Мескаль А. М., Куц Л. В.

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКЗЕМИ РУК ВІД ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ BclI ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОГО РЕЦЕПТОРУ


Про автора:

Мескаль А. М., Куц Л. В.

Рубрика:

МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Екзема рук – це одне з найбільш поширених хронічних запальних захворювань шкіри, соціально значущих, яке негативно впливає на якість життя, призводить до втрати працездатності та економічного навантаження на суспільство. Патогенез екземи рук є багатофакторним. Численні дослідження свідчать про комплексний характер порушень з боку багатьох систем організму хворих екземою, однак провідна роль відводиться генетично детермінованим або придбаним імунним порушенням. Глюкокортикоїдний рецептор грає важливу регуляторну роль в імунній системі та розвитку багатьох імунозалежних захворювань. Оскільки відмінності у чутливості GR можуть впливати на ефекторні функції імунітету та розвиток імунозалежних захворювань, метою даного дослідження було встановити чи є зв’язок залежності розвитку екземи рук від однонуклеотидного поліморфізму BclI гена глюкокортикоїдного рецептору. Для дослідження була використана венозна кров 143 хворих на екзему рук (42 % жінок і 58 % чоловіків) віком (42,2 ± 11,1) років. Групу контролю склали 97 людини (50,5 % жінки та 49,5 % чоловіки) віком (43,8 ± 11,5) роки. Однонуклеотидний поліморфізм BclI (референсний номер – rs41423247) гена глюкокортикоїдного рцептору GR (NR3C1) визначали за методикою, описаною раніше (Fleury et al. 2003). Статистичний аналіз проводили за допомогою програми SPSS 22.0. Кількісні змінні перевірені на нормальність розподілу методом Шапіро-Уілка. Порівняння середніх між двома групами проводили за допомогою t-критерія Стьюдента для незалежних вибірок. Порівняння частот розподілу різних показників між контролем та групою хворих виконували із використанням критерію Пірсона. Для аналізу зв’язку поліморфізму BclI із виникненням екземи рук у межах різних моделей застосовували бінарну логістичну регресію. Показник P value < 0,05 вважали значущим. Отже, при дослідженні зв’язку залежності розвитку екземи рук від однонуклеотидного поліморфізму BclI гена глюкокортикоїдного рецептору було виявлено, що статистично достовірний зв’язок існує у домінантній моделі (Р = 0,016). При цьому ризик розвитку екземи рук у носіїв мінорного алеля G в 1,95 разів вищий (ДІ 95 % = 1,13 – 3,37), ніж у гомозигот за основним алелем. Зв’язку однонуклеотидного поліморфізму BclI із виникненням екземи при аналізі в рецесивній та наддомінантній моделі не було виявлено (Р > 0,05).

Ключові слова:

поліморфізм BclI, глюкокортикоїдний рецептор, екзема рук

Список цитованої літератури:

 1. Antonov D, Schliemann S, Elsner P. Hand dermatitis: a review of clinical features, prevention and treatment. Am J Clin Dermatol. 2015;16:257-70.
 2. Meding B, Jarvholm B. Incidence of hand eczema-a population-based retrospective study. J Invest Dermatol. 2004;122:873-7.
 3. Lerbaek A, Kyvik KO, Ravn H, Menne T, Agner T. Incidence of hand eczema in a population-based twin cohort: genetic and environmental risk factors. Br J Dermatol. 2007;157:552-7.
 4. Thyssen JP, Johansen JD, Linneberg A, Menne T. The epidemiology of hand eczema in the general population-prevalence and main findings. Contact Dermatitis. 2010;62:75-87.
 5. Gronhagen CM, Liden C, Bergstrom A, Kull I, Wahlgren CF, Meding B. Prevalence and incidence of hand eczema in adolescence: report from BAMSE–a population-based birth cohort. Br J Dermatol. 2014;171:609-14.
 6. Coenraads PJ. Hand eczema. N Engl J Med. 2012;367:1829-37.
 7. Sonja Molin. Pathogenese des Handekzems. Der Hautarzt. 2019;70:755-9. Available from: doi.org/10.1007/s00105-019-04474-5
 8. Kaae J, Menné T, Carlsen BC, Zachariae C, Thyssen JP. The hands in health and disease of individuals with filaggrin lossoffunction mutations: clinical reflections on the hand eczema phenotype. Contact Dermatitis. 2012;67(3):119-24.
 9. Arushanyan EB, Al’-Absi DzhM, Chebotarev VV. Lechebnye vozmozhnosti melatonina i ego vliyanie na immunologicheskie pokazateli u bol’nyh ekzemoj. Eksperim. i klin. farmakol. 2003;66(3):59-61. [in Russian].
 10. Bіlovol AM. Kompensatornі reakcіі pri ekzemі: ocіnka gіsterezisu іmunnih rozladіv. Vrachebnaya praktika. 2005;1:63-70. [in Ukrainian].
 11. Manon JM van Oosten, Radboud JEM Dolhain, Jan W Koper, Elisabeth FC van Rossum. Polymorphisms in the glucocorticoid receptor gene that modulate glucocorticoid sensitivity are associated with rheumatoid arthritis. Arthritis Research & Therapy. 2010;12:R159.
 12. Diepgen TL, Andersen KE, Chosidow O, Coenraads PJ. Guidelines for diagnosis, prevention and treatment of hand eczema. J Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). 2014;1610:3-79. DOI: 10.1111/ddg.12510
 13. Fleury I, Beaulieu P, Primeau M, Labuda D, Sinnett D, Krajinovic M. Characterization of the BclI Polymorphism in the Glucocorticoid Receptor Gene. Clinical Chemistry. 2003;49(9):1528-32.
 14. van Rossum EF, Koper JW, van den Beld AW, Uitterlinden AG, Arp P, Ester W, et al. Identification of the BclI polymorphism in the glucocorticoid receptor gene: association with sensitivity to glucocorticoids in vivo and body mass index. Clin Endocrinol (Oxf). 2003;59:585-92.
 15. Panek M, Pietras T, Szemraj J, Kuna P. Association analysis of the glucocorticoid receptor gene (NR3C1) haplotypes (ER22/23EK, N363S, BclI) with mood and anxiety disorders in patients with asthma. Experimental and therapeutic medicine. 2014;8:662-70. DOI: 10.3892/etm.2014.1734
 16. Manenschijn L, van den Akker EL, Lamberts SW, van Rossum EF. Clinical features associated with glucocorticoid receptor polymorphisms. An overview. Ann N Y Acad Sci. 2009;1179:179-98.
 17. van Moorsel D, van Greevenbroek MM, Schaper NC, Henry RM, Geelen CC, van Rossum EF, et al. BclI glucocorticoid receptor polymorphism in relation to cardiovascular variables: the Hoorn and CODAM studies. Eur J Endocrinol. 2015;173:455-64.
 18. Zhdanova MV, Bogdanova MA, Vojtovich AN, Ashchepkova OM. Osobennosti techeniya bronhial’noj astmy u detej s razlichnymi genotipami BclI polimorfizma gena glyukokortikoidnogo receptora. Pediatriya. 2007;86(4):19-24. [in Russian].
 19. Kostik MM, Baranov DN, Kozyreva AA, Glazkov PB, Shcheplyagina LA, Larionova VI. Klinicheskoe znachenie BclI-polimorfizma gena glyukokortikoidnogo receptora u detej s yuvenil’nym idiopaticheskim artritom. Voprosy prakt. pediatrii. 2008;6(3):8-11. [in Russian].
 20. Vozіanova SV, Gorovenko NG, Bojko VV, Rossoha ZІ. Analіz pokaznikіv stupenya tyazhkostі dicgіdrotichnoі ekzemi dolon’ і stop z urahuvannyam іndeksu DASI, shkali ocіnki HECSI ta polіmorfіzmu C646G za genom NR3C1. Dermatologіya ta venerologіya. 2017;4(78):21-5. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (157), 2020 рік , 174-177 сторінки, код УДК 616.5-002.2-616.5-002.158.091

DOI: