Білай І. М., Цис О. В., Іванченко Д. Г., Романенко М. І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ПОХІДНИХ 3-МЕТИЛ-(1,3-ДИМЕТИЛ)-7-β-ГІДРОКСИ-γАРИЛОКСИПРОПІЛКСАНТИНІЛ-8-ТІООЦТОВОЇ КИСЛОТИ


Про автора:

Білай І. М., Цис О. В., Іванченко Д. Г., Романенко М. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проблема гіперліпідемії займає одне з провідних місць серед факторів ризику серцево-судинних захворювань та прогресуванні їх ускладнень у населення. Незважаючи на високий гіполіпідемічний ефект, група статинів має цілу низку недоліків пов’язаних, як з економічною доцільністю для хворих, так і з суттєвою побічною дією. Створення нових високоефективних та малотоксичних лікарських засобів з широким спектром біологічної активності та їх впровадження в клінічну практику є важливим завданням фармакологічної та медичної науки. Метою дослідження було вивчення гострої токсичності похідних 3-метил-(1,3-диметил)-7-β-гідрокси-γарилоксипропілксантиніл-8-тіооцтової кислоти у лабораторних щурів. Для вивчення гострої токсичності використовувалися 4 групи тварин по 2 спостереження в кожній з додатковим використанням однієї попередньої та наступної дози. Сполуки вводили лабораторним тваринам з додержанням правил асептики та антисептики у вигляді тонкодисперсної водної суспензії, яку стабілізували твіном-80 з розрахунку 0,2 мл твіну-80 на 50 мг речовини. Спостереження проводились через 24 години. В наших дослідженнях проводилось вивчення гострої токсичності 11 сполук похідних 3-метил-(1,3-диметил)-7- β-гідрокси-γ-арилоксипропілксантиніл-8-тіооцтової кислоти. Аналіз досліджень проводили за класифікацією К.К. Сидорова.Аналіз отриманих даних показав, що гостра токсичність нових одержаних сполук знаходиться в інтервалі 304 – 668 мг/кг. За класифікацією Сидорова усі синтезовані похідні 3-метил-(1,3-диметил)-7-β-гідрокси-γарилоксипропілксантиніл-8-тіооцтової кислоти виявилися малотоксичними речовинами та відносяться до ІІІ-IV класу токсичності (малотоксичні та помірно токсичні речовини) при внутрішньошлунковому введенні. Встановлено, що серед досліджуваних речовин найбільш токсичною виявилася сполука 6042, а найменш токсичною є сполука 6049. Даний експеримент відображає перспективність досліджень даного класу безпечних хімічних речовин в подальших фармакологічних експериментах.

Ключові слова:

ксантини, гостра токсичність, гіперліпідемія.

Список цитованої літератури:

  1. Zodda D, Giammona R, Schifilliti S. Treatment Strategy for Dyslipidemia in Cardiovascular Disease Prevention: Focus on Old and New Drugs. Pharmacy (Basel). 2018 Jan 21;6(1):pii:E10.
  2.  Mihin VP, Vorotyintseva VV, Zhilyaeva YuA, Chernyatina MA, Gromnatskiy NI, Suschenya OA. Gipolipidemicheskaya terapiya segodnya: novyie zadachi i vozmozhnosti statinov. Meditsinskiy sovet. 2018;5:48-53. [in Russiаn].
  3.  Toth P, Patti A, Giglio R, Nikolic D, Castellino G, Rizzo M, et al. Management of Statin Intolerance in 2018: Still More Questions Than Answers. American Journal Of Cardiovascular Drugs. 2018;18(3):157-73.
  4. Bilai IM, Ostapenko AA, Romanenko NI, Krasko NP. Vliyanie 7-(2-gidroksi-3-izopropoksipropil)-3-metil-8-(4-metilpiperidin-1-il)-ksantina na pokazateli lipidnogo obmena. Zaporozhskiy meditsinskiy zhurnal. 2011;13(3):120-3. [in Russiаn].
  5. Lukyanchuk VD. Toksikometriya lekarstvennyih sredstv na doklinicheskom etape: sostoyanie problemyi, diskussionnyie aspektyi (obzor literaturyi). Sovremennyie problemyi toksikologi. 1998;2:12-4. [in Russiаn].
  6. Prozorovskiy VB. Statisticheskaya obrabotka rezultatov farmakologicheskih issledovaniy. Psihofarmakologiya i biologicheskaya narkologiya. 2007;7(3-4):2090-120. [in Russiаn].
  7. Sidorov KK. O klassifikatsii toksichnosti yadov pri parenteralnyih sposobah vvedeniya. Toksikologiya novyih prom. veschestv. 1973;13:45-71. [in Russiаn].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 77-79 сторінки, код УДК 547.857.4’298.71’53.024’491.4:615.015.35].074

DOI: