Гармаш О. В.

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОТОВОЇ РІДИНИ В ЯКОСТІ МАРКЕРІВ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ПЕРЕБІГУ ХВОРОБ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ОСІБ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ІЗ МАКРОСОМІЄЮ


Про автора:

Гармаш О. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стаття присвячена пошуку біохімічних предикторів захворювань тканин пародонта в осіб, які народились із макросомією. Мета: виявлення взаємозв’язку динаміки рівнів аланінамінотрансферази (АлАт) та аспартатамінотрансферази (АсАт), ІЛ-1β, ІЛ-10, sIg A, IgM, IgG та вмісту оксипроліну в ротовій рідині осіб різного віку Харківської популяції та прилеглих областей, які народилися макросомами, з особливостями перебігу захворювань тканин пародонта. Об’єкт і методи. Сто п’ятдесят одна особа основної групи (макросоми-при-народженні), були розподілені за віком та в залежності від коефіцієнту гармонійності В. І. Грищенка. Розподіл на підгрупи був обумовле-ний внутрішньоутробними особливостями метаболічних процесів і залежністю закономірностей обмінних процесів від гормонального фону. Зокрема, внутрішньоутробний розвиток осіб підгрупи І (ПГ-I) і підгрупи ІІ (ПГ-II) проходив в умовах високого рівня соматотропного гормону (СТГ) і нестачі кортизолу; підгрупи ІІІ (ПГ-ІІІ) – на тлі відносно високих рівнів кортизолу і СТГ, а в осіб підгрупи IV (ПГ- IV) – на тлі підвищеного рівня кортизолу та відносної нестачі СТГ. Група порівняння складалась із 51 особи нормосомів-при-народженні. В нестимульованій ротовій рідині визначали активність АлАт та АсАт, рівень IgG, IgM, sIgA, ІЛ-1β, ІЛ-10 та вміст сумарного оксипроліну. Висновки. 1. В осіб ПГ-І та ПГ-ІІ спостерігається зростання активності АлАт та АсАт у всіх вікових періодах. Починаючи з 18 років ці зміни є вірогідними, що свідчить про інтенсифікацію цитолітичних процесів, обумовлених деструкцією тканин пародонта. У осіб ПГ-IV спостерігалось незначне, у більшості вікових періодів невірогідне, підвищення активності амінотрансфераз, що може бути пов’язано із високим рівнем кортизолу. 2. В осіб ПГ-І та ПГ-ІІ у старших вікових періодах мало місце порушення цитокінового профілю ротової порожнини, зокрема, було відмічене вірогідне, більше ніж двократне, зростання рівня прозапального ІЛ-1β та одночасна незначна, проте чітко простежувана, тенденція до зниження протизапального ІЛ-10. В осіб старшого віку ПГ-IV спостерігалась тенденція до зростання рівня ІЛ-1β, що підтверджувало наше припущення про розвиток у них метаболічного запалення. 3. Розвиток імунологічних порушень у осіб ПГ-І та ПГ-ІІ підтверджувався суттєвим підвищенням рівня sIgA та IgG в осіб практично всіх вікових періодів. В осіб ПГ-ІІI та ПГ-IV у більшості вікових періодів спостерігалась тенденція до зниження рівня sIgA та IgM. 4. В осіб ПГ-I та ПГ-ІІ в молодших вікових періодах рівень оксипроліну свідчив про пригнічене формування сполучнотканинних структур. Після 18 років виявлена активація синтезу колагену як адаптація до запалення, а після 25 років – інтенсифікація деградації колагену, що на нашу думку пов’язано із фізіологічним зниженням продукції СТГ. В осіб ПГ-ІІI та ПГ-IV із віком концентрація оксипроліну наростала, особливо виражено для ПГ-IV, що було обумовлено наростанням метаболічного запалення.

Ключові слова:

макросомія плоду, віддалені наслідки, захворювання тканин пародонта, ротова рідина, біохімічні маркери.

Список цитованої літератури:

 1. Al-Rassam ZT, Taha MYM. Serum cytokines profiles and some salivary parameters in chronic periodontitis patients in Mosul–Iraq. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR). 2014;16.1:339-50.
 2. Kaushik R, Yeltiwar RK, Pushpanshu K. Salivary interleukin-1β levels in patients with chronic periodontitis before and after periodontal phase I therapy and healthy controls: A case-control study. J Periodontol. 2011 Sep;82(9):1353-9. DOI: 10.1902/jop.2011.100472
 3. Garmash OV. Osoblyvosti stomatolohichnoho statusu ditei, yaki narodylysia z makrosomiieiu, u period tymchasovoho prykusu. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2018;146(4):246-53. DOI: 10.29254/2077-4214-2018-4-1-146-246-253 [in Ukrainian].
 4. Garmash OV. Oral health abnormalities in children born with macrosomia established during mixed dentition period. Wiad Lek. 2019;72(5 cz 1):823-31.
 5. Garmash OV. Stan stomatohnatychnoi systemy osib populiatsii Kharkivskoi oblasti ta prylehlykh oblastei, yaki narodylysia makrosomamy. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2019;152(3):347-59. DOI: 10.29254/2077-4214-2019-3-152-347–359 [in Ukrainian].
 6. Grischenko VI, Yakovtsova AF. Krupnyiy plod (kliniko-morfologicheskoe issledovanie). Kiev: Zdorovya; 1991. 183 s. [in Russian].
 7. Yakovtsova AF, Sorokina IV, Aleshchenko IE. Imunnaya sistema ploda cheloveka pri krupnoplodii i ZVRP. Kharkov: BSF «Antiqua»; 2004. 218 s. [in Russian].
 8. Becker W, Rapp W, Schenk HG, Storiko K. Methods for the quantitative determination of plasma proteins by immunoprecipitation. Z Klin Chem Klin Biochem. 1968;6:113-22.
 9. Krel AA, Furtseva LN. Metody opredeleniya oksiprolina v biologicheskikh zhidkostyakh i ikh primeneniye v klinicheskoy praktike. Voprosy meditsinskoy khimii. 1968;14(6):635. [in Russian].
 10. Gupta G. Gingival crevicular fluid as a periodontal diagnostic indicator- I: Host derived enzymes and tissue breakdown products. J Med Life. 2012;5(4):390-7.
 11. Nomura Y, Shimada Y, Hanada N, Numabe Y, Kamoi K, Sato T, et al. Salivary biomarkers for predicting the progression of chronic periodontitis. Arch Oral Biol. 2012 Apr;57(4):413-20.
 12. Rangbulla V, Nirola A, Gupta M, Batra P, Gupta M. Salivary IgA, interleukin-1beta and MMP-8 as salivary biomarkers in chronic periodontitis patients. Chin J Dent Res. 2017;20.1:43-51.
 13. Iarova SP, Zheldakova AD. Rol porushen tsytokinovoi rehuliatsii v rozvytku endotelialnoi dysfunktsii pry heneralizovanomu parodontyti. Ukr. stomatol. almanakh. 2013;4:29-32. [in Ukrainian].
 14. Zhang Q, Chen B, Yan F, Guo J, Zhu X, Ma S, Yang W. Interleukin-10 Inhibits Bone Resorption: A Potential Therapeutic Strategy in Periodontitis and Other Bone Loss Diseases. Biomed Res Int. 2014;2014:284836. DOI: 10.1155/2014/284836
 15. Chereda VV, Petrushanko TO, Loban HA, Mamontova TV. Mikrobna kolonizatsiia porozhnyny rota i riven sekretornoho imunohlobulinu a v osib iz riznoiu intensyvnistiu kariiesu. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2012;4:19-21. [in Ukrainian].
 16. Shyrobokov VP, redaktor. Medytsynskaia mykrobyolohyia, vyrusolohyia y ymmunolohyia. Vinnytsia: Nova knyha; 2015. 858 s. [in Russian].
 17. Johansen FE, Braathen R, Brandtzaeg P. Role of J chain in secretory immunoglobulin formation. Scand J Immunol. 2000 Sep;52(3):240-8.
 18. Riis JL, Bryce CI, Stebbinsd JL, Granger DA. Salivary total Immunoglobulin G as a surrogate marker of oral immune activity in salivary bioscience research. Brain, Behavior, & Immunity – Health. 2020 January;1:100014. Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbih.2019.100014
 19. Buduneli N, Kinane DF. Host-derived diagnostic markers related to soft tissue destruction and bone degradation in periodontitis. J Clin Periodontol. 2011 Mar;38(11):85-105. DOI: 10.1111/j.1600-051X.2010.01670.x

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (156), 2020 рік , 340-349 сторінки, код УДК 616.314.17-008.1-008.843.1-078:618.33-007.61

DOI: