Пантус А. В., Рожко М. М., Ковальчук Н. Є., Ярмошук І. Р., Грекуляк В. В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВОЛОКНИСТОГО МАТРИКСУ В ХОДІ НАПРАВЛЕННОЇ КІСТКОВОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПАРОДОНТАЛЬНИХ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ ЩЕЛЕП


Про автора:

Пантус А. В., Рожко М. М., Ковальчук Н. Є., Ярмошук І. Р., Грекуляк В. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Завдання пародонтальної терапії полягає в реалізації первинної та вторинної профілактики пародонтологічних захворювань шляхом контролю факторів запалення та підтримці і поліпшенні стану та функції ясен, пародонтальної зв’язки, цементу кореня та оточуючої кістки, які в комплексі формують структуру пародонта зуба. Мета. Визначити рівень ефективності та обґрунтувати доцільність застосування волокнистого матриксу з пінів полімолочної кислоти, в якості альтернативного підходу до направленої кісткової регенерації в процесі реконструкції внутрішньокісткових пародонтальних дефектів щелеп. Об’єкт і методи. Проводили комплекс діагностичних (конусно-променеве комп’ютерне дослідження, зондування, інструментальна та біохімічна діагностика) та хірургічних маніпуляцій з метою відновлення внутрішньокісткових дефектів щелеп та контролю за результатами лікування. Результати. При визначенні рівня редукції об’єму кісткових дефектів через 12 місяців після оперативного втручання із використанням даних конусно-променевої комп’ютерної томографії та графічного принципу суперімпозиції, вдалось встановити, що у І групі обсяг кісткового дефекту зменшився на 31,19±4,07 умовних одиниць, а в ІІ групі – на 29,18±1,39 умовних одиниць. Висновок. Реалізація процедури направленої кісткової регенерації із застосуванням в якості основного матеріалу для виповнення внутрішньокісткових дефектів щелеп волокнистого матриксу із пінів полімолочної кислоти є ефективною альтернативою класичним підходам хірургічного лікування двох- та трьохстінкових пародонтальних уражень.

Ключові слова:

пародонтит, волокнистий матрикс, полімолочна кислота

Список цитованої літератури:

 1. Haffajee AD, Socransky SS, Gunsolley JC. Systemic anti‐infective periodontal therapy. A systematic review. Annals of Periodontology. 2003;8(1):115-81.
 2. Heitz Mayfield LA, Lang NP. Surgical and nonsurgical periodontal therapy. Learned and un learned concepts. Periodontology. 2013;62(1): 218-31.
 3. Jeffcoat MK. Impact of periodontal therapy on general health: evidence from insurance data for five systemic conditions. American journal of preventive medicine. 2014;47(2):166-74.
 4. Graziani F. Systemic inflammation following non surgical and surgical periodontal therapy. Journal of clinical periodontology. 2010;37(9): 848-54.
 5.  Kao RT, Nares S, Reynolds MA. Periodontal regeneration – intra bony defects: a systematic review from the AAP regeneration work shop. Journal of periodontology. 2015;86:77-104.
 6. Chambrone L. Evidence based periodontal plastic surgery: an assessment of quality of systematic reviews in the treatment of recession type defects. Journal of Clinical Periodontology. 2010;37(12):1110-8.
 7. Braun X. Diagnostic accuracy of CBCT for periodontal lesions. Clinical oral investigations. 2014;18(4):1229-36.
 8. Comaneanu RM. Virtual 3D reconstruction, diagnosis and surgical planning with Mimics software. International Journal of Nano and Biomaterials. 2012;4(1):69.
 9. Dellavia C. A new method to evaluate volumetric changes in sinus augmentation procedure. Clinical implant dentistry and related research. 2014;16(5):684-90.
 10. Jermyn M. Fast segmentation and high-quality three-dimensional volume mesh creation from medical images for diffuse optical tomography. Journal of biomedical optics. 2013;18(8):086007.
 11. Goncharuk-Khomyn M, Andrii K. Evaluation of Peri-Implant Bone Reduction Levels from Super imposition Perspective: Pilot Study among Ukrainian Implantology Practice. Pesquisa Brasileiraem Odontopediatria e Clinica Integrada. 2018;18(1):38-56.
 12. Srivastava N, Nayak PA, Rana S. Point of Care-A Novel Approach to Periodontal Diagnosis-A Review. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2017;11(8):122-6.
 13. Highfield J. Diagnosis and classification of periodontal disease. Australian dental journal. 2009;54:11-26.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (150), 2019 рік , 320-324 сторінки, код УДК 616-003.93+616.314.-089+616.314.17-008.1

DOI: