Лембрик І. С., Айб Н. Р.

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДИСМЕТАБОЛІЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ


Про автора:

Лембрик І. С., Айб Н. Р.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті наведені сучасні дані щодо особливостей клінічного перебігу дисметаболічної нефропатії у дитячому віці. Мета дослідження: вивчити особливості клініки та перебігу дисметаболічної нефропатії у дітей. Об’єкт і методи. Комплексно обстежено 764 дітей, у віці від 1 до 18 років, які перебували на амбулаторному та стаціонарному лікуванні в ОДКП та ОДКЛ м. Івано-Франківська, з 2016 по 2019 рр., включно. Діагноз підтверджували на підставі критеріїв Іванова Д.Д., Коржа О.М. Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено превалювання оксалатної та оксалатно-кальцієвої (60,0% і 30,0%, p<0,05) нефропатії у дітей. До особливостей анамнезу, за даними анкетування, ми віднесли: нерегулярний та недостатній питний режим (80,0% и 75,0%, р>0,05); вживання продуктів з надлишком оксалатів (ревінь, шпинат, шоколад, міцний чай) – 65,0%, ожиріння – 50%, наявність обтяженого сімейного анамнезу за жовчно-кам’яною хворобою (70,0%), гіпертонічною хворобою (68%), цукровим діабетом (55%) відповідно. Серед пацієнтів, хворих на дисметаболічну нефропатію, превалюють дівчатка (75,0% и 25,0%, p<0,05). Середній вік обстежених складає 11,2 ± 5,4% років. У хворих в більшості випадків встановлено домінування ізольованого сечового синдрому (100,0%). Крім цього, порівняно часто в клініці захворювання зустрічалися больовий (90,0%), інтоксикаційний (75,0%) та гіпертермічний (68,0%) синдроми.

Ключові слова:

діти, дисметаболічна нефропатія, клініка.

Список цитованої літератури:

  1. Vakulenko LI. Dysmetabolichna nefropatiia yak faktor ryzyku rozvytku piielonefrytu v ditei. Zdorove rebenka. 2018;13(1):35-9. [in Ukrainian].
  2. Dlin VV, Osmanov IM. Dismetabolicheskaja nefropatija s oksalatno-kal’cievoj kristalluriej. Jeffektivnaja Farmakoterapija. 2013;42:8-16. [in Russian].
  3.  Stepanova N. Giperoksalurija: mehanizmy formirovanija i posledstvija. [Internet]. 2016. [procitirovano 2017 20 janvarja]; Dostupno: http:// www.ukrjnd.com.ua/files/file/archive/n51/Stepanova.pdf [in Russian].
  4. Amancio L, Fedrizzi M, Bresolin NL, Penido MG. Pediatric urolithiasis: experience at a tertiary care pediatric hospital. J Bras Nefrol. 2016 Mar;38(1):90-8. DOI: 10.5935/0101-2800.20160014
  5. Kushnirenko SV. Dysmetabolichni nefropatii u ditei. Pochky. 2012;1:45-9. [in Ukrainian].
  6. Stoeva TV. Profilaktika pri nefropatijah u detej. Profilakticheskaja pediatrija. Odessa: Chornomor’ja; 2011. s. 139-200. [in Russian].
  7.  Mulay SR, Evan A, Anders HJ. Nephrol Molecular mechanisms of crystal-related kidney inflammation and injury. Implications for cholesterol embolism, crystalline nephropathies and kidney stone disease. Dial. Transplant. 2014;29(3):507-14.
  8. Van Batavia JP, Tasian GE. Clinical effectiveness in the diagnosis and acute management of pediatric nephrolithiasis. Int J Surg. 2016 Dec;36(Pt D):698-704. DOI: 10.1016/j.ijsu.2016.11.030

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (150), 2019 рік , 148-152 сторінки, код УДК 616-071+616.61+613.95

DOI: