Риндіна Н. Г

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА КОРЕКЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ


Про автора:

Риндіна Н. Г

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження − визначити особливості оксидативного стресу та оцінити клінічну ефективність диференційованої метаболічної терапії з включенням мельдонію, та L-аргініну аспартату на динаміку показників оксидативного стресу у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом. Було обстежено 93 пацієнта з артеріальною гіпертензією II стадії (1 та 2 ступеня) в поєднанні з ревматоїдним артритом, середній вік 56 (51; 61) років, активність за шкалою DAS 28 4,64 (4,24; 4,88) балів, та 45 пацієнтів з артеріальною гіпертензією II стадії (1 та 2 ступеня), середній вік 54 (51; 58) роки. Стан процесів перекисного окислення ліпідів оцінювали на підставі первинних та вторинних продуктів: шифових основ, дієнових кон’югатів, дієнових кетонів та малонового альдегіду на початку дослідження та через три місяці. Пацієнти з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом отримували раміприл 10 мг на добу, амлодипін 5 (5; 10) мг на добу, аторвастатин 20 мг на добу, базисну терапію лікування ревматоїдного артриту, та диференційовану метаболічну терапію з включенням мельдонію, та L-аргініну аспартату. Висновки. У хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом медіани показників ізольованих подвійних зв’язків, дієнових кон’югатів, дієнових кетонів, шифових основ та малонового альдегіду були достовірно вище на 26,7%, 31,6%, 31,3%, 17,6% та 28,3% відповідно в порівнянні з показниками хворих на гіпертонічну хворобу (р < 0,01), а медіани показників вітаміну А, вітаміну Е та каталази достовірно нижчі на 31,4%, 42,1%, та 29,3% (р < 0,01). Рівень артеріального тиску достовірно вплив на прояв оксидативного стресу. У пацієнтів з ревматоїдним артритом та артеріальною гіпертензією 2 ступеня показники ізольованих подвійних зв’язків, дієнових кон’югатів, дієнових кетонів, шифових основ та малонового альдегіду були достовірно вище на 19,5%, 24,6%, 25,2%, 25% та 25,3% відповідно, в порівнянні з пацієнтами з ревматоїдним артритом та артеріальною гіпертензією 1 ступеня (р < 0,01). На фоні метаболічної терапії відмічалось достовірно більш виражене зменшення показників ізольованих подвійних зв’язків, дієнових кон’югатів, дієнових кетонів, шифових основ та малонового альдегіду на 12,5%, 14,7%, 11,7%, 18,2% та 15,3% в підгрупі пацієнтів, які отримували мельдоній та на 14,7%, 11,9%, 13,8%, 18,2% та 15% відповідно, в підгрупі пацієнтів які отримували L-аргеніна аспартат в порівнянні з підгрупою без метаболічної терапії (р < 0,05). Показники вітаміну А, Е та каталази були також достовірно вищі на 3%, 10,1% та 22,7% в підгрупі пацієнтів, які отримували мельдоній, та на 8,1%, 8,5% та 21% в підгрупі пацієнтів які отримували L-аргеніна аспартат в порівнянні з підгрупою без метаболічної терапії (р < 0,05).

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, ревматоїдний артрит, оксидативний стрес, метаболічна терапія.

Список цитованої літератури:

  1. Avina-Zubieta JA, Thomas J, Sadatsafavi M. Risk of incident cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis: a meta-analysis of observational studies. Ann Rheum Dis. 2014;71:1524-33.
  2. Kundu S, Ghosh P, Datta S. Oxidative stress as a potential biomarker for determining disease activity in patients with Rheumatoid Arthritis. Free Radical Research. 2014 May;46:1482-9.
  3. García-González A, Gaxiola-Robles R, Zenteno- Savín T. Oxidative stress in patients with rheumatoid arthritis. Rev Invest Clin. 2015;67:46-53.
  4. Аhmad KA, Yuan DY, Nawaz W. Antioxidant therapy for management of oxidative stress induced hypertension. Free Radic Res. 2017;51:428- 38.
  5. Siti HN, Kamisah Y, Kamsiah J. The role of oxidative stress, antioxidants and vascular inflammation in cardiovascular disease. Vascular Pharmacology. 2015;71:40-56.
  6. Mihalj M, Tadzic R, Vcev A. Blood pressure reduction is associated with the changes in oxidative stress and endothelial activation in hypertension, regardless of antihypertensive therapy. Kidney Blood Press Res. 2016;41:721-35.
  7. Gorshunova NK, Rahmanova OV. Oksydativniy stress i ego raznovidnosti v patogeneze arterialʹnoy hypertensii. Sovremennie problemi nauki i obrazovaniya. 2018;3:45-53. [in Russian].
  8. Revmatoidniy artrit adaptovana klinichna nastanova zasnovana na dokazah: MOZ Ukraini № 263 vid 11.04.2014 r. [Internet]. Dostupno: www. moz.gov.ua [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (150), 2019 рік , 181-186 сторінки, код УДК 616.12 - 008.331.1:616.72 - 002.77:612.015.39] - 085

DOI: