Щур М. Б., Струс Х. І., Луцик М. М., Ященко А. М.

ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПОТИРОЗУ, ІНДУКОВАНОГО МЕРКАЗОЛІЛОМ, НА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЦИТОТОПОГРАФІЮ РЕЦЕПТОРІВ ЛЕКТИНУ ГРУЗЛИКА ДИМЧАТОГО (CLITOCIBE NEBULARIS FUNGUS AGGLUTININ) В СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТАХ СЛІЗНИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ


Про автора:

Щур М. Б., Струс Х. І., Луцик М. М., Ященко А. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

З використанням загальногістологічних та лектиногістохімічних методів досліджували загальну морфологію та особливості цитотопографії рецепторів лектину CNFA (грузлика димчатого) у структурних компонентах слізної залози щурів за умов експериментального мерказоліл-індукованого гіпотирозу. Досліди проводили на 35 статевозрілих щурах самцях лінії Вістар масою 180-240 г (10 контрольних і 25 дослідних) з дотриманням правил біоетики. Експериментальний гіпотироз викликали щоденним згодовуванням з їжею мерказолілу («Здоров’я», Харків) з розрахунку 5 мг/кг маси тіла впродовж двох тижнів. Проведені експериментальні дослідження показали негативний вплив мерказаліл-індукованого гіпотирозу на морфофункціональні особливості слізної залози з виникненням у ній запального процесу, що може викликати зміни у поверхневих тканинах очного яблука. Лектин CNFA доцільно вважати молекулярним зондом для відстеження фаз секреторного циклу слізної залози та маркером мастоцитів.

Ключові слова:

слізна залоза, щури, експериментальний гіпотироз, лектинова гістохімія.

Список цитованої літератури:

 1.  Pankiv VI. Praktychna tyreoyidolohiya. Donetsk: Vydavets Zaslavskyy; 2011. 224 s. [in Ukrainian].
 2.  Prystupyuk OM. Hipotyreoz: ushkodzhennya orhaniv ta system. Mezhdunarodnyy éndokrynolohycheskyy zhurnal. 2011;4:104-9. [in Ukrainian].
 3. Komissarenko IV, Rybakov SI, Kovalenko AYe. Khirurgicheskoye lecheniye raka shchitovidnoy zhelezy: 20 let posle avarii na Chernobylskoy AES. Еndokrinologíya. 2006;11(1):119-22. [in Russian].
 4. Rozhko AV. Chernobylskaya katastrofa: mediko-biologicheskiye zakonomеrnosti formirovaniya i prognozirovaniye tireoidnoy patologii u naseleniya. Mezhdunarodnyy endokrinologicheskiy zhurnal. 2011;4(36):1-16. [in Russian].
 5.  Balabolkin MI, Klebanova EM, Kreminskaya VM. Differentsialnaya diagnostika i lecheniye endokrinnykh zabolevaniy. Rukovodstvo. M.: Meditsina; 2002. s. 1-752. [in Russian].
 6.  Smith TJ, Huetwell FGL, Hegedus L, Douglas RS. Role of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) pathway in the pathogenesis of Graves’ orbitopathy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2012;26:291-302.
 7. Terwee CB, Gerding M. Quality of life measurement in patients with Graves’ ophthalmopathy. In: Bahn RS. Thyroid eye disease. Boston: Kluwer Academic Publishers; 2001. р. 163-83.
 8. Brovkina AF, Stoyukhina AS. Klassifikatsiya endokrinnoy oftalmopatii. Problemy endokrinologii. 2006;5:11-4. [in Russian].
 9. Brovkina AF, Yatsenko OYu, Aubakirova AS. Kharakteristika myagkikh tkaney orbity u bolnykh otechnym ekzoftalmom v svete kompyuternoy tomografii. Oftalmologiya. 2006;1:26-30. [in Russian].
 10. Brovkina AF, Steshenko ON, Nechesnyuk SYu. Osobennosti slezoproduktsii u bolnykh dakrioadenitom. Vestnik oftalmologii. 2014;2:7-10. [in Russian].
 11. Likhvantseva VG, Safonova TN, Gontyurova TV. Izucheniye roli ekspressii retseptorov tireoidnykh gormonov v sleznoy zheleze pri endokrinnoy oftalmopatii. Oftalmologiya. 2013;10(3):21-5. [in Russian].
 12. Pronina OМ, Koptev MM, Bilash SМ, Yeroshenko GA. Response of hemomicrocirculatory bed of internal organs on various external factors exposure based on the morphological research data. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2018;1(63):153-7.
 13. Voloshin NA, Grigoryeva EA. Lektiny zhivotnogo i rastitelnogo proiskhozhdeniya: rol v protsesakh morfogeneza. Zhurnal AMN Ukrainy. Teoretichna meditsina. 2005;11(2):223-37. [in Russian].
 14. Roth J. Lectins for histochemical demonstration of glycans. Histochem Cell Biol. 2011;136:117-30.
 15. Sharon N. Lectins: Carbohydrate-specific reagents and biological recognition molecules. J Biol Chem. 2007;282:2753-64.
 16.  Khaled A. Glycohistochemical, Immunohistochemical and Electron Microscopic Examination of the Bovine Eyeball. Munich: 2003. 206 р.
 17. Khaled A. Lectin Binding in Normal Donkey Eyeball. Veterinary Science Developmen. 2013;3(1):39-46.
 18. Ebrahimi V, Vojoudi E, Fazel A, Ebrahimzadeh-bideskan A. Histochemical study of retinal photoreceptors development during pre- and postnatal period and their association with retinal pigment epithelium. Іran J Basic Med Sci. 2014;17(7):483-9.
 19. Shchur MB, Strus KI, Smolkova OV, Yashchenko AM, Lutsyk AD. Glycoconjugates of the rat eyeball structural components under experimental hypothyroidism according to lactin histochemistry studies. Cell Biol (Henderson, NV). 2017;6(1):129. DOI: 10.4172/2324-9293.1000129
 20. Cho EY, Choi HL, Chan FL. Expression pattern of Glycoconjugates in Rat Retina as Analysed by Lectin Histochemistry. The Histochemical Journal. 2003;34(11):589-60.
 21. Helsinska Deklaratsiya Vsesvitnoyi medychnoyi asotsiatsiyi. Morfolohiya. 2010;4(2):65-8. [in Ukrainian].
 22.  Katsenko AL, Sherstyuk OA, Ustenko RL, Svyntsytskaya NL, Pylyuhyn AV. Morfolohyya sleznoy zhelezy laboratornykh krys. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2018;18(4):132-7. [in Russian].
 23. Pylyuhyn AV. Vyvodnye protoky і emkostnoe zveno hemomykrotsyrkulyatornoho rusla sleznoy zhelezy cheloveka. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2008;4-2(24):120-3. [in Russian].
 24. Eckstein AK, Plicht M, Lax H. Thyrotropin Receptor Autoantibodies Are Independent Risk Factors for Graves’ Ophthalmopathy and Help to Predict Severity and Outcome of the Disease. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91:3464-70. 25. Parker GA, Catherine A. Picut-Atlas of Histology of the Juvenile Rat-Academic Press; 2016. 439 р. 26.Hasyuk NV, Yeroshenko HA, Kalinichenko MA. Morfolohichna kharakterystyka predstavnytstva tkanynnykh bazofiliv pry khronichnomu kataralnomu hinhiviti. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2011;1:18-21. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (150), 2019 рік , 265-269 сторінки, код УДК 616-018:547.96:582.28]:616.441-008.64-085.252:611.846.4]-092.9

DOI: