Перхулин О. М.

МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСБІОЗУ ПІХВИ У ВАГІТНИХ З ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА БЕЗПЛІДДЯМ В АНАМНЕЗІ


Про автора:

Перхулин О. М.

Рубрика:

МІКРОБІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Невиношування вагітності часто зустрічається у жінок з непліддям, пов’язаним з ановуляцією. Мета дослідження. Оцінити стан мікробіоценозу статевих шляхів у вагітних жінок з істміко-цервікальною недостатністю, які мали в анамнезі безпліддя, асоційоване з ановуляцією. Об’єкт і методи дослідження. Основну групу становили 60 вагітних жінок в ІІ триместрі гестації з верифікованим діагнозом істміко-цервікальної недостатності, які мали безпліддя, пов’язане з ановуляцією. До контрольної групи увійшли 30 вагітних жінок без істміко-цервікальної недостатності та безпліддя в анамнезі. Результати дослідження. При проведенні бактеріологічного дослідження виділень з піхви встановлено, що у 61,67 % вагітних основної групи виявлено умовно-патогенну флору в підвищеній концентрації та патогенні мікроорганізми. Також відмічено поширення полімікробних асоціацій у 48,33 % жінок, два або три збудника виявляли відповідно у 35,00 % та 13,33 % осіб. А вагітних основної групи, у яких виявлено молочнокислі бактерії в нормальній концентрації, такі як Lactobabacillus spp. та Bifidobacterium spp. було відповідно в 1,9 (χ2 =12,67, p<0,001) та 2,0 рази менше, ніж в контрольній групі (χ2 =11,30, p<0,001). Висновок. У вагітних жінок з істміко-цервікальною недостатністю та безпліддям, пов’язаним з ановуляцією, в анамнезі відмічається порушення мікробіоценозу піхви, що проявляється наявністю патогенної та підвищеною концентрацією умовно-патогенної мікрофлори, що може бути ще одним додатковим чинником розвитку невиношування вагітності.

Ключові слова:

істміко-цервікальна недостатність, мікробіоценоз піхви, безпліддя.

Список цитованої літератури:

  1. Roman A, Suhag A, Berghella V. Overview of Cervical Insufficiency: Diagnosis, Etiologies, and Risk Factors. Clin Obstet Gynecol. 2016;59(2):237-40. DOI: 10.1097/GRF.0000000000000184
  2. Dhalwani NN, Boulet SL, Kissin DM, Zhang Y, McKane P, Bailey MA, et al. Assisted reproductive technology and perinatal outcomes: conventional versus discordant-sibling design. Fertil Steril. 2016;106(3):710-6. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2016.04.038
  3. Luke B. Pregnancy and birth outcomes in couples with infertility with and without assisted reproductive technology: with an emphasis on US population-based studies. Am J Obstet Gynecol. 2017;217(3):270-81. DOI: 10.1016/j.ajog.2017.03.012
  4. Luke B, Brown MB, Wantman E, Seifer DB, Sparks AT, Lin PC, et al. Risk of prematurity and infant morbidity and mortality by maternal fertility status and plurality. J Assist Reprod Genet. 2019;36(1):121-38. DOI: 10.1007/s10815-018-1333-z
  5. Qin J, Liu X, Sheng X, Wang H, Gao S. Assisted reproductive technology and the risk of pregnancy-related complications and adverse pregnancy outcomes in singleton pregnancies: a meta-analysis of cohort studies. Fertil Steril. 2016;105(1):73-85. e1-6. DOI: 10.1016/j. fertnstert.2015.09.007
  6. Brown RG, Chan D, Terzidou V, Lee YS, Smith A, Marchesi JR, et al. Prospective observational study of vaginal microbiota pre- and postrescue cervical cerclage. BJOG. 2019;126(7):916-25. DOI: 10.1111/1471-0528.15600
  7. Fettweis JM, Serrano MG, Brooks JP, Edwards DJ, Girerd PH, Parikh HI, et al. The vaginal microbiome and preterm birth. Nat Med. 2019;25(6):1012-21. DOI: 10.1038/s41591-019-0450-2
  8. Hočevar K, Maver A, Vidmar Šimic M, Hodžić A, Haslberger A, Premru Seršen T, Peterlin B. Vaginal Microbiome Signature Is Associated With Spontaneous Preterm Delivery. Front Med (Lausanne). 2019;6:201. DOI: 10.3389/fmed.2019.00201

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (156), 2020 рік , 241-243 сторінки, код УДК 618.39+618.15+618.177

DOI: