Воробій В. Д.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСВОЄННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ З ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» ПРИ ВИКЛАДАННІ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


Про автора:

Воробій В. Д.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи. Удосконалити навчальний процес та сприяти формуванню клінічного мислення при вивченні теми «Неплідний шлюб. Організація, структура та завдання служби планування сім’ї» студентами шостого курсу медичного факультету. У статті представлено досвід викладання теми «Неплідний шлюб. Організація, структура та завдання служби планування сім’ї» для студентів шостого курсу медичного факультету на базі клінічного закладу, який спеціалізується на наданні вузькопрофільної допомоги населенню з непліддя. Особливістю педагогічного процесу є навчання студентів саме у спеціалізованій установі, яка відповідає тематиці заняття. Висновки. Проведення практичного заняття студентів шостого курсу медичного факультету з теми «Неплідний шлюб. Організація, структура та завдання служби планування сім’ї» на базі спеціалізованого закладу для надання допомоги населенню з приводу непліддя сприяє підвищенню якості засвоєння теми, удосконаленню застосування теоретичних знань, а також забезпечує розвиток клінічного мислення.

Ключові слова:

медична освіта, студенти, гінекологія.

Список цитованої літератури:

  1. Vspomogatel’nye reproduktivnye tekhnologii. Opyt ispol’zovaniya VRT v SSHA, Evrope, Izraile i Ukraine. Slovo o zdorov’e. 2017;2(8):6-10. [in Russiаn].
  2. Hart RJ. Physiological Aspects of Female Fertility: Role of the Environment, Modern Lifestyle, and Genetics. Physiol Rev. 2016;96(3):873-909. DOI: 10.1152/physrev.00023.2015
  3. Zakharchenko T. Rol naochnosti u protsesi vykladannia profesiino oriientovanykh dystsyplin. Vyshcha shkola. 2013;12:30-8. [in Ukrainian].
  4. Pakharenko LV. Zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii pid chas vykladannia temy «Neplidnyi shliub. Orhanizatsiia, struktura ta zavdannia sluzhby planuvannia simi» studentam medychnoho fakultetu. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2018;3(87):143-6. [in Ukrainian].
  5. Pakharenko LV, Vorobii VD. Poshuk pokrashchennia zasvoiennia praktychnykh navychok z akusherstva ta hinekolohii. Visnyk problem biolohii ta medytsyny. 2018;4:167-9. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 237-239 сторінки, код УДК 378.145+378.147+618

DOI: