективного використання ресурсів (82,1±3,9), здійснення підготовки кадрових ресурсів офтальмологічної служби відповідно до реальних потреб (78,6±4,3), вдосконалення навчальних програм підготовки та підвищення кваліфікації (69,2±5,1), підвищення мотивації до професійної діяльності (80,3±3,7), заохочення участі громад в прийнятті рішень щодо кадрового забезпечення офтальмологічної служби (68,4±5,2), вдосконалення регулювання різнобічних питань атестації та акредитації (64,1±5,5). Визначено, що споживачі медичних послуг причинами невисокої їх якості вважають брак персоналу (74,4±2,3 на 100 опитаних), погані умови праці (59,8±2,9), недостатнє забезпечення сучасною технікою, обладнанням (62,2±2,8) тощо. На їх думку необхідним є збільшення чисельності фахівців офтальмологічного профілю, вдосконалення організації офтальмологічної допомоги, поліпшення умов праці фахівців, оснащення закладів сучасною апаратурою, медикаментами, підвищення професійної майстерності офтальмологів, удосконалення комунікаційної та етико-деонтологічної складової їх підготовки. На основі аналізу бачення проблем кадрового забезпечення офтальмологічної служби та шляхів їх вирішення організаторами надання і споживачами офтальмологічних медичних послуг з урахуванням положень міжнародно визнаних стратегій встановлено напрями оптимізації кадрової складової офтальмологічної допомоги. Висновки. Обгрунтовано необхідність застосування міжсекторального та загальнодержавного підходу до вирішення проблем кадрового забезпечення офтальмологічної служби, включення питань розвитку кадрових ресурсів офтальмологічного профілю в загальну стратегію розвитку кадрових ресурсів охорони здоров’я. Визначено складові програм розвитку кадрових ресурсів офтальмологічної служби, а саме виявлення потреби в кадрових ресурсах, удосконалення політики планування, підготовки, розподілу, найму фахівців офтальмологічного профілю, інвестування в їх підготовку та розвиток, створення потенціалу закладів на різних рівнях, моніторинг та оцінка кадрових ресурсів офтальмологічної служби тощо.

Ключові слова:

кадрові ресурси, офтальмологічна служба, оптимізація кадрового забезпечення, напрями розвитку, думка організаторів охорони здоров’я, думка споживачів офтальмологічних послуг.

Список цитованої літератури:

 1. Strengthened health systems save more lives. An insight into WHO’s European Health Systems’ Strategy. Available from: http://www.euro. who.int/ __data/assets/pdf_file/0011/78914/healthsys_savelives.pdf
 2. Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. Available from: https://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/en/
 3. Campbell J, Buchan J, Cometto G, David B, Dussault G, Fogstad H, et al. Human resources for health and universal health coverage: fostering equity and effective coverage. Bulletin of the World Health Organization. 2013;91(11):853-63.
 4. The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet. Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 agenda. New York: United Nations; 2014. Available from: http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_ Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
 5. Global Health Workforce Alliance. A universal truth: no health without a workforce. Report of Third Global Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil. Geneva: World Health Organization; 2014. Available from: http://www.who.int/ workforcealliance/ knowledge/ resources/ hrhreport2013/en/
 6.  Hernandez P, Poullier J, Van Mosseveld C, Van de Maele N, Cherilova V, Indikadahena C, et al. Health worker remuneration in WHO Member States. Bull World Health Organ. 2013;91(11):808-15.
 7. WHO Global Strategy on People-Centred and Integrated Health Services – interim report. Geneva: World Health Organization; 2015 (WHO/ HIS/SDS/2015.6) Available from: http://www.who.int/servicedeliverysafety/ areas/people-centred-care/en/
 8.  Framing the health workforce agenda for the Sustainable Development Goals Biennium report 2016–2017 WHO health workforce / WHO/ HIS/HWF/biennium report/2017. 27 р.
 9. Amani Siyam, Mario Roberto Dal Poz. Migration of health workers who code of practice and the global economic crisis. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2014. 203 р.
 10.  The World health report 2010: Health systems financing: the path to universal coverage: World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2010. 128 p.
 11. Buchan J, Wissmar M, Glinos I, Ball JE. Health professional mobility in a changing Europe. New dynamics, mobile individuals and diverse responses. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2014. Available from: http://www.euro.who.int/__ data/assets/pdf_ file/0006/248343/Health-Professional-Mobility-in-a-Changing-Europe.pdf

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (149), 2019 рік , 326-330 сторінки, код УДК 614.2:617.7.000.34(477)

DOI: