Германчук С. М.

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСІБ З ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТКАНИН ПАРОДОНТА НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА БЕЗ ДІАГНОСТОВАНОЇ СУПУТНЬОЇ ЗАГАЛЬНОСОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ


Про автора:

Германчук С. М.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Незважаючи на розробку та впровадження в практику сучасних засобів профілактики спостерігається тенденція до зростання стоматологічної захворюваності. Найбільш розповсюдженими причинами виникнення дефектів зубних рядів поряд з карієсом та його ускладненнями – пульпітом та періодонтитом – є захворювання пародонту. Мета роботи. Визначити стан стоматологічного здоров’я у осіб з дефектами зубних рядів при захворюваннях тканин пародонта на тлі цукрового діабету та без діагностованої супутньої загальносоматичної патології, за рахунок індексного аналізу гігієни порожнини рота (індекс J.C. Green і J.R. Vermillion). Об’єкт і методи. Для вирішення поставленої мети було обстежено 282 особи, які звернулися по консультативну і лікувальну допомогу на кафедру ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика та на кафедру ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет». При обстеженні заповнювалась карта стоматологічного хворого форма 043/о. Для визначення стану стоматологічного здоров’я у обстеженого контингента осіб був зроблений індексний аналіз гігієни за допомогою визначення індекса J.C. Green і J.R. Vermillion. Результати досліджень. Згідно проведених досліджень з визначенням індексного аналізу гігієни отримано наступні результати. Результати аналізу цифрових даних виявили, що в осіб контрольної групи були гарні показники в усіх вікових групах (у пацієнтів віком 18-30 років – 0,99±0,02 балів, віком 31-45 – 1,05±0,03 балів, віком 46-60 – 1,09±0,05 балів). Показники індексу Green-Vermillion у осіб другої клінічної групи із генералізованими захворюваннями тканин пародонта І-ІІ ступеня тяжкості були достовірно відмінні у вікових групах 18-30 років та 46-60 років. У пацієнтів з генералізованим пародонтитом ІІ-ІІІ ступеня тяжкості отримані виявили значне, достовірно відмінне підвищення показників індексу Green-Vermillion у осіб віком 18-30 та 31-45 років. У пацієнтів віком 18-30 років першої підгрупи третьої клінічної групи відмічено статистично достовірне збільшення показників індексу Green-Vermillion. В віковій групі 31-45 статистично достовірне збільшення показників виявлено в обох підгрупах. Значне погіршення рівня гігієни порожнини рота спостерігалось у хворих віком 46-60 років. Висновки. Проведені дослідження довели, що показники індексного аналізу гігієни у обстежених осіб відображає загальний низькій рівень гігієни порожнини рота. При захворюваннях тканин пародонта на тлі цукрового діабету у хворих виявлено більш високі показники індекса J.C. Green і J.R. Vermillion.

Ключові слова:

пародонт, індекс гігієни, цукровий діабет.

Список цитованої літератури:

 1. Bida VI, Bida OV, Zabuha YuI. Derzhavne upravlinnia reformuvanniam okhorony zdorov’ia. Rozvytok derzhavnoho rehuliuvannia stomatolohichnoi sluzhby v Ukraini. Kyiv: Synopsy; 2011. 116 s. [in Ukrainian].
 2. Bida VI, Pavlenko MO, Bida OV. Mostopodibni konstruktsii zubnykh proteziv. Lviv: HalDent; 2007. 84 s. [in Ukrainian].
 3. Bida VI, Klochan SM. Zamishchennia defektiv zumnykh riadiv suchasnymy konstruktsiiamy znimnykh proteziv. Lviv: HalDent; 2009. 152 s. [in Ukrainian].
 4. Danylevs’kyj MF, Sydel’nykova LF, Tkachenko AG. Rozpovsjudzhenist’ osnovnyh stomatologichnyh zahvorjuvan’ i stan gigijeny porozhnyny rota u naselennja riznyh regioniv Ukrai’ny (po zvernennju). Profilaktyka stomatologichnyh zahvorjuvan’. 2004;9:11-7. [in Ukrainian].
 5. World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization. [Intеrnet]. World Health Organization. [Fact sheet Updated October 2017]. Available from: http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/15-020917/еn/
 6. Labunec’ VA. Riven’ zabezpechenosti doroslogo mis’kogo naselennja Ukrai’ny zubnymy protezamy. Novyny stomatologii’. 1999;2:49-51. [in Ukrainian].
 7. Poudel P, Griffiths R, Wong VW, Arora A, George A. Knowledge and practices of diabetes care providers in oral health care and their potential role in oral health promotion: A scoping review. Diabetes Res Clin Pract. 2017 Aug;130:266-77. DOI: 10.1016/j.diabres.2017.06.004
 8.  Zhulev EN. Klinika, diagnostika i ortopedicheskoe lechenie zabolevanij parodonta. Nizhnij Novgorod: NGMA; 2003. 273 s. [in Russian].
 9. Sadeghi R, Taleghani F, Mohammadi S, Zohri Z. The effect of diabetes mellitus type i on periodontal and dental status. J Clin Diagn Res. 2017 Jul;11(7):ZC14-ZC17. DOI: 10.7860/JCDR/2017/25742.10153
 10. Topka PP. Protezuvannja defektiv zubnyh rjadiv pry parodontyti i parodotozi z urahuvannjam vyznachennja zalyshkovoi’ potuzhnosti parodontu [avtoreferat]. Kyi’v: NMU imeni akad. O.O. Bogomol’cja; 1997. 24 s. [in Ukrainian].
 11. Armitage GC. Diagnоsis of periodontal diseases. J. Periodontol. 2003;74:1237-47. 12.Jolov CV. Chastota udalenij razlichnih zubov u lic v vozraste ot 35 do 44 let. Stomatologija. 2001;6:25-7. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (156), 2020 рік , 349-353 сторінки, код УДК 616.314.17-06-071.

DOI: