Орлик Н. А., Босенко А. І., Топчій М. С., Дишель Г. О.

ДИНАМІКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮНАКІВ 17-21 РОКІВ ВПРОДОВЖ ПЕРІОДУ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Про автора:

Орлик Н. А., Босенко А. І., Топчій М. С., Дишель Г. О.

Рубрика:

ФІЗІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проаналізовано окремі параметри фізичного розвитку юнаків 17-21 року в динаміці навчання у закладах вищої освіти, а саме довжина тіла стоячи і сидячи, маса тіла, окружність грудної клітки, їх життєва ємність легень та сила кисті рук і м’язів спини. Оцінку зміни фізичного розвитку також зроблено на основі масо-зростових, силових індексів та життєвого індексу. В комплексному дослідженні взяли участь 466 студентів I-IV курсів. Обробка даних виконана за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel з використанням загальних методів варіаційної статистики. Результати дослідження свідчать про наявність позитивної динаміки маси тіла та окружності грудної клітки обстежених нами студентів. Водночас, з кожним роком навчання відмічено погіршення функціональних можливостей зовнішнього дихання та зниження рівня розвитку м’язової системи юнаків, що навчалися на факультеті фізичного виховання.

Ключові слова:

студенти, фізичний розвиток, антропо-фізіометричні параметри, масо-зростові індекси.

Список цитованої літератури:

 1. Zubalii M, Mudryk V, Kubasov V, Leonov O, Mudryk I. Stan rozvytku fizychnoho vykhovannia u haluzi osvity v Ukraini. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2007;1:8-10. [in Ukrainian].
 2. Prusik Krzysztof, Prusik Katarzynа, Kozina ZhL, Iermakov SS. Features of physical development, physical preparedness and functional state of boys and girls – students of polish higher educational establishments. Physical education of students. 2013;1:54-61.
 3. Apanasenko HL, Dolzhenko LP. Riven zdorovia i fiziolohichni rezervy orhanizmu. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu. 2007;1:17-21. [in Ukrainian].
 4. Bosenko AI, Topchii MS. Shchodo informatyvnosti indeksu funktsionalnykh zmin u kharakterystytsi adaptatsiinoho potentsialu. V: red. Yezhova OO. «Zdorovia liudyny: teoriia i praktyka». Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii prysviachenoi 25-richchiu Medychnoho instytutu Sumskoho derzhavnoho universytetu; 2017 zhovten 17-19; Sumy. Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet; 2017. s. 37-8. [in Ukrainian].
 5. Andriichuk O, Shevchuk A, Samchuk O, Khomych A. Osoblyvosti fizychnoho y psykholohichnoho komponentiv zdorovia studentiv zalezhno vid yikhnikh navchalnykh dosiahnen. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. 2015;3(31):96-104. [in Ukrainian].
 6. Baevskiy RM, Berseneva AP, Bersenev EYu. Otsenka urovnya zdorovya pri issledovanii prakticheski zdorovyih lyudey: metodicheskoe rukovodstvo. Moskva; 2009. 100 s. [in Russiаn].
 7. Ivanova OI, Basanets LM, Bielikova YaS. Morfo-funktsionalnyi stan studentiv z riznym rivnem fizychnoi pidhotovlenosti. Hihiiena naselenykh mists. 2012;60:323-7. [in Ukrainian].
 8. Bozhnyk MV. Stan profesiinoho zdorovia maibutnikh vchyteliv-predmetnykiv. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Seriia: «Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport». 2013;112(3):93-7. [in Ukrainian].
 9. Plastunov BA, Kovaliv MO. Fizychnyi rozvytok studentiv-pershokursnykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv i chynnyky, shcho yoho formuiut. Acta medica Leopoliensia. 2015;1:66-74. [in Ukrainian].
 10. Korol SA. Otsinka stanu somatychnoho zdorovia ta fizychnoi pidhotovlenosti studentiv I kursu tekhnichnykh spetsialnostei. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2014;11:23-9. DOI: 10.15561/18189172.2014.1105 [in Ukrainian].
 11. Sysoienko NV, Poperechnyi PH. Dynamika fizychnoho rozvytku studentiv 17-20 rokiv tsentralnoho rehionu Ukrainy. V: red. Bosenko AI. Materialy ХI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Adaptatsiini mozhlyvosti ditei ta molodi», prysviachenoi 200-richchiu z dnia zasnuvannia Derzhavnoho zakladu «Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni K. D. Ushynskoho»; veresn 15-16; Odesa. Odesa: Reklamservys; 2016. s. 80-3. [in Ukrainian].
 12. Vypasniak IP, Vintoniak OV, Shankovskyi AZ. Osoblyvosti fizychnoho rozvytku studentiv u protsesi fizychnoho vykhovannia. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. 2018;5(14):311-5. [in Ukrainian].
 13. Krutsevych TYu, Vorobiov MI, Bezverkhnia HV. Kontrol u fizychnomu vykhovanni ditei, pidlitkiv i molodi: navch. posib. Kyiv: Olimp. l-ra; 2011. 224 s. [in Ukrainian].
 14. Topchii MS, Bosenko AI, Orlyk NA. Funktsionalni mozhlyvosti yunakiv 17-21 rokiv, za danymy testuvannia navantazhenniam zi zminnoiu potuzhnistiu. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. 2017;6(8):188-95. DOI: 10.26693/jmbs02.06.188 [in Ukrainian].
 15. Denisova LV, Hmelnitskaya IV, Harchenko LA. Izmereniya i metodyi matematicheskoy statistiki v fizicheskom vospitanii i sporte: uchebnoe posobie dlya vuzov. Kiev: Olimp. l-ra; 2008. 127 s. [in Russiаn].
 16. Topchii MS, Bosenko AI, Dyshel HO. Faktorna struktura funktsionalnykh mozhlyvostei yunakiv 17-21 rokiv. Visnyk Cherkaskoho universytetu. 2017;2:75-85. [in Ukrainian].
 17. Sabirov O, Pantik V, Hats H. Stan fizychnoho rozvytku studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia. 2016;3(35):60-5. [in Ukrainian].
 18. Tovkun LP, Tsarova MP. Otsinka rivnia somatychnoho zdorovia studentiv Pereiaslav-Khmelnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Hryhoriia Skovorody. Molodyi vchenyi. 2017;9.1(49.1):167-70. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (156), 2020 рік , 386-391 сторінки, код УДК 612.01[-057.875-026]

DOI: