Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Кононова І. І., Гальперін О. І.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАРДІОТОКСИЧНОСТІ СОЛЕЙ КАДМІЮ ТА ЦИТРАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ


Про автора:

Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Кононова І. І., Гальперін О. І.

Рубрика:

БІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Експериментально визначена кардіотоксична дія цитрату/хлориду кадмію при ізольованому введенні та їх вплив на структуру камер серця на 13-ту та 20-ту добу ембріогенезу і 10-ту добу постнатального розвитку щура. На всіх досліджуваних термінах розвитку в групах комбінованого впливу спостерігався компенсаторний вплив цитратів мікроелементів на кардіотоксичність солей кадмію при їх комбінованому введенні, що виражалось у відновленні товщини структур камер серця, тобто визначена модифікуюча дія цитратів мікроелементів на кардіотоксичність солей кадмію в експерименті на щурах. Найбільш виражене зменшення кардіотоксичності визначалось в групах введення солей кадмію з цитратом церію.

Ключові слова:

серце, кардіогенез, кадмій, цитрат церію, цитрат германію, йод, сірка.

Список цитованої літератури:

  1. Oberlis D, Kharland B, Skal’nyy A. Biologicheskaya rol’ makro- i mikroelementov u cheloveka i zhivotnykh. Sankt-Peterburg: Nauka; 2008. 544 s. [in Russian].
  2. Zerbino DD. Sistemnaya ekologicheskaya teoriya etiologii i razvitiya samykh rasprostranennykh zabolevaniy serdtsa. Sertse í sudini. 2011;2:6-11. [in Russian].
  3. Trakhtenberg IM, Kolesnikov SV, Lukovenko VP. Tyazhelyye metally vo vneshney srede. Sovremennyye gigiyenicheskiye i toksikologicheskiye aspekty. Minsk; 1994. 123 s. [in Russian].
  4. Nagorna NV, Dubova GV, Alferov VV. Bíologíchna rol’ makro- ta míkroelementov v organízmí ditini. Díagnostika, korektsíya ta profílaktika diselementozív: metod. rek. Kií̈v; 2010. 36 s. [in Ukrainian].
  5. Ostrovs’ka SS. Rozvitok kal’tsíy-zalezhnoí̈ arterial’noy gípertenzíí̈ na tlí ustanovki shchurív vazhnymi metallami. Vísn. probl. bíologíí̈ i meditsini. 2014;1:189-92. [in Ukrainian].
  6. Skal’nyy AV. Otsenka i korrektsiya elementanogo statusa naseleniya – perspektivnoye napravleniye otechestvennogo zdravookhraneniya i ekologicheskogo monitoringa. Mikroelementy v meditsine. 2018;19(1):5-13. [in Russian].
  7. Kaplunenko VG, Avdos’êva ÍK, Pashchenko AG. Real’naya perspektiva ispol’zovaniya zdorovykh nanotekhnologiy v veterinarnoy praktike. Nauk.-tekhn. byul. In-tu bíologíí̈ tvarin i Derzh. nauk.-doslíd. kontrol’nogo in-tu vetpreparatív ta kormovikh dobavok. 2014;15(4):252-60. [in Russian].
  8. Kaplunenko VG, Kosinov MV. Polucheniye novykh biogennykh i biotsidnykh materialov s pomoshch’yu erozivno-vzryvnogo dispergirovaniya metallov. V: Nanotekhnologii i nanomaterialy dlya biologii i meditsiny. Sb. tr. po materialam nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiye; 2007 Okt 11-12; Novosibirsk. Novosibirsk: SibUPK; 2007. s. 134-7. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (157), 2020 рік , 62-65 сторінки, код УДК 611.12-076:611.013:616-092.9:669.018.674

DOI: