Псарьова В. Г

РІВНІ АДИПОКІНІВ І ПРОЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА


Про автора:

Псарьова В. Г

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження полягала у визначенні рівнів адипокінів та оцінюванні прозапальної активності в гіпертензивних пацієнтів із різною масою тіла. Обстежено 300 пацієнтів із гіпертонічною хворобою (ГХ) віком від 45 до 55 років, які дали інформовану письмову згоду на участь у дослідженні і відповідали критеріям включення. До першої групи ввійшло 200 пацієнтів із ГХ в поєднанні з ожирінням І–ІІ ступенів, до другої групи – 50 пацієнтів із ГХ і нормальною масою тіла, до третьої групи – 50 пацієнтів із ГХ і надлишковою масою тіла. Контрольну групу становили 30 практично здорових осіб, в яких ГХ та ожиріння були виключені на підставі даних клініко-інструментального дослідження. У результаті проведеного дослідження встановлено, що за наявності ожиріння пацієнти з ГХ мали достовірно вищі рівні показників прозапальної активності (інтерлейкін-6 (ІЛ-6) і С-реактивний білок) та більш виражений дисбаланс адипокінів (лептину й адипонектину), ніж гіпертензивні пацієнти з нормальною масою тіла і надмірною вагою. Ступінь зв’язаності показників прозапальної активності, адипокінів, антропометричних показників і вираженості інсулінорезистентності гіпертензивних пацієнтів відрізнявся залежно від індексу маси тіла (ІМТ): найбільш виражені асоціації зазначених показників установлено в пацієнтів з ожирінням І–ІІ ст., за нормальної маси тіла не встановлено жодних кореляційних зв’язків показників, а за надмірної ваги встановлено кореляційні зв’язки лептину та адипонектину з індексом НОМА (НОМА-IR), а також ІЛ-6 – з ІМТ і НОМА-IR.

Ключові слова:

гіпертонічна хвороба, прозапальна активність, адипокіни, ожиріння, інсулінорезистентність.

Список цитованої літератури:

 1. Bilovol OM, Shalimova AS, Kochuieva MM. Komorbidnist hipertonichnoi khvoroby i tsukrovoho diabetu 2 typu – aktualna problema suchasnoi medytsyny. Ukrainskyi terapevtychnyi journal. 2014;1:11-7. [in Ukrainian].
 2. Bratus VV, Talaeva TV, Shumakov VA. Ozhirenie, insulinorezistentnost, metabolicheskiy sindrom: fundamentalnyie i klinicheskie aspektyi. Kiev: Chetverta hvilya; 2009. 416 s. [in Russian].
 3. Dedov II, Melnichenko GA. Ozhirenie: etiologiya, patogenez, klinicheskie aspektyi. Moskva: Med. inform. аgentstvo; 2006. 456 s. [in Russian].
 4. Semple RK. How does insulin resistance arise, and how does it cause disease? Human genetic lessons. European Journal of Endocrinology. 2016;174:R209-R223.
 5. Whitehead JP, Richards AA, Hickman IJ. Adiponectin – a key adipokine in the metabolic syndrome. Diab, Obes, Metabol. 2006;8:264-80.
 6. Zhuravleva LV, Sokolnikova NV. Vklad ozhireniya v razvitie kardialnoy patologii u bolnyih saharnyim diabetom 2-go tipa. Liky Ukrainy. 2014;5- 6(181-182):10-5. [in Russian].
 7. Menezes AMB, Oliveira PD, Wehrmeister FC, Assunção MCF, Oliveira IO, Tovo-Rodrigues L, et al. Association of modifiable risk factors and IL-6, CRP, and adiponectin: Findings from the 1993 Birth Cohort, Southern Brazil. PLoS One. 2019 May 9;14(5):e0216202. DOI: 10.1371/journal. pone.0216202
 8. Singh RG, Nguyen NN, Cervantes A, Alarcon Ramos GC, Cho J, Petrov MS. Associations between intra-pancreatic fat deposition and circulating levels of cytokines. Cytokine. 2019 Aug;120:107-14. DOI: 10.1016/j.cyto.2019.04.011
 9. Townsend LK, Medak KD, Peppler WT, Meers GM, Rector RS, Leblanc PJ, et al. High Saturated Fat Diet-Induced Obesity Causes Hepatic Interleukin-6 Resistance via Endoplasmic Reticulum Stress. J Lipid Res. 2019 May 13. pii: jlr.M092510. DOI: 10.1194/jlr.M092510
 10. Provorotov VM, Drobyisheva ES, Bunina MN. Fenomen insulinorezistentnosti: mehanizmyi formirovaniya, vozmozhnosti diagnostiki i sposobyi korrektsii na sovremennom etape. Novyie Sankt-Peterburgskie vrachebnyie vedomosti. 2014;1:82-5. [in Russian].
 11. Kumar S, O’Rahylly S. Insulin Resistance. Insulin action and its disturbances in disease. Chichester; 2005. 599 p.
 12. Potapov VA, Chistiakov DA, Dubinina A. Adiponectin and adiponectin receptor gene variants in relation to type 2 diabetes and insulin resistance-related phenotypes. Rev Diabet Studies. 2008;5(1):28-37.
 13. Sheng T, Yang K. Adiponectin and its association with insulin resistance and type 2 diabetes. J Genet Genom. 2008;35:321-6.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 181-185 сторінки, код УДК 616.12-008.331.1:613.25:616.43

DOI: