Ждан В. М., Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Ткаченко М. В., Кир’ян О. А.

СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ В ПІДГОТОВЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ


Про автора:

Ждан В. М., Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Ткаченко М. В., Кир’ян О. А.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У роботі вивчалася доцільність впровадження інтерактивних методів навчання на циклі «Внутрішні хвороби» для лікарів-інтернів з фаху «Загальна практика – сімейна медицина». Дослідження проводилося на базі кафедри сімейної медицини і терапії Української медичної стоматологічної академії. Під час проведення занять для лікарів-інтернів з фаху «Загальна практика – сімейна медицина» на циклі «Внутрішні хвороби» використовувались наступні інтерактивні методи навчання, зокрема, мозковий штурм, дискусія, вивчення випадку, презентація, рольова гра, віртуальний пацієнт. Впровадження в навчальний процес інтерактивних методів навчання орієнтує лікаря на командну працю, вміння враховувати точку зору іншого спеціаліста, сприяє розвитку комунікативних навичок, формуванню інтелектуальної самостійності та професіоналізму.

Ключові слова:

інтерактивні методи, навчання, внутрішні хвороби.

Список цитованої літератури:

 1. Voronenko YuV, Mintser OP. Rozvytok novykh tekhnolohii u pisliadyplomnii osviti likariv i provizoriv: tendentsii, ekspertni vysnovky ta realni otsinky efektyvnosti navchannia. Medychna osvita. 2013;2:19-23. [in Ukrainian].
 2. Linchevskyi OV, Chernenko VM, Piatnytskyi YuS, Bulakh IYe. Shliakhy reformuvannia systemy vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini v suchasnykh umovakh. Medychna osvita. 2017;3:6-9. [in Ukrainian].
 3. Pylypchuk VI. Rol innovatsiinykh tekhnolohii u navchanni z tsyklu “khirurhiia” studentiv 6-ho kursu medychnoho fakultetu. Medychna osvita. 2018;1(77):43-5. [in Ukrainian].
 4. Zhdan VM, Babanina MYu, Kitura YeM, Shylkina LM, Tkachenko MV. Zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii na kursakh pidvyshchennia kvalifikatsii likariv. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2018;4;1(146):142-5. [in Ukrainian].
 5. Potiazhenko MM, Sokoliuk NL, Kitura OYe. Innovatsiini tekhnolohii v orhanizatsii samostiinoi roboty likariv-interniv iz fakhu «Vnutrishni khvoroby» Materialy navch.-nauk. konf. z mizhnar. uchastiu Innovatsiini tekhnolohii v orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv medychnykh osvitnikh zakladiv; 2017 Berez 23; Poltava. s. 126-7. [in Ukrainian].
 6. Zhdan VM, Babanina MYu, Kitura YeM, Tkachenko MV. Vprovadzhennia Yevropeiskykh stratehii navchannia simeinykh likariv na kafedri simeinoi medytsyny i terapii. Medychna osvita. 2019;2:86-9. [in Ukrainian].
 7. Gusev VM, Astakhov VM, Shevchenko YeM. Shliakhy optymizatsii dodyplomnoho navchannia na kafedri akusherstva i hinekolohii. Medychna osvita. 2018;1(77):19-21. [in Ukrainian].
 8. McLeod R, Stone R. Science, medicine, and the future. BMJ. 2001;V:323.
 9. Tutchenko MI, Susak YaM. Symuliatsiini tekhnolohii v navchanni studentiv-medykiv praktychnym navychkam. Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii «Aktualni problemy suchasnoi medytsyny». 2013;13;1(41):326-7. [in Ukrainian].
 10. Zhdan VM, Kitura YeM, Babanina MYu. Osnovni interaktyvni metody navchannia v pidhotovtsi likaria-spetsialista. Materialy nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu Aktualni pytannia kontroliu yakosti osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh; 2018 Berez 22; Poltava. s. 88-9. [in Ukrainian].
 11. Hevkaliuk NO. Kompetentnisnyi pidkhid u profesiinii pidhotovtsi likariv-stomatolohiv dytiachykh. Medychna osvita. 2018;1(77):16-8. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 239-242 сторінки, код УДК 614.253.1

DOI: