Кривцова М. В., Костенко Є. Я.

КОРЕКЦІЯ МІКРОБІОТИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТУ


Про автора:

Кривцова М. В., Костенко Є. Я.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Хронічний пародонтит, є захворюванням мультифакторного генезу. На початкових етапах його формування важливу роль відіграють порушення рівноваги між інфекційними факторами (пародонтопатогенами), імунною реактивністю та станом вільнорадикальних процесів у тканинах пародонту. Водночас прослідковується порушення мікробіоти ротової порожнини та персистування умовно-патогенних мікроорганізмів, що характеризуються високим рівнем стійкості до антимікробних препаратів. Метою роботи було дослідити ефективність корекції мікробіоти ротової порожнини з використанням фітосептиків та пробіотиків на фоні базового лікування у хворих на хронічний пародонтит. Дослідження проводили у групах по 15 пацієнтів: 1) лікування антибіотиком з урахуванням чутливості ізолятів до антимікробного препарату; 2) застосування фітосептику Сангвіритрин у комплексі з антибіотиком; 3) застосування фітосептику Сангвіритрин та пробіотику Біоспорин у комплексі з антибіотиком. Забір біологічного матеріалу із ротової порожнини людей з хронічним генералізованим пародонтитом ІІ-ІІІ ступеня проводили з використанням стерильного аплікатору у транспортній пробірці (AMIES). Матеріал висівали на поживні середовища методом секторного посіву за Голдом, використовуючи диференційно-діагностичні поживні середовища (Himedia), з наступною ідентифікацією тест системами Erba Lachema (Чехія). В умовах хронічного пародонтиту виявлено суттєве зростання рівня умовно-патогенних мікроорганізмів на фоні зниження рівня індигенних представників мікробіоти. Найвища ефективність корекції мікробіоти ротової порожнини виявлена при комплексному використанні антибіотика (призначеного у відповідності до чутливості ізоляту), фітосептику Сангвіритрин та пробіотику Біоспорин. У пацієнтів даної групи реєстрували найбільш виразне зниження умовно-патогенних мікроорганізмів на фоні відновлення індигенних представників мікробіоти ротової порожнини.

Ключові слова:

хронічний пародонтит, мікробіота ротової порожнини, умовно-патогенні мікроорганізми, фітосептики, пробіотики.

Список цитованої літератури:

  1. Socransky SS, Haffajee AD. In: Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 4th Ed. Lindhe J, Karring T, Lang N, editors. 2003. p. 106-49.
  2. Heller D, Silva-Boghossian CM, do Souto RM, Colombo AP. Subgingival microbial profiles of generalized aggressive and chronic periodontal diseases. Arch Oral Biol. 2012;57(7):973-80.
  3. Bascones Martínez A, Figuero Ruiz E. Periodontal diseases as bacterial infection. Av Periodon Implantol. 2005;17(3):111-8.
  4. Kryvtsova MV, Kostenko YY. Dominant microbial associations of oral cavity periodontitis and features of their sensitivity to antibacterial drugs. Studia Biologica [Internet]. Ivan Franko National University of Lviv. 2020;14(1):51-62.
  5. Krisenko OV, Skljar TV, Voronkova OS, Sіrokvasha OA, Shevchenko TM. Features of microbial assotiation composition an antibiotic resistence of oral cavity microflora. Microbiology & Biotechnology. 2014;1(25):35-44.
  6. Listgarten MA, Loomer PM. Microbial identification in the management of periodontal diseases. A systematic review. Ann Periodontol. 2003;8(1):182-92
  7. Kryvtsova MV, Kostenko YeYa. Perspektyvy vykorystannya fito- ta antyseptychnykh preparativ dlya korektsiyi mikrobioty rotovoyi porozhnyny z urakhuvannyam indyvidualʹnykh osoblyvostey asotsiatsiy umovno-patohennykh mikroorhanizmiv. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2019;4.2(154):382-5. [in Ukrainian].
  8. Caton JG, Armitage G, Berglundh T, Chapple ILC, Jepsen S, Kornman KS, Tonetti MS. A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification. Journal of Clinical Periodontology. 2018;45:1-8.
  9. Vos P, Garrity G, Jones D, Krieg NR, Ludwig W, Rainey FA, Whitman W. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 2011;3: The Firmicutes (3). Springer Science & Business Media.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (157), 2020 рік , 331-336 сторінки, код УДК 615.2819

DOI: