Лук’янцева Г. В., Пастухова В. А.

ОСОБЛИВОСТІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА ДИНАМІКИ ЗБУДЖЕННЯ У СЕРЦІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ


Про автора:

Лук’янцева Г. В., Пастухова В. А.

Рубрика:

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Оцінка варіабельності серцевого ритму і динаміки збудження серця легкоатлетів за допомогою метода електрокардіографії дозволила встановити наступне: водієм ритму в серці усіх обстежених є сіноатріальний вузол, ритм правильний, зі схильністю до брадикардії. У 50% атлетів наявна міграція водія ритму у межах пазухо-передсердного вузла. Аналіз зубця Р засвідчив у деяких випадках порушення провідності в передсердях, інколи – гіпертрофію лівого передсердя. ЕКГ-ознаки деяких легкоатлетів доводять наявність порушення провідності (за типом блокади правої ніжки пучка Гіса), а також початкові ознаки порушення коронарного кровообігу, гіпертрофії міокарда лівого шлуночка у поєднанні з погіршенням його скоротливої функції.

Ключові слова:

серцевий ритм, спортсмени-легкоатлети, ЕКГ.

Список цитованої літератури:

  1. Hlebov AN, Vysmont FY. Patofyzyolohyia narushenyi rytma serdtsa. Mynsk: BHMU; 2014. 39 s. [in Russian].
  2. Voznyi S. Elektrokardiohrafichne obstezhennia studentiv fakultetu fizychnoho vykhovannia. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi (zb. nauk. prats). 2010;11(3):10-5. [in Ukrainian].
  3. Papadakis M, Carre F, Kervio G, Rawlins J, Panoulas VF, Chandra N, et al. The prevalence, distribution, and clinical outcomes of electrocardiographic repolarization patterns in male athletes of African/Afro-Caribbean origin. Eur Heart J. 2011 Sep;32(18):2304-13. DOI: 10.1093/ eurheartj/ehr140
  4. Drezner JA, Fischbach P, Froelicher V, Marek J, Pelliccia A, Prutkin JM, et al. Normal electrocardiographic findings: recognising physiological adaptations in athletes. Br J Sports Med. 2013 Feb;47(3):125-36. DOI: 10.1136/bjsports-2012-092068
  5. Fernhall B, Denise A, Smith L. Advanced Cardiovascular Exercise Physiology. Br. J. Sports. 2012;13:13-9.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 344-346 сторінки, код УДК 796.42.071:612.172

DOI: