Скляр Н. І., Лісняк Ю. В., Саркіс-Іванова В. В., Маркович І. Г., Піддубна Т. Л.

ІНГІБУВАННЯ БІОПЛІВКОУТВОРЕННЯ PSEUDOMONAS AERUGINOSA СИНЕРГІЧНОЮ КОМБІНАЦІЄЮ ПРОТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ


Про автора:

Скляр Н. І., Лісняк Ю. В., Саркіс-Іванова В. В., Маркович І. Г., Піддубна Т. Л.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи було вивчення комбінованої дії поліміксинів з основними антисиньогнійними препаратами на циркулюючі штами P. aeruginosa. Експериментально досліджені можливі ефекти комбінації терапевтичних доз антибіотиків різних груп (фторхінолони, аміноглікозиди, цефалоспорини, карбопенеми) з субінгибіторними дозами поліміксинів М та В (від 1,0 до 0,25 мкг/мл). Встановлено адитивність протимікробної дії поліміксинів та антибіотиків усіх інших груп, крім представників карбопенемів, з якими поліміксини показали синергічний ефект. Дія поліміксину В у (79.0±3.3)% випадках достовірно не відрізнялась від ефекту поліміксину М. Відзначено, що субінгібуюча концентрація катіонного поліпептиду від 0,1 до 0,25 мкг/м у комбінації з іміпенемом від 0,5 до 1,0 мкг/мл запобігає процесу утворення біоплівок тест-штамами P. aeruginosа. Таким чином, стратегія антисиньогнійної терапії сьогодні може базуватись на застосуванні катіонних поліпептидів поліміксинів. Збільшення дози поліміксинів не є способом оптимізації їх активності проти P. aeruginosa у формі біоплівки, великі потенційні можливості максимізувати ефективність поліміксинів при мінімізації небезпеки появи резистентності до них може мати комбінована терапія з іншими антибіотиками. При цьому, як відомо, запобігання утворення біоплівки потребує менших концентрацій антибіотику, ніж знищення уже утвореної біоплівки.

Ключові слова:

синергічна комбінація, Рseudomonas aeruginosa, поліміксини, інгібування біоплівкоутворення

Список цитованої літератури:

  1. Moradali MF, Ghods S, Rehm В. Pseudomonas aeruginosa Lifestyle: A Paradigm for Adaptation, Survival, and Persistence. Front Cell Infect Microbiol. 2017;2:7-39.
  2. Thaden JT, Park LP, Maskarinec SA, Ruffin F, Fowler VG Jr, van Duin D. Results from a 13-Year Prospective Cohort Study Show Increased Mortality Associated with Bloodstream Infections Caused by Pseudomonas aeruginosa Compared to Other Bacteria. Antimicrob Agents Chemother. 2017;61(6):71-6.
  3. Salmanov AG, Verner OM. Antibiotic resistance nosocomial strains of Pseudomonas aeruginosa in Ukrainian surgical department: results of prospective multicentre study (2011-2015) (Ukr). International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017;1(1):49-63.
  4.  Tolker-Nielsen T. Pseudomonas aeruginosa biofilm infections: from molecular biofilm biology to new treatment possibilities. APMIS. 2014;122:1-51.
  5.  Lee K, Yoon SS. Pseudomonas aeruginosa Biofilm, a Programmed Bacterial Life for Fitness. J Microbiol Biotechnol. 2017;27(6):1053-64.
  6. Brady AJ, Laverty G, Gilpin DF, Kearney P, Tunney M. Antibiotic susceptibility of planktonic- and biofilm-grown staphylococci isolated from implant-associated infections: should MBEC and nature of biofilm formation replace MIC? Journal of Medical Microbiolog. 2017;66(4):461-9.
  7. Giamarellou H. Multidrug-resistant Gram-negative bacteria: how to treat and for how long. Int J Antimicrob Agents. 2010;36(2):50-4.
  8. Expert policy of the European Committee for the determination of antimicrobial susceptibility (EUCAST). Version 2.0, 2011. Available from: http://www.eucast.org/expert_rules
  9. O’Toole GA, Pratt GL, Watnick AP. Genetic approaches to study of biofilms. Methods in Enzymology. 1999;310:91-109.
  10. Stepanovic S, Vukovic D, Hola V, Di Bonaventura G, Djukic S, Irkovic ІС, et al. Quantification of biofilm in microtiter plates: overview of testing conditions and practical recommendations for assessment of biofilm production by staphylococci. APMIS. 2007;115:891-9.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (150), 2019 рік , 200-203 сторінки, код УДК 579.841.11:579.262:615.33:616-078

DOI: