Айкян А. З., Шинкевіч В. І., Кайдашев І. П.

ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАКРОФАГІВ ПОВ’ЯЗАНІ З МЕТАСТАЗУВАННЯМ ПЕРВИННОЇ КАРЦИНОМИ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ У РЕГІОНАЛЬНІ ЛІМФОВУЗЛИ


Про автора:

Айкян А. З., Шинкевіч В. І., Кайдашев І. П.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета. Рак грудної залози (РГЗ) є гетерогенним захворюванням, який розвивається під селективним «тиском» мікрооточення пухлини. Тому перспективно і важливо вивчати пухлинні макрофаги як клітини вродженого імунітету. Об’єкт і методи. Матеріалом дослідження були інтраопераційні тканини пухлин та іпсілатеральних лімфовузлів при радикальному видаленні молочних залоз. Імуногістохімічні (ІГХ) характеристики видалених пухлин (ER, PR, HER2, Кi67) використовували для організації двох врівноважених груп пацієнток з первинним РГЗ, в одній з яких не було виявлено метастазів в регіональні лімфовузли, N0, а у другій – спостерігався первинно-метастатичний РГЗ, N1. Результати. Основна ідея роботи полягала у пошуку відмінностей між кількостями CD68+, CD163+ макрофагів, локалізованих у біоптатах пухлин між групами пацієнток з РГЗ без метастазів (N0) і з метастазами (N1), врівноваженими за клінічними значеннями ER, PR, HER2 (нелюмінальним HER2+, люмінальним А, люмінальним В HER2+, люмінальним В HER2-, та тричі негативним РГЗ). Результати статистичної обробки середніх кількісних показників CD68+ ПАМ, CD163+М2-подібних макрофагів та CD68/CD163 (показник М1 макрофагів) між групами N0 та N1 не досягли достовірних відмін. Але, при порівнянні підрахованих імунопозитивних макрофагів з усіх полів зору (об. х 40), яких було 5-17 для кожного препарату, встановлено достовірне збільшення CD68+ПАМ у групі з метастазами. Висновки. 1. Кількість CD68+ПАМ була достовірно вища у вогнищі первинного РГЗ хворих з метастазами у регіональні лімфовузли. 2. Встановлена зворотна кореляція між CD68+ПАМ, СD163+М2-подібними макрофагами та клінічним значенням ER/PR. Отже, збільшення числа ПАМ (зокрема М2) у вогнищі первинного ER+/PR+ РГЗ з метастазами може не мати прогностичного значення щодо метастазування, або ER+/PR+ РГЗ, можливо, метастазує без визначного збільшення ПАМ. 3. Виявлені відмінності підтверджені достовірними статистичними розрахунками і відносяться до ефекту виключно патологічного процесу, оскільки пацієнтки не отримували лікування до операції радикальної мастектомії. 4. Інтерпретацію персональних даних про кількість CD68+ПАМ та CD163+ М2-подібних макрофагів ще належить розробити.

Ключові слова:

пухлинно-асоційовані макрофаги, імуногістохімічні дослідження, CD68+ПАМ і СD163+М2- подібні макрофаги.

Список цитованої літератури:

 1. Galea MH, Blamey RW, Elston CE. The Nottingham Prognostic Index in primary breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 1992;22:207-19.
 2. Roulot A, Héquet D, Guinebretière JM. Tumoral heterogeneity of breast cancer. Ann Biol Clin (Paris). 2016;74:653-60.
 3. Rachael N, Heba S, Faraz К. Microenvironmental Heterogeneity Parallels Breast Cancer Progression: a Histology-Genomic Integration Analysis. PLoS Med. 2016;13(2):e1001961. Published online 2016;16. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001961
 4. Yang M, Li Z, Ren M, Li S. Stromal Infiltration of Tumor-Associated Macrophages Conferring Poor Prognosis of Patients with Basal-Like Breast Carcinoma. J Cancer. 2018;6.9(13):2308-16.
 5. Chuang C, Jun-Long S, Jing-Ping Y. Progress in the clinical detection of heterogeneity in breast cancer. Cancer Med. 2016;5(12):3475-88.
 6. Chitty JL, Filipe EC, Lucas MC. Recent advances in understanding the complexities of metastasis. F1000 Research. 2018;7:1169.
 7. Law AMK, Lim E, Ormandy CJ. The innate and adaptive infiltrating immune systems as targets for breast cancer immunotherapy. Endocrine-Related Cancer. 2017;24(4):123-44.
 8. Kim IS, Zhang XH-F. One microenvironment does not fit all: heterogeneity beyond cancer cells. Cancer metastasis reviews. 2016;35(4):601- 29.
 9. Zhao X, Qu J, Sun Y. Prognostic significance of tumor-associated macrophages in breast cancer: a meta-analysis of the literature. Oncotarget. 2017;2.8(18):30576-86.
 10. Catharina M, Fredrik P, Karin J. The presence of tumor associated macrophages in tumor stroma as a prognostic marker for breast cancer patients. BMC Cancer. 2012;12:306.
 11. Avtandilov GG. Meditsinskaya morfometriya. Rukovodstvo. M.: Meditsina; 1990. 384 s. [in Russiаn].
 12. Aras S, Zaidi MR. TAMeless traitors: macrophages in cancer progression and metastasis. British Journal of Cancer. 2017;117(11):1583-91.
 13. Klingen TA, Chen Y, Aas H. Tumor-associated macrophages are strongly related to vascular invasion, non-luminal subtypes, and interval breast cancer. Hum Pathol. 2017;69:72-80.
 14. Italiani P, Boraschi D. From Monocytes to M1/M2 Macrophages: Phenotypical vs. Functional Differentiation. Frontiers in Immunology. 2014;5:514.
 15. Medrek C, Pontén F, Jirström K. The presence of tumor associated macrophages in tumor stroma as a prognostic marker for breast cancer patients. BMC Cancer. 2012;12:306.
 16. Movahedi K, Laoui D, Gysemans C. Different tumor microenvironments contain functionally distinct subsets of macrophages derived from Ly6C(hIHC) monocytes. Cancer Res. 2010;70(14):5728-39.
 17. Storr SJ, Safuan S, Ahmad N. Macrophage-derived interleukin-1beta promotes human breast cancer cell migration and lymphatic adhesion in vitro. Cancer Immunol Immunother. 2017;66(10):1287-94.
 18. Brady NJ, Chuntova P, Schwertfeger KL. Macrophages: Regulators of the Inflammatory Microenvironment during Mammary Gland Development and Breast Cancer. Mediators of Inflammation. 2016;2016:4549676.
 19. Choi J, Gyamfi J, Jang H. The role of tumor-associated macrophage in breast cancer biology. Histol Histopathol. 2018;33(2):133-45.
 20. Carroll JS, Hickey TE, Tarulli GA. Deciphering the divergent roles of progestogens in breast cancer. Nature Reviews Cancer. 2016;17(1):54- 64.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (157), 2020 рік , 269-274 сторінки, код УДК 616-006.6-071-085

DOI: