Ошурко А. П., Олійник І. Ю., Грищук Г. В.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ КОМБІНОВАНИМИ ТА ГІБРИДНИМИ МЕТОДАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Про автора:

Ошурко А. П., Олійник І. Ю., Грищук Г. В.

Рубрика:

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Спираючись на проведений аналіз використаних наукових джерел літератури автори дійшли висновку про те, що для вивчення якісних та кількісних характеристик кісткової тканини плодів людини необхідним є застосування комбінованих методів дослідження, зокрема, шляхом вивчення КТ-щільності кісткової тканини визначеної в міжнародних одиницях за шкалою Хаунсфілда (МО HU) та мінерального складу (макро- та мікроелементи), як основного будівельного матеріалу кістки, досліджених із застосуванням атомно-емісійної (АЕС) та атомно-абсорбційної (ААС) спектрометрії. Не менш важливу нішу в наукових дослідженнях займають методики, що базуються на тісному, гармонійному поєднанні методів розділення (у тому числі концентрування) з подальшим визначенням макро- та мікроелементів, що існують у стійкій, нерозривній комбінації. Відомо, що класичний підхід під час досліджень з використанням хімічного аналізу, передбачає здійснення низки окремих операцій, зокрема: відбір проб, попередню підготовку проби, вибір умов проведення аналізу, розділення, власне аналіз та обробку даних. У сучасних, нами опрацьованих аналітичних методах, простежується чітко виражена тенденція об’єднання цих індивідуальних операцій.

Ключові слова:

кісткова тканина, якісна та кількісна характеристика, плід, людина

Список цитованої літератури:

 1. Moskvin LN, Caricyna LG. Metody razdelenija i koncentracii v analiticheskoj himii: monografija. Leningrad: Himija; 1991. 255 s. [in Russiаn].
 2. Zolotov YuA, Kuzmin NM. Kontsentrirovaniye mikroelementov: monografiya. Moskva: Khimiya; 1982. 288 s. [in Russiаn].
 3. Ponomarenko SI. Zviazok mizh parametramy stomatolohichnoho statusu ta systemnymy pokaznykamy stanu kistkovoi systemy. Problemy osteolohii. 2015;18(2):40-50. [in Ukrainian].
 4. Khavezov I, Tsalev D. Atomno-absorbtsionnyy analiz. Moskva: Khimiya; 1983. 144 s. [in Russiаn].
 5. Nabyvanets BI, Sukhan VV, Kalabina LV. Analitychna khimiia pryrodnoho seredovyshcha: pidruchnyk. Kyiv: Lybid; 1996. 304 s. [in Ukrainian].
 6. Chmilenko FO, Sayevich OV. Sovremennyye tendentsii razvitiya mnogoelementnogo analiza biologicheskikh prob. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii. 2013;3:152-7. [in Russiаn].
 7. Tarasova IV, Klymenko TM, Pohorielov M, Markevych VE, Sikora VZ, vynakhidnyky; Sumskyi derzhavnyi universytet, zaiavnyk i vlasnyk. Sposib kompleksnoho vyznachennia makro- ta mikroelementiv v orhanakh novonarodzhenykh laboratornykh shchuriv. Рatent Ukrainy 76421, MPK G01N 33/48 (2006.01) / zaiavka № u2012 05008; zaiavl. 23.04.2012; opubl. 10.01.2013. Biul. № 1. 4 s. [in Ukrainian].
 8. Prays V. Analiticheskaya atomno-absorbtsionnaya spektroskopiya. Moskva: Mir; 1976. 358 s. [in Russiаn].
 9. GOST 4011-72. Izdaniye. Voda pityevaya. Metody izmereniya massovoy kontsentratsii obshchego zheleza. [Data vvedeniya 1974-01-01; 201007-09 pereizd. s izm. 1]. Izd. ofits. Moskva: Standartinform; 2008. 8 s. Dostupno: http://vsegost.com/Catalog/26/26620.shtml [in Russiаn].
 10. Dakhno L. Doslidzhennia shchilnosti kistkovoi tkanyny komirkovoho vidrostka verkhnoi shchelepy v osib riznoi stati y analiz yii vikovoi dynamiky. Pratsi NTSh. Med. nauky. 2015;XLI:64-72. [in Ukrainian].
 11. Analytical Methods for Atomic Absorption Spectroscopy. The Perkin-Elmer Corporation; 1996. 300 p.
 12. Gorsuch TT. The Destruction of Organic Matter: International Series of Monographs on Analytical Chemistry. Oxford: Pergamon Press; 1970. 160 p.
 13. Busev AI, Simonova LN. Analiticheskaya khimiya sery. Moskva: Nauka; 1975. 272 s. [in Russiаn].
 14. Krynytskyi RP. Analiz mineralnoho skladu kistkovoi tkanyny komirkovoi chastyny nyzhnoi shchelepy ta yoho vikovoi dynamiky u osib cholovichoi ta zhinochoi stati. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2015;14(3):40-3. [in Ukrainian].
 15. Kramarenko VP. Toksykolohichna khimiia: pidruchnyk. Kyiv: Vyshcha shkola; 1995. 423 s. [in Ukrainian].
 16. Subramanian KS. Determination of metals in biofluids and tissues: sample preparation methods for atomic spectroscopic techniques. Spectrochimica Acta Part B. 1996;51(3):291-319.
 17. Kordiyak OY, Masna ZZ, Gryshchuk GV. Otsenka mineralnogo sostava kostnoy tkani alveolyarnogo otrostka nizhney chelyusti krys pri eksperimentalnom paradontite. Zdravookhraneniye. 2014;6:129-33. [in Russiаn].
 18. Ferros IN, Mora MJ, Obeso IF, Jimenez P, Martinez-Insua A. The nasomaxillary complex and the cranial base in artificial cranial deformation: relationships from a geometric morphometric study. Eur. J. Orthod. 2015;37(4):403-11. DOI: 10.1093/ejo/cju066
 19. PND F 14.1:2.112-97. Kolichestvennyy khimicheskiy analiz vod. Metodika vypolneniya izmereniy massovoy kontsentratsii fosfat-ionov v probakh prirodnykh i ochishchennykh stochnykh vod fotometricheskim metodom s vosstanovleniyem askorbinovoy kislotoy. Izd. ofits. Moskva: 1997 (pereizd. 2004). 18 s. Dostupno: http://docs.cntd.ru/document/1200056718 [in Russiаn].
 20. Marchenko Z. Fotometricheskoye opredeleniye elementov. Per. s polskogo Matveyevoy IV, Nemodruka AA; pod red. Zolotova YuA. Moskva: Mir; 1971. 501 s. [in Russiаn].
 21. Poluektov NS. Metody analiza po fotometrii plameni. Moskva: Khimiya; 1967. 307 s. [in Russiаn].
 22. Braynina KhZ, Neyman EYa, Slepushkin VV. Inversionnyye elektroanaliticheskiye metody. Moskva: Khimiya; 1988. 240 s. [in Russiаn].
 23. Vydra F, Shtulik K, Yulakova E. Inversionnaya voltamperometriya. Рer. s cheshskogo Nemova VA; pod. red. Kaplana BYa. Moskva: Mir; 1980. 279 s. [in Russiаn].
 24. Khentse G. Polyarografiya i voltamperometriya. Teoreticheskiye osnovy i analiticheskaya praktika. Рer. s nem. Garmasha AV, Kameneva AI. Moskva: BINOM. Laboratoriya znaniy; 2011. s. 172-244. [in Russiаn].
 25. Tsyhykalo OV, Popova IS, Kuznyak NB, Palis SYu, Shostenko AA, Dronyk II. Suchasni uiavlennia pro patohenez pryrodzhenykh vad lytsia (ohliad literatury). Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2017;21(1):230-4. [in Ukrainian].
 26. Pechalova PF, Poriazova EG, Pavlov NV. Residual cyst of the jaws. Curierul medical. 2011;5(323):15-7.
 27. Oshurko AP, Oliinyk IIu. Morfohenez verkhnoi shchelepy ta okremykh struktur shchelepno-lytsevoi dilianky v zarodkovomu periodi prenatalnoho ontohenezu liudyny. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. 2017;XVI(2)2:137-44. [in Ukrainian].
 28. Oshurko AP, Oliinyk IYu. Innovation in the study of the features of the structure of the human upper jaw in the dynamics of prenatal ontogenesis. In: Materials of the 98th final scientific conference of the teaching staff of the Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University»; 2017 February 13, 15, 20; Chernivtsi, Ukrainе. Chernivtsi: Meduniversytet; 2017. р. 19-20.
 29. Akhtemiichuk YuT, redactor. Narysy perynatalnoi anatomii. Chernivtsi: BDMU; 2011. 300 s. [in Ukrainian].
 30. Piskunov IS, Piskunov VS, Bobryshev SV, Kononenko NI. Frontonazalnaya displaziya i ageneziya verkhnechelyustnykh pazukh. Rossiyskiy elektronnyy zhurnal radiologii. 2014;4(2):127-30. Dostupno: www.rejr.ru [in Russiаn].
 31. Dmytrenko MI. Osoblyvosti kompleksnoi diahnostyky patsiientiv iz zuboshchelepnymy anomaliiamy, uskladnenymy skupchenistiu zubiv. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;1(2):232-5. [in Ukrainian].
 32. Tsyhykalo OV, Popova IS, Shostenko AA, Dronyk II, Perebyinis PP. Morfolohichni osoblyvosti dilianok i trykutnykiv shyi liudyny. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;4(2):26-31. [in Ukrainian].
 33. Kryvetskyi VV, Protsak TV, Haina NI, Kozar OM. Morfohenez verkhnoshchelepnoi pazukhy v ontohenezi liudyny. Molodyi vchenyi. Lystopad 2015;11(26)3:84-7. [in Ukrainian].
 34. Tereshchenko VA, Stasova YuV. Mandibulo-fatsialnyy dizostoz (sindrom Franchesketti) u novorozhdennogo: opisaniye klinicheskogo sluchaya. Byulleten meditsinskikh internet-konferentsiy (ISSN 2224-6150). 2015;5(5):360-1. ID: 2015-05-376-A-4929. Dostupno: www.medconfer.com [in Russiаn].
 35. Kuzniak NB. Zakonomirnosti indyvidualnoi anatomichnoi minlyvosti nosovoi dilianky u plodiv liudyny. ISSN 1681-276X. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2016;4:35-40. [in Ukrainian].
 36. Tsyhykalo O, Kuzniak N, Popova I, Oliinyk IYu, Dmytrenko RR, Perebyinis PP, et al. Peculiarities of the upper lip morphogenesis and its relation to facial development (review). Galician medical journal. 2017;24(2):1-4. E2017217. DOI: 10.21802/gmj.2017.2.17
 37. Mishalov VD, Chaikovskyi YuB, Tverdokhlib IV. Dotrymannia etychnykh i zakonodavchykh norm i vymoh pry vykonanni naukovykh morfolohichnykh doslidzhen. Kyiv; 2007. 76 s. [in Ukrainian].
 38. Mishalov VD, Voichenko VV, Malysheva TA, Dibrova VA, Kuzyk PV, Yurchenko VT. Poriadok vyluchennia biolohichnykh obiektiv vid pomerlykh, tila yakykh pidliahaiut sudovo-medychnii ekspertyzi i patolohoanatomichnomu doslidzhenniu, dlia naukovykh tsilei: metodychni rekomendatsii. Osvita Ukrainy: spetsvypusk hazety. Kyiv: Pedahohichna presa. 2018;2(62):3-13. [in Ukrainian].
 39. Abadzhev SS, Semenyshyn DI, Yatchyshyn YI, Borova OIa, Tsiupko FI, Marshalok HO, ta in. Fizyko-khimichni (instrumentalni) metodi analizu: konspekt lektsii z kursu «Analitychna khimiia» dlia studentiv khimichnykh spetsialnostei. Chastyna 2. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»; 2004. 116 s. [in Ukrainian].
 40. Zolotov YuA, redactor. Osnovy analiticheskoy khimii. V 2-kh knigakh. Kniga 2. Metody khimicheskogo analiza: uchebn. dlya vuzov; Seriya «Klassicheskiy universitetskiy uchebnik». 3-e izd. pererab. i dop. Moskva: Vysshaya shkola; 2004. 503 s. [in Russiаn].
 41. Kalvoda R, Zyka Ya, Shtulik K, i dr. Elektroanaliticheskiye metody v kontrole okruzhayushchey sredy. Рer. s angl. pod red. Neymana EYa. Moskva: Khimiya; 1990. 240 s. [in Russiаn].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (144), 2018 рік , 43-49 сторінки, код УДК 611.018.4-053.18:57.086

DOI: