Сакевич В. Д., Трибрат Т. А., Ляховська Н. В., Сакевич В. І., Редчиць І. В.

ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ ГЕРІАТРИЧНОЇ ОЦІНКИ. ГОМЕОРЕЗ ЯК ПРЕДИКТОР ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАТУСУ


Про автора:

Сакевич В. Д., Трибрат Т. А., Ляховська Н. В., Сакевич В. І., Редчиць І. В.

Рубрика:

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стаття висвітлює принципи комплексної геріатричної оцінки – міждисциплінарного діагностичного процесу, спрямованого на розробку плану лікування, довготривалого спостереження і підтримки людини похилого віку. Розглянуто гомеорез як «траєкторію зміни стану фізіологічних систем, всього організму протягом життя». Визначення гомеореза дозволяє прогнозувати вікової розвиток, його природне, прискорене або уповільнене старіння. Особливу увагу приділено віковим особливостям функціонування різних органів і систем. За результатами комплексної геріатричної оцінки складається індивідуальний план ведення пацієнта, реалізація якого можлива при об’єднаних зусиллях геріатра і команди медичних фахівців, родичів, працівників соціальної служби. Акцентована увага на здоровому старінні. Його визначенні, як процесу розвитку і підтримки функціональної здатності для забезпечення добробуту в літньому віці. Визначені численні напрямки та шляхи для практичних заходів по сприянню здоровому старінню з одною спільною метою: довести до максимуму функціональну здатність.

Ключові слова:

комплексна геріатрична оцінка, гомеорез, похилий вік, компоненти комплексної геріатричної оцінки, здорове старіння, геріатрична допомога.

Список цитованої літератури:

 1. World economic and social survey 2007: development in an ageing world. New York: United Nations; 2007. Available from: http://www. un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2007wess
 2. Safarova GL. Demografiya stareniya: sovremennoye sostoyaniye i prioritetnyye napravleniya issledovaniy. Uspekhi gerontologii. 2009;1(22):49- 59. [in Russian].
 3. Kirkwood TB. A systematic look at an old problem. Nature. 2008 Feb 7;451(7179):644-7. DOI: http:// dx.doi.org/10.1038/451644a PMID: 18256658
 4. Stan zdorov’ya ta medychne obsluhovuvannya litnikh lyudey. Dosvid, problemy ta perspektyvy nadannya medyko-sotsialʹnoyidopomohy litnim lyudyam za kordonom i na Ukrayini. Hlavnyy vrach. 2008;7:78-92. [in Ukrainian].
 5. Ammosova YeYe. Kompleksnaya geriatricheskaya otsenka v usloviyakh doma-internata. Rossiyskiy semeynyy vrach. 2018;22(2):25-9. [in Russian].
 6. Yarygin VN, Melent’yev AS, redaktory. Rukovodstvo po gerontologii i geriatrii: klinicheskaya geriatriya. Moskva: GEOTAR-Media; 2010. 896 s. [in Russian].
 7. Kulichenko LL, Ivakhnenko IV. Kharakteristika somaticheskoy patologii u lyudey pozhilogo i starcheskogo vozrasta. Volgogradskiy nauchnomeditsinskiy zhurnal. 2012;1:88-9. [in Russian].
 8. Kojima G. Prevalence of Frailty in nursing homes: a systematic review and metaanalysis. J Am Med Dir Assoc. 2015;16:940-5.
 9. Kaydashev IP, Borzykh OA. Osnovy herontolohiyi. Chastyna 1 ta 2. Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv stomatolohichnykh fakulʹtetiv. Poltava: 2011. 167 s. [in Ukrainian].
 10. Kozlov SЕ, Kirshchina IA, Gabdrafikova YuS, Soloninina AV. Rational drug combinations in the treatment of vascular pathology in geriatrics. Clinical medicine. 2015;11:54-9.
 11. Kovalenko VM, Kornatsʹkyy VM, redaktor. Khvoroby systemy krovoobihu yak medyko-sotsialʹna i suspilʹno-politychna problema (Analitychnostatystychnyy posibnyk). Kyyiv; 2014. 279 s. [in Ukrainian].
 12. Tokar’ AV. Arterial’naya gipertenziya v pozhilom i starcheskom vozraste. Kiív: Zdorov’ya; 2005. 46 s. [in Russian]. ̈
 13. Iseli R, Nguyen V, Reijnierse E. Orthostatic hypotension and its association with cognitive impairment in older adults: a systematic review and meta-analysis. Ageing Research Reviews. 2018;48:122-4.
 14. Press Y, Biderman A, Peleg R. Benefits of active participation of family physicians in geriatric consultations. Geriatr Gerontol Int. 2012;12(4): 725-32.
 15. Redchyts YV, redaktor. Posobye po herontolohyy y heryatryy dlya studentov 2-3 kursa med. fakulʹteta. Poltava; 1999. 144 s. [in Russian].
 16. Hlobal strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive lung disease 2017 Report: YOLD Executive Summary. European Repiratory Journal. 2017. DOІ: 10.1183/ 13993003.00214 – 2017
 17. Nakaz MOZ Ukrayiny № 943 vid 31.10.2013 r. «Pro zatverdzhennya ta vprovadzhennya medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsiyi medychnoyi dopomohy pry hastroezofahealʹniy reflyuksniy khvorobi».Unifikovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy «Hastroezofahealʹna reflyuksna khvoroba». Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh «Hastroezofahealʹna reflyuksna khvoroba». Dostupno: http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/2013_943GERX/2013_943_ykpmd_ GERX.doc [in Ukrainian].
 18. Sakevych VD, Trybrat TA, Sakevych VY, Serazhym SN, Subota EN. Metabolichnyy syndrom ta fenomen insulinorezystentnosti. Heryatrychni aspekty problemy. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2019;2.2(148):53-7. [in Ukrainian].
 19. Schluter PJ, Arnold EP, Jamieson HA. Falls and hip fractures associated with urinary incontinence among older men and women with complex needs: a national population study. Neurourol Urodyn. 2018;37(4):1336-43.
 20. Turusheva AV, Frolova YeV, Degriz ZhM. Evolyutsiya teorii starcheskoy astenii. Vestnik Severo-Zapadnogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2017;9(1):117-24. [in Russian].
 21. Pinchuk IYa, Chaykovsʹka VV, Stadnyuk LA, Levada OA, Pustovoyt MM, Shyryayeva MI. Aktualʹni pytannya herontopsykhiatriyi: navchalʹnyy posibnyk. Ternopilʹ: TzOV «Terno-hraf»; 2010. 432 s. [in Ukrainian].
 22. Il’ina YeS, Shalygin VA, Ivashchenko DV, Savel’yeva MI, Sinitsina II, Semenova YeP, i dr. Padeniya u komorbidnykh patsiyentov starcheskogo vozrasta pri sochetannom primenenii psikhotropnykh i kardiologicheskikh lekarstvennykh sredstv. Nervno-myshechnyye bolezni. 2019;9(1):67- 74. Dostupno: https://doi.org/10.17650/2222-8721-2019-9-1-67-74 [in Russian].
 23. Yabluchanskyy NY, Lysenko NV. Osteoporoz. V pomoshchʹ praktycheskomu vrachu. Kharʹkov: KHNU; 2011. 172 s. [in Russian].
 24. Farkhutdinova LM. Ob osnovakh kompleksnoy geriatricheskoy otsenki. Arkhiv vnutrenney meditsiny. 2019;9(4):245-52. DOI: 10.20514/2226- 6704-2019-9-4-245-252 [in Russian].
 25. Chekman IS, Byelenichev IF, Horchakova NO, Savchenko NV, Bukhtiyarova NV, Morhuntsova SA. Heriatrychna farmakolohiya. KyyivZaporizhzhya; 2015. 163 s. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 41-47 сторінки, код УДК 616-008.9:613.71/9

DOI: