Литвинець-Голутяк У. Є.

РОЛЬ ЗАХИСНИХ ТА АДАПТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ФОРМУВАННІ ТА ПЕРЕБІГУ ОДОНТОГЕННИХ КИСТ


Про автора:

Литвинець-Голутяк У. Є.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню маркерів окисного стресу та антиоксидантного захисту у пацієнтів з одонтогенними кистами. В роботі наведені нові дані щодо дослідження показників окисної модифікації білків та активності антиоксидантних ферментів у хворих на одонтогенні кисти (ОК). Обстежено 87 пацієнтів, які були розділені на групи: 1 група (n=67) хворі на ОК віком від 18 до 45 років; 2 група (n=20), яка є групою контролю. Встановлено, що у хворих на ОК має місце прооксидантна активація, що проявляється достовірнимпідвищенням рівня окислювально-модифікованих білків. Так, показник окисної модифікації білків (ОМБ)- 356, склавши (0,293±0,006) ум. од. був достовірно вищим у порівняно із здоровими (pN<0,05). Максимальне значення показника ОМБ-370 та ОМБ-430 зареєстроване в групі пацієнтів із ОК, що вірогідно перевищувало аналогічні дані у обстежених із групи контролю (pN<0,05). Іншу тенденцією відмічали щодо показників вмісту ОМБ-530: він практично не відрізнявся від аналогічного показника у здорових. Водночас, у всіх пацієнтів послаблювався антиоксидантний захист, про що засвідчує значне зниження активності ферментів каталази і супероксиддисмутази

Ключові слова:

одонтогенні кисти, окисний стрес, антиоксидантний захист

Список цитованої літератури:

  1. Zabolotnyy TD, Zaliznyak MS. Stan okremykh faktoriv humoralʹnoho imunitetu u khvorykh na heneralizovanyy parodontyt na tli osteoartrozu. Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya. 2013;10(3):80-2. [in Ukrainian].
  2. Korniyenko MM. Udoskonalennya khirurhichnykh metodiv likuvannya khvorykh z khronichnymy periodontytamy ta odontohennymy kistamy shchelep. Stomatolohyya. 2016;2:25-8. [in Ukrainian].
  3. Melʹnychuk AS, Rozhko MM, Erstenyuk AM. Pokaznyky okysnoyi modyfikatsiyi bilkiv ta antyoksydantnoho zakhystu u rotoviy ridyni khvorykh na heneralizovanyy parodontyt z chastkovoyu vtratoyu zubiv. Novyny stomatolohiyi. 2012;4:96-8. [in Ukrainian].
  4. Borisov AG. Klinicheskaya kharakteristika narusheniya funktsii immunnoy sistemy. Meditsinskaya immunologiya. 2013;15(1):45-50. [in Russian].
  5. Somkin VA, Zaretskaya AS. Ambulatornoye lecheniye patsiyentov s obshirnymi kistami chelyustnykh kostey. Stomatologiya. 2015;89(3):34-6. [in Russian].
  6. Elsas LJ, Gladman L, Ausiello D. Approach to inborn emors of metabolism. Cecil Medicine. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier. 2008;14:216.
  7. Saikat S, Chakraborty R. The Role of Antioxidants in Human Health. ACS Symposium Series. 2014;3:23-34.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (153), 2019 рік , 329-331 сторінки, код УДК 616.314–089+616.31–006.2

DOI: