Лабій Ю. А.

КОРЕКЦІЯ ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ ПРИ СИСТЕМНІЙ ГІПОПЛАЗІЇ ЕМАЛІ У ДІТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ РАЙОНАХ


Про автора:

Лабій Ю. А.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті представлені результати біохімічних досліджень показників мінерального обміну в біологічних рідинах дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі та оцінка ефективності через 3 роки після проведення комплексної терапії. Визначено рівень кальцію та фосфору, як основних макроелементів мінерального обміну у плазмі крові та сечі двох груп дослідження та проаналізовано дані залежно від району проживання. Після застосування запропонованого лікувально-профілактичного комплексу у дітей основної групи з усіх досліджуваних районах підвищувався рівень кальцію і фосфору в біологічних рідинах, досягаючи загальноприйнятої норми. Найбільш суттєвим вплив лікування був на показники кальцію і фосфору в мешканців Долинського району, забруднених продуктами нафтової промисловості, – рівень кальцію в плазмі крові та фосфору добової сечі збільшився в 1,33 і 1,31 рази (p<0,01) відповідно, а показники фосфору плазми крові і кальцію добової сечі знизилися в 1,30 (p<0,01) і 1,41 (p<0,05) рази відповідно.

Ключові слова:

діти, гіпоплазія, кальцій, фосфор, ксенобіотики, лікування, профілактика.

Список цитованої літератури:

 1. Bezvushko EV. Stomatolohichna zakhvoriuvanist ditei, yaki prozhyvaiut na riznykh za ekolohichnym stanom terytoriiakh, ta obgruntuvannia dyferentsiiovanoi profilaktyky urazhen tverdykh tkanyn zubiv [avtoreferat]. Kyiv: 2013. 36 s. [in Ukrainian].
 2. Buchok RA, Bielikov OB. Poshyrenist nekarioznykh urazhen tverdykh tkanyn zubiv sered studentskoi molodi ta prychynno-naslidkovi zv’iazky yikh vynyknennia. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2012;16(4(64)):26-30. [in Ukrainian].
 3. Kril IA, Rozhko MM. Poshyrenist systemnoi hipoplazii emali u shkoliariv m. Ivano-Frankivska. Halytskyi likarskyi visnyk. 2011;18(2):53-5. [in Ukrainian].
 4. Liubarets SF, Antomonov MYu. Caries risk prognosis criteria in children with enamel hypoplasia of the permanent teeth, taking into account anthropogenic environmental factors. Environment & health. 2018;4:32-5.
 5. Kovach IV, Dychko YeN, Bindiuhin OIu, Buniatian KhA. Potentsiini faktory ryzyku pry systemnii hipoplazii ta kariiesi zubiv na etapi odontohenezu. Medychni perspektyvy. 2013;18(1):33-7. [in Ukrainian].
 6. Savychuk OV, Nemyrovych YuP, Holubieva IM. Stan mineralnoho obminu pry kariiesi v dytiachoho naselennia ekolohichno nespryiatlyvykh rehioniv. Sovremennaia stomatolohyia. 2010;4:78-80. [in Ukrainian].
 7. Kuzniak NB, Hodovanets OI. Stomatolohichnyi status ditei, yaki meshkaiut na nitratno zabrudnenykh terytoriiakh. Novyny stomatolohii. 2010;2(63):83-4. [in Ukrainian].
 8. Dovkillia Ivano-Frankivshchyny u 2010 rotsi: statystychnyi zbirnyk. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy, Holovne upravlinnia statystyky v Ivano-Frankivskii oblasti za red. Zbroi LO. Ivano-Frankivsk: 2011. 151 s. [in Ukrainian].
 9. Ostapko OI. Khimichnyi sklad emali ta stan tverdykh tkanyn postiinykh zubiv u ditei v riznykh za ekolohichnoiu sytuatsiieiu rehionakh Ukrainy. Novyny stomatolohii. 2007;4(53):38-42. [in Ukrainian].
 10. Bezvushko EV. Morfolohichna kartyna rotovoi ridyny u ditei pry kariiesi zubiv z urakhuvanniam ekolohichnykh umov prozhyvannia. Novyny stomatolohii. 2010;2(63):80-2. [in Ukrainian].
 11. Kril IA. Osoblyvosti likuvannia pliamystoi formy systemnoi hipoplazii emali zubiv u ditei na stadii nezavershenoi mineralizatsii emali. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2017;2:363-6. [in Ukrainian].
 12. Hadzhula NH. Vyvchennia biodostupnosti likarskykh preparativ na osnovi mineralnykh komponentiv dlia profilaktyky kariiesu zubiv. Novyny stomatolohiyi. 2010;2(63):32-5. [in Ukrainian].
 13. Zabolotna II. Rezultaty vykorystannia «Vitaftoru» u patsiientiv z nekarioznymy urazhenniamy zubiv. Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh. 2010;8(2):60-1. [in Ukrainian].
 14. Eremina NV, Romanovs’kaya LD, Posmetnaya TV, Viryasova NA, Nozdrina VD. Ispol’zovanie emal’-germetiziruyushchego likvida dlya profilaktiki i lecheniya kariesa i giperestezii zubov. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. 2011;7(1):290-1. [in Russian].
 15. Novykova NP, Bondarenko AN. Vlyianye sochetannoho prymenenyia preparatov kaltsyia y kholekaltsyferola na sostoianye tverdikh tkanei zubov u bolnikh hipotyreozom. Stomatolohyia dlia vsekh. 2011;1:8-12. [in Russian].
 16. Savychuk OV, Nemyrovych YuP, Holubieva IM. Klinichna efektyvnist kompleksnoi profilaktyky kariiesu i hinhivitu u dytiachoho naselennia ekolohichno nespryiatlyvykh rehioniv. Novyny stomatolohii. 2010;3(64):82-4. [in Ukrainian].
 17. Labii YuA. Shliakhy pidvyshchennia rezystentnosti emali zubiv u ditei, khvorykh na systemnu hipoplaziiu emali, shcho prozhyvaiut v raionakh iz riznym antropohennym zabrudnenniam [avtoreferat]. Ivano-Frankivsk: 2016. 15 s. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (156), 2020 рік , 358-362 сторінки, код УДК 616.314.13-007.23-07-085-053.2:502

DOI: