Лисоконь Ю. Ю.

ДИНАМІКА МАРКЕРІВ РЕМОДЕЛЮВАННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОСТЕОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ


Про автора:

Лисоконь Ю. Ю.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Для з’ясування біохімічних механізмів впливу остеотропних препаратів на кісткову тканину тварин вивчені зміни маркерів кісткового метаболізму та рівень кальційрегулюючих гормонів у динаміці експериментального дослідження. Мета дослідження: дослідити ефективність застосування остеоіндуктивних матеріалів для реконструкції дефектів кісткової тканини. Об’єкт і методи дослідження. Остеопластичні властивості матеріалів досліджували на моделі кісткового дефекту стегнової кістки діафізарної зони у щурів породи Вістар, чотирьохмісячного віку. Активність лужної фосфатази визначали фотометричним уніфікованим методом. Загальну кислу фосфатазу визначали фотометричним оптимізованим кінетичним методом. Індекс мінералізації вираховували як співвідношення активності ферментів ЛФ/КФ. Визначення концентрації гідроксипроліну проводили фотометрично, а вміст кальцитоніну у крові тварин досліджувався імуноферментним методом. Результати дослідження. В результаті дослідження було з’ясовано, що найменші значення концентрації кальцитоніну та гідроксипроліну досліджували у піддослідних тварин ІІІ групи, де кістковий дефект відновлювали запропонованою нами композицією. За даними маркерів кісткового метаболізму, запропонована нами композиція («mp3 OsteoBiol» та збагачена тромбоцитами плазму крові (ІІІ група), сприяє пригніченню процесів остеопластичної резорбції та зумовлює оптимальні умови для покращення структурних змін мінерального матриксу кістки. Висновки. У експериментах на лабораторних тваринах доведена спроможність композиції «mp3 OsteoBiol + ЗТП» забезпечувати купування кісткового дефекту за 60 діб.

Ключові слова:

маркери кісткового метаболізму, остеотропні препарати, збагачена тромбоцитами плазма, кісткова тканина.

Список цитованої літератури:

 1. Minisola S, Antonelli R, Mazzuoli G. Clinical significance of free plasma hydroxyproline measurement in metabolic bone disease. J Clin Chem Clin Biochem. 1985;23(9):515-9. DOI: 10.1515/cclm.1985.23.9.515
 2. Atlante A, Passarella S, Quagliariello E. Spectroscopic study of hydroxyproline transport in rat kidney mitochondria. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1994 Jul 15;202(1):58-64. DOI: 10.1006/bbrc.1994.1893
 3. Prins HJ, Braat AK, Gawlitta D, Dhert WJ, Egan DA, Tijssen-Slump E, et al. In vitro induction of alkaline phosphatase levels predicts in vivo bone forming capacity of human bone marrow stromal cells. Stem Cell Res. 2014;12:428-40.
 4. Atchuta A, Gooty JR, Guntakandla VR, Palakuru SK, Durvasula S, Palaparthy R. Clinical and radiographic evaluation of platelet-rich fibrin as an adjunct to bone grafting demineralized freeze-dried bone allograft in intrabony defects. J Indian Soc Periodontol. 2020;24(1):60-6. DOI: 10.4103/jisp.jisp_99_19
 5. Choi BH, Zhu SJ, Kim BY, Huh JY, Lee SH, Jung JH. Effect of platelet-rich plasma (PRP) concentration on the viability and proliferation of alveolar bone cells: an in vitro study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2015;34(4):420-4. DOI: 10.1016/j.ijom.2014.10.018
 6. Young-Min SA, Cawston TE, Griffiths ID. Markers of joint destruction: principles, problems, and potential. Ann Rheum Dis. 2001;60(6):545- 8. DOI: 10.1136/ard.60.6.545a
 7. Saleem M, Pisani F, Zahid FM. Adjunctive Platelet-Rich Plasma (PRP) in Infrabony Regenerative Treatment: A Systematic Review and RCT’s Meta-Analysis. Stem Cells Int. 2018;2018:9594235. Published 2018 Mar 19. DOI: 10.1155/2018/9594235
 8. Rashed FM, GabAllah OM, AbuAli SY, Shredah MT. The Effect of Using Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Versus Platelet Rich Plasma on the Healing of Induced Oral Ulcer in Albino Rats. Int J Stem Cells. 2019;12(1):95-106. DOI: 10.15283/ijsc18074
 9. Singh R, Rohilla R, Gawande J, Kumar Sehgal P. To evaluate the role of platelet-rich plasma in healing of acute diaphyseal fractures of the femur. Chin J Traumatol. 2017;20(1):39-44. DOI: 10.1016/j.cjtee.2016.03.007
 10. Kanis J, Cooper C, Rizzoli R. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2019 Jan;30(1):3-44. Available from: https://doi.org/10.1007/s00198-018-4704-5
 11. Nguyen ATM, Tran HLB, Pham TAV. In Vitro Evaluation of Proliferation and Migration Behaviour of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Presence of Platelet-Rich Plasma. Int J Dent. 2019;2019:9639820. Published 2019 Apr 9. DOI: 10.1155/2019/9639820
 12. Cutando A, López-Valverde A, Gómez-de-Diego R, Arias-Santiago S, de Vicente-Jiménez J. Effect of gingival application of melatonin on alkaline and acid phosphatase, osteopontin and osteocalcin in patients with diabetes and periodontal disease. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2013;18(4):e657-e663. Published 2013 Jul 1. DOI: 10.4317/medoral.18832
 13. Dabra S, Singh P. Evaluating the levels of salivary alkaline and acid phosphatase activities as biochemical markers for periodontal disease: A case series. Dent Res J (Isfahan). 2012;9(1):41-5. DOI: 10.4103/1735-3327.92942

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (157), 2020 рік , 336-340 сторінки, код УДК 591.84:591.111.1:616.71:001.891.5

DOI: