Гнатюк М. С., Монастирська Н. Я., Татарчук Л. В.

КІЛЬКІСНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕМОДЕЛЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО РУСЛА СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ ПРИ РЕЗЕКЦІЯХ РІЗНИХ ОБ’ЄМІВ ПЕЧІНКИ


Про автора:

Гнатюк М. С., Монастирська Н. Я., Татарчук Л. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Комплексом морфологічних методів досліджені артерії спільної жовчної протоки 45 лабораторних білих щурів-самців, які були поділені на 3-и групи. 1-а група нараховувала 15 інтактних тварин (контрольна), 2-а – 15 щурів після резекції лівої бокової частки – 31,5 % паренхіми печінки, 3-я – 15 тварин після видалення правої і лівої бокових часток печінки (58,1 %). Встановлено, що видалення лівої та правої бокових часток печінки у білих щурів призводить до пострезекційної портальної гіпертензії та вираженого ремоделювання артерій спільної жовчної протоки, яке характеризується потовщенням їхньої стінки, звуженням просвіту, зниженням індекса Керногана, ураженням ендотеліоцитів, ендотеліальною дисфункцією, погіршанням кровопостачання органа, гіпоксією, дистрофією, некрозом тканин і клітин, вогнищевими клітинними інфільтратами, склерозуванням.

Ключові слова:

спільна жовчна протока, артерії, резекція печінки.

Список цитованої літератури:

  1. Volchenko IV, Lykhman VM, Skoryy DI. Osoblyvosti vykonannya obshchyrnykh rezektsiy pechinky z urakhuvannyam profilaktyky pislyaoperatsiynykh uskladnenʹ. Kharkivsʹka khirurhichna shkola. 2016;3(78):35-9. [in Ukrainian].
  2. Dronov OI, Zemskov SV, Bakunets YP, Bakunets PP. Khirurgicheskoye lecheniye ochagovogo porazheniya pecheni: analiz rezul’tatov i perspektivy. Klinicheskaya khirurgiya. 2016;1:28-31. [in Russiаn].
  3. Kolesnik OO, Burlaka AA, Lukashenko AV, Pryymak VV. Dosvid vykonannya rezektsiyi pechinky na metastatychnyy kolorektalʹnyy rak. Klinichna onkolohiya. 2015;2(8):8-13. [in Ukrainian].
  4. Dzyhal OF. Formuvannya polisyndromnoyi nedostatnosti khvorykh na tsyroz pechinky z portalnoyu hipertenziyeyu. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2017;2:88-92. [in Ukrainian].
  5. Garbuzenko DV. Morfofunktsional’naya perestroyka pechenochnogo sosudistogo rusla v patogeneze portal’noy gipertenzii pri tsirroze pecheni. Ter. Arkh. 2014;86(2):90-5. [in Russian].
  6. Hnatjuk MS, Tatarchuk LV, Yasynovsʹkyy OB. Morphometrychna octinka osoblyvostey remodeliuvanja struktur dvanadtsiatypaloi kyshky pry resekcyy riznych objemiv pechinky. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Medycyna». 2016;1(49):3-5. [in Ukrainian].
  7. Goralsky LP, Khomich VT, Kononsky OI. Osnovy histolohichnoyi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi i pry patolohiyi. Zhytomyr: Polissya; 2011. 288 s. [in Ukrainian].
  8. Avtadnilov НН. Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii. Moskva: Medicyna; 2002. 240 s. [in Russian].
  9. Grzhibovskiy AI, Ivanov OV, Gorbatova MA. Sravneniye kolichestvennykh dannykh dvukh parnykh vyborok s vnedreniyem programmnogo obespecheniya Statistica i SPSS: parametricheskiye i neparametricheskiye kriterii. Nauka i zdravookhraneniye. 2016;3:5-25. [in Russian].
  10. Okhotnikova OM, Ponochevna OV, Mellina KV. Endotelialna dysfuntsiia jak factor rozvytku tjazhkoho perebihu prognozu systemnych vaskulitiv u ditei. Klinichna immunologija. Alergologija. Infectologijа. 2017;2(99):46-52. [in Ukraіnian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (157), 2020 рік , 222-224 сторінки, код УДК 616.143-018-06:616.367-005.2

DOI: