Лутковський Р. А.

АЛОГЕРНІОПЛАСТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ПІДРЕБЕРНИХ ГРИЖ ЖИВОТА ПРИ ВИКОРИСТАННІ МОДИФІКОВАНОЇ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ СІТКИ


Про автора:

Лутковський Р. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи – покращити результати оперативного лікування післяопераційних підреберних гриж живота (ППГЖ) з використанням модифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату. Об’єкт і методи. Проведено аналіз хірургічного лікування 146 хворих з ППГЖ. Залежно від виду використаного під час виконання оперативного лікування сітчастого імплантату хворих розділили на дві групи. У 73 (50%) хворих групи I проведено операцію з використанням модифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату, в групі II у 73 (50%) хворих застосована класична поліпропіленова сітка. Результати та обговорення. Статистично значущо кращі результати отримано у хворих групи I порівняно з групою II: серому виявлено відповідно у 4 та 11 хворих (р<0,05), нагноєння післяопераційної рани – в 2 і 6 (р<0,05), запальний інфільтрат – в 2 та 6 (р<0,05). Тривалість стаціонарного лікування в групі I становила (7,4±1,3) доби, в групі II – (12,3±2,2) доби. У терміни від 1 до 5 років лігатурні нориці черевної стінки виявлено у 3 хворих групи II (р<0,05), мешому – у 2 (р>0,05). У групі I даних ускладнень не було. Хронічний біль на ділянці черевної стінки на протязі 6 – 8 місяців після операції мав місце у 3 хворих групи II та в 1 – групи I (р>0,05), рецидиви грижі – відповідно у 3 і 1 хворого (р<0,05). Висновки. Оперативне лікування післяопераційних підреберних гриж живота за допомогою використання модифікованої поліпропіленової сітки є значно ефективнішим порівняно з використанням класичної поліпропіленової сітки, про що свідчило зменшення частоти сероми, нагноєння післяопераційної рани, запального інфільтрату, лігатурних нориць черевної стінки, мешоми, хронічного післяопераційного болю та рецидиву грижі.

Ключові слова:

післяопераційна підреберна грижа живота, модифікована поліпропіленова сітка, післяопераційні ранові ускладнення.

Список цитованої літератури:

  1. Feleshtynskiy JP. Pisljaoperaziyni grugi guvota. Kuiv: TOV «Bisnes-logika»; 2012. 200 s. [in Ukrainian].
  2. Cheatham ML, White MW, Sagraves SG. Abdominal perfusion pressure: a superior parameter in the assessment of intra-abdominal hypertension. J. Trauma. 2000;49(4):621-6.
  3. Mischalov VG, Burca AO, Tesluc II. Chirurgichne licuvannja chvorich s pisljaoperazijnimi grugami poperecovo-bocovich diljanoc guvota. Chirurgia Ukraini. 2015;1(25):99-105. [in Ukrainian].
  4. Millbourn D, Cengiz Y, Israelsson LA. Risk factors for wound complications in midline abdominal incisions related to the size of stitches. Hernia. 2011;15:261-6.
  5. Mursabecjan JR, Dobrovolskij SR. Prognos i profilaktika ranevich oslognenij posleplastici perednej brjushnoj stenci po povodu posleoperacionnoj ventralnoj grugi. Chirurgija. 2008;1:66-71. [in Russian].
  6. Sanders DL, Kingsnorth AN. From ancient to contemporary times: a concise history of incisional hernia repair. Hernia. 2011;16:1-7.
  7. Lutkovskyi RA, Feleshtynskiy JP, Viltsanuk OA, Rezanova NM, vinachidniki. Vinnuckuj nazionalnuj medichnij universitet imeni M.I. Pirogova patentovlasnik. Sposib aloplastiki pisljaoperazijnuch ventralnich grug s vikoristannjam nanomodifikovanoi polipropilenovoi sitku. Patent Ukrainu na korusnu model № 132818. 2019 Ver 11. [in Ukrainian].
  8. Lutkovskyi RA. Morfologichnuj ta morfometrichnij analis smin v tkaninach pri implantazii sitchastich implantativ s polipropilenu modifikovanogo vuglezevumu nanotrubkamu ta antisepticom. Visnuk Vinnuckogo nazionalnogo medichnogo universitetu. 2018 Trav;22(1):19-23. [in Ukrainian].
  9. Lutkovskyi RA. Reakzija tkanun na polipropilenovi sitchasti implantaty. Visnuk morfologii. 2017 Trav;23(2):295-9. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (153), 2019 рік , 106-109 сторінки, код УДК 617.551-007.43-089.168.1-06:539.55

DOI: