Труба Я. П., Іманов Елнур, Плиска О. І., Дзюрій І. В., Слобода А. О., Лазоришинець В. В.

ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ АТРЕЗІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ


Про автора:

Труба Я. П., Іманов Елнур, Плиска О. І., Дзюрій І. В., Слобода А. О., Лазоришинець В. В.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи – аналіз результатів застосування ендоваскулярних методів лікування при атрезії легеневої артерії (АЛА). Об’єкт і методи дослідження. Лікування даної вади серця в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України» з застосуванням ендоваскулярних методів почали з 2006 року. За це й час прооперовано 138 пацієнтів, з них 58 жіночої (41,3%) та 81 (58,6%) чоловічої статі. При цьому ендоваскулярними методами – 23, на відкритому серці – 115. Середній койкодень склав – 25+16,3 дні. Всього на відкритому серці прооперовано 115 пацієнтів. З них 62 (54%) пацієнти чоловічої і 53 (46%) жіночої статі. На день операції середній вік цих пацієнтів склав 607,8±1023,7 днів, відповідно маса у середньому – 8,8±8,1 кг. Середній койкодень проведений в стаціонарі – 26,0+18,6. У випадку ендоваскулярних втручань середній вік на день операції 23-и пацієнтів (18 чоловічої (77%) і 5-є (23%) жіночої статі) на першому етапі склав 220,5+650,2 днів, маса – 5,0+4,4 кг. Кількість днів проведених в шпиталі – 22+5,7 днів. В лікуванні АЛА застосовують поетапність, коригуючи частину вади на кожному етапі і цим зменшуючи травматичність операції. В нашому випадку корекцію вади проводили на відкритому серці та за допомогою ендоваскулярних методів лікування. Після проведених ендоваскулярних втручань летальних наслідків не спостерігалось. Операції на відкритому серці були проведені у випадку неможливості провести ендоваскулярні втручання. При цьому стан таких пацієнтів за звичай був більш важким. Необхідно також зауважити, що сама операція на відкритому серці є серйозною травмою для організму. У зв`язку з наведеним вище післяопераційний період у цієї частини пацієнтів частіше протікав з ускладненнями. Як наслідок більш важкого передопераційного стану пацієнтів та самої операційної травми в окремих випадках при втручаннях на відкритому серці частина пацієнтів не перенесла операцію. В результаті загальна смертність в групі пацієнтів, яким виконано втручання на відкритому серці склала 12%. Крім того, в 7-х випадках подібне оперативне втручання було доповнено процедурою Рашкінда. У випадку повторного оперативного втручання через 6 місяців проведено ВАП стентування. Повторне оперативне втручання пацієнтів супроводжувалось покращенням стану, і вони були виписані з клініки в задовільному стані. Висновки. 1. Ендоваскулярні оперативні втручання при АЛА є операціями вибору, які дозволяють підготувати пацієнта для наступного етапу лікування. 2. Ендоваскулярні втручання при АЛА є малотравматичними, що збільшує шанси пацієнтів з ускладненою анатомією на виживання не дивлячись на важкий їх стан при надходженні в стаціонар.

Ключові слова:

вроджена вада серця, атрезія легеневої артерії, ендоваскулярні методи, операції на відкритому серц

Список цитованої літератури:

 1. Burakovskiy VI, Bokeria LA. Serdechno-sosudistay chirurgia. М.: 1996. 357 s. [in Russiаn].
 2. Bokeria LA, Shatalov KV. Klinicheskie rekomendacii «Dephekt megpredserdnoy peregorodki» (utv. Minzdravom Rossii); Detskay kardiochirurgia. М.: 1996. 24 s. [in Russiаn].
 3. Rabinowitz EJ, Epstein S, Kohn N, Meyer DB. Promoting Pulmonary Arterial Growth via Right Ventricle-to-Pulmonary Artery Connection in Children With Pulmonary Atresia, Ventricular Septal Defect, and Hypoplastic Pulmonary Arteries. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2017 Sep;8(5):564-9.
 4. Mainwaring RD, Patrick WL, Roth SJ, Kamra K, Wise-Faberowski L, Palmon M, Hanley FL. Surgical Algorithm and Results for Repair of Pulmonary Atresia With Ventricular Septal Defect and Major Aortopulmonary Collaterals. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018 Sep;156(3):1194- 204.
 5. Gadgiev АА, Kokshenev IV, Barchukov АYu. Diagnostika I chirurgicheskoe lechenie atrezii legochnoy arterii s multifokalnim tipom legochnogo krovoobraschenia. Grudnay i serdechno-sosudistay chirurgia. 1997;5:8-14. [in Russiаn].
 6. Patel K, Rajan SK, Garg P, Gajjar T, Mishra A, Kumar R, et al. Mid-Term Outcome of Right Ventricle to Pulmonary Artery Shunt for Older Children and Young Adults With Ventricular Septal Defect, Pulmonary Atresia, and Hypoplastic Pulmonary Arteries. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2019 Winter;31(4):837-44.
 7. Ide Y, Murata M, Ito H, Sakamoto K. One-stage Definitive Repair of Complete Atrioventricular Septal Defect and Pulmonary Atresia With Major Aortopulmonary Collateral Arteries. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2018 Feb 1;26(2):343-5.
 8. Kokshenev IV, Gadgiev АА, Samsonov VB. Rezultati vipolnenia operacii arterialnogo perekluchenia pri anomalii Taussing-Binga. Grudnay I serdechno-sosudistay chirurgia. 1998;2:67-71. [in Russiаn].
 9. Somerville J. Management of pulmonary atresia. Brit. Heart J. 1970;9(32):641-51.
 10. Імаnov Еlnur, Ditkivskiy ІО, Plyska ОІ, Golovenko ОС, Тruba YaP, Siromacha СО, Lazorishinets VV. Dosvid chirurgichnogo likuvannia sindromu gipoplazii levich viddiliv serca gibridnimi metodami. Ukrainskiy j. medicine, biologii ta sportu. 2017;3:56-60. [in Ukrainian].
 11. Rashkind WJ, Miller WW. Creation of an atrial septal defect without thoracotomy: palliative approach to complete transposition of the great arteries. JAMA. 1966;196:991.
 12. Hofferberth SC, Esch JJ, Zurakowski D, Baird CW, Mayer JE, Emani SM. Pulmonary Atresia With Ventricular Septal Defect and Major Aortopulmonary Collaterals: Collateral Vessel Disease Burden and Unifocalisation Strategies. Cardiol Young. 2018 Sep;28(9):1091-8.
 13. Аlekyan BG, Pursanov МG, Gadgiev АА. Grudnay serdechno-sosudistay chirurgia. 1998;3:66-70. [in Russiаn].
 14. Akio Ikai. Surgical Strategies for Pulmonary Atresia With Ventricular Septal Defect Associated With Major Aortopulmonary Collateral Arteries. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2018 Jul;66(7):390-7.
 15. Puga FJ, Leoni FE, Julsrud PR, Mair DD. Complete repair of pulmonary atresia, ventricular septal defect, and severe perspheral arborization abnormalitics. J. thorac. cardiovasc. Surg. 1989;98:1018-29.
 16. Мitkova VV, Sandrikova VА. Klinicheskoe rukovodstvo po ultrazvukovoy diagnostike. М.: Vidar; 1998. 360 s. [in Russiаn].
 17. Tchervenkov CI, Roy N. Congenital heart surgery nomenclature and database project: pulmonary 10. atresia – ventricular sepal defect. Ann. Thorac. Surg. 2000;69:97-105.
 18. Collett RW, Edwards IE. Persistent truncus arteriosus; a classification according to anatomic types. Surg. Clin. North Amer. 1949;29:1245.
 19. Аlekyan BG, Podzolkov VP, Kokshenev IV, Zelenkin MF. Povtornii operacii posle radikalnoy korrekcii Tetradi Fallo: sovremennoe sostoyanie problem. Annali chirurgii. 1998;2:41-5. [in Russiаn].
 20. Permut LC, Laks H. A review of the options for treatment of major aortopulmonary collateral arteries in the setting of tetralogy of Fallot with pulmonary atresia. Advances in Cardiac Surg. 1994;5:75-95.
 21. Barchukov АYu. Chirurgicheskoe lechenie obstrukcii isskustvennogo stvola legochnoy arterii. Grudnay serdechno-sosudistay chirurgia. 1986;4:73-80. [in Russiаn].
 22. Shatalov КV, Ivanickiy АV, Sbolev АV, Verin VV. Atrezia legochnoy arterii s defektov meggeludochkovoy peregorodki. Grudnay serdechnososudistay chirurgia. 1995;4:75-7. [in Russiаn].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (156), 2020 рік , 211-215 сторінки, код УДК 616.131.:616-089.8

DOI: