Слюсаренко Н. Я.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ


Про автора:

Слюсаренко Н. Я.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Входження України до єдиного Європейського простору вимагає підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів відповідно до світових стандартів з метою посилення конкурентоспроможності вітчизняної вищої медичної освіти, оптимізації умов для міжнародної мобільності і розширення можливостей українських медичних фахівців на вітчизняному і міжнародному ринках праці. Тому провідною метою діяльності вищого навчального закладу є навчання і підготовка випускника, який у результаті отримання ступеневої вищої освіти опановує сучасними технологіями пошуку й обробки інформації та зможе використовувати засвоєні знання в практичній діяльності лікаря.

Ключові слова:

хірургічна стоматологія, кредитно-модульна система, навчально-практичний центр.

Список цитованої літератури:

  1. Uvarenko AR. Korotko pro suchasne uiavlennia pro perebudovu okhorony zdorovia v Ukraini. Problema efektyvnosti vykorystannia naukovykh informatsiinykh resursiv v okhoroni zdorovia ta inshi problemy medychnoho naukoznavstva 24-25 travnia 2017 r.: tezy dop. Ivano-Frankivsk: 2017. s. 93-6. [in Ukrainian].
  2. Dumanskyi YuV, Talalaenko AN, Udod AA. O tselesoobraznosty kredytno-modulnoi orhanyzatsyy uchebnoho protsessa v systeme vyssheho stomatolohycheskoho obrazovanyia. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanah. 2011;4:110-5. [in Russiаn].
  3. Udod AA, Kosarsva LY, Pervak MB. Bolonskyi protsess v stomatolohycheskoe obrazovanye v Ukrayne: problemy i perspektyvy. Visnyk stomatolohii. 2006;1(51):112-5. [in Russiаn].
  4. Petrushanko TO, Nikolishyn AK, Ilenko NM. Orhanizatsiia i metodychne zabezpechennia vyrobnychoi praktyky z terapevtychnoi stomatolohii v konteksti kredytno-modulnoi systemy. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2012;6:118-23. [in Ukrainian].
  5. Neiko YeM, Hlushko LV, Miziuk MI, Vakaliuk IP. Bolonskyi protses i systema orhanizatsii praktychnoi pidhotovky studentiv. Medychna osvita. 2007;2:56-8. [in Ukrainian].
  6. Kazakov VN, Klymovytskyi VH, Vladzymyrskyi AV. Dystantsyonnoe obuchenye v medytsyne. Donetsk: OOO «Nord»; 2005. 80 s. [in Russiаn].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (153), 2019 рік , 188-189 сторінки, код УДК 378.147+614.255+616.341

DOI: