Мустафіна Г. М., Старченко І. І., Кока В. М., Лукачіна Є. І.

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ МОРФОЛОГІЮ ТА РЕПАРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕЧІНКИ


Про автора:

Мустафіна Г. М., Старченко І. І., Кока В. М., Лукачіна Є. І.

Рубрика:

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі, на підставі аналізу сучасних наукових літературних джерел, викладені дані щодо будови і функціональних особливостей печінки. Описано сучасні підходи до вивчення даного органу на макроскопічному і мікроскопічному рівнях. У статті приділено увагу структурній організації жовчовидільної системи печінки. Акцентується увага на особливостях кровообігу печінки, при цьому відзначається, що печінка бере участь в регуляції загального кровотоку, є своєрідним «депо» крові, що має важливе значення в розвитку шокових станів різної етіології. Наведена гістотопографічна характеристика печінкових портальних трактів. Описані сучасні наукові дані щодо гістологічної архітектоніки печінкової паренхіми, надані уявлення про структурно-функціональні одиниці печінки, детально описані основні клітини паренхіми печінки – гепатоцити. На підставі сучасних літературних даних описано будову печінкових синусоїдів, акцентується увага на відсутності єдиної точки зору на походження і функцію розташованих тут клітинних елементів, таких як клітини Купфера і клітини Іто. Значну увагу приділено питанням репаративних можливостей печінки. Відомо, що печінка має високу регенеративну здатність, проте механізми даного процесу на протязі тривалого часу залишалися недостатньо вивченими. В останні роки значно змінилися уявлення про механізми регенерації печінкової паренхіми в зв’язку з відкриттям особливого різновиду клітин, які на підставі морфогенетичних властивостей можна віднести до стовбурових. Популяцію описаних клітинних елементів складають так звані овальні клітини, малі гепатоцити, епітеліальні клітини печінки і мезенхімоподобні клітини. Експериментальні дослідження, проведені в умовах in vitro і in vivo дозволяють припустити, що при наявності стимулюючих факторів подібні клітинні елементи можуть стати джерелами поповнення популяції гепатоцитів. У той же час, питання відновлення печінки на органному рівні залишаються відкритими, так як відновити оригінальну макроструктуру печінки після значних пошкоджень у людини на сьогоднішній день не представляється можливим. Таким чином, трансплантація печінки, на сьогоднішній день залишається найбільш дієвим і радикальним методом лікування хворих з прогресуючою печінковою недостатністю.

Ключові слова:

печінка, репаративна регенерація, гепатоцит, стовбурові клітини.

Список цитованої літератури:

 1. Boeter YeS, Penning J, Spee LC, Schneeberger BK. Hydrogels for Liver Tissue Engineering. Bioengineering (Basel, Switzerland). 2019;6(3):59. Available from: https://doi.org/10.3390/bioengineering6030059
 2. Kostilenko YuP, Starchenko II, Priluckij OK, Grin VG. Anatomiya lyudini, kurs lekcij. Poltava: 2015. 189 s. [in Ukrainian].
 3. The Liver and Biliary System: Introduction and Index. 2018-12-04. Available from: http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/liver
 4. Hikspoors PJM Jill, Mathijs MJP Peeters, Nutmethee Kruepunga, Hayelom K Mekonen, Greet MC Mommen, Köhler S Eleonore, Wouter H Lamers. Human liver segments: role of cryptic liver lobes and vascular physiology in the development of liver veins and left-right asymmetry. Sci Rep. 2017;7. Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-017-16840-1
 5. Mustafin AH, Gricaenko AI, Pogadaev VV, Ishtukov RR. K voprosu o rezekcii pecheni. Kreativnaya hirurgiya i onkologiya. 2013;1(2):21-6. [in Russiаn].
 6. Elke A Ober, Frédéric P Lemaigre. Development of the liver: Insights into organ and tissue morphogenesis. Jurnal of Hepatology. 2018 May;68(5):1049-62. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.01.005
 7. Basit H, Tan ML, Webster DR. Histology, Kupffer Cell. [Updated 2019 Sep 20]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493226/
 8. University of Colorado. VIVO Pathophysiology. [Internet] “Hepatic Stellate Cells (Ito Cells)” accessed March 2020. Available from: http:// www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/liver/stellate.html
 9. Visconti RP, Kasyanov V, Gentile C, Zhang J, Markwald R, Mironov V. Towards organ printing: engineering an intra-organ branched vascular tree. Expert Opinion on Biological Therapy. 2010;10(3):409-20. Available from: https://doi.org/10.1517/14712590903563352.
 10. Li AP. Human hepatocytes: isolation, cryopreservation and applications in drug development. Chem. Biol. Interact. 2007;168:16-29.
 11. Rmilah AA, Zhou W, Nelson E, Lin L, Amiot B, Nyberg S. Understanding the marvels behind liver regeneration. Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental Biology. 2019;8(3):340. DOI: 10.1002/wdev.340
 12. Mao SA, Glorioso JM, Nyberg SL. Liver regeneration. Translational Research. 2014;163(4):352-62.
 13. Magami Y, Azuma T, Inokuchi H, Kokuno Sh, Moriyasu F, Kawai K, Hattori T. Cell proliferation and renewal of normal hepatocytes and bile duct cells in adult mouse liver. Liver. 2002 October 18;22(5):419-25. Available from: https://doi.org/10.1034/j.1600-0676.2002.01702.x
 14. Rmilah AA, Zhou W, Nelson E, Lin L, Amiot B, Nyberg S. Understanding the marvels behind liver regeneration. Wiley Interdiscip Rev Dev Biol. 2019 May;8(3):e340.
 15. Schwabe RF, Luedde T. Apoptosis and necroptosis in the liver: a matter of life and death. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2018;15(12):738- 52. DOI: 10.1038/s41575-018-0065-y
 16. Elke A Ober, Frédéric P Lemaigre. Development of the liver: Insights into organ and tissue morphogenesis. Jurnal of Hepatology. 2018 May;68(5):1049-62. DOI: doi.org/10.1016/j.jhep.2018.01.005
 17. Zhang H, Liu Z, Li R, Wang D, Liu W, Li J, et al. Transplantation of embryonic small hepatocytes induces regeneration of injured liver in adult rat. Transplant Proc. 2009 Nov;41(9):3887-92. DOI: 10.1016/j.transproceed.2009.06.205
 18. Khuu DN, Najimi M, Sokal EM. Epithelial cells with hepatobiliary phenotype: is it another stem cell candidate for healthy adult human liver? World J Gastroenterol. 2007 Mar 14;13(10):1554-60. DOI: 10.3748/wjg.v13.i10.15542007
 19. Maria P de Miguel, Prieto I, Moratilla A, Arias J, Aller MA. Mesenchymal Stem Cells for Liver Regeneration in Liver Failure: From Experimental Models to Clinical Trials. Stem Cells International. 2019. Available from: https://doi.org/10.1155/2019/3945672
 20. Comai L. The advantages and disadvantages of being polyploid. Nat Rev Genet. 2005;6(11):836-46.
 21. Wang B, Zhao L, Fish M, Catriona Y Logan, Nusse R. Self-renewing diploid Axin2+ cells fuel homeostatic renewal of the liver. Nature. 2015;524:180-5. DOI: 10.1038/nature14863
 22. Yamaguchi T, Matsuzaki J, Katsuda T, Saito Y, Saito H, Ochiya T. Generation of functional human hepatocytes in vitro: current status and future prospects. Inflammation and Regeneration. 2019;39. DOI: 10.1186/s41232-019-0102-4
 23. Nevi L, Safarikia S, Di Matteo S, Biancaniello F, Chiappetta MF, Cardinale V. Hyaluronan-Based Grafting Strategies for Liver Stem Cell Therapy and Tracking Methods. Stem cells international. 2019;2019. DOI: 10.1155/2019/3620546
 24. Weber A, Groyer-Picard MT, Franco D, Dagher I. Hepatocyte transplantation in animal models. Liver Transplantation, 2009;15(1):7-14. DOI: 10.1002/lt.21670
 25. Huizen J. How long will I survive after a liver transplant? Medical News Today. 2018 May 10. Available from: https://www.medicalnewstoday.com/articles/321754

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (156), 2020 рік , 43-48 сторінки, код УДК 616.36-07

DOI: