Шепітько К. В.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ ПРИ ПАТОЛОГІЯХ ТОНКОЇ КИШКИ У ЩУРІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЗА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ


Про автора:

Шепітько К. В.

Рубрика:

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Статтю присвячено проблемам застосування методу лікування патологій тонкого кишечника шляхом трансплантації препаратів кріоконсервованої плаценти. Актуальність проблеми грунтується на аналізі захворюваності населення хворобами органів травлення. Наведено загальний аналіз захворюваності ШКТ серед населення України. Загальна маса фармакологічних препаратів не вирішують першочергової задачі – відновлення клітинного складу пошкодженого гомологічного органу. Окрім розробки і використання синтезованих фармакологічних препаратів для корекції патологій ШКТ все більшу увагу привертають до себе клітинна і тканинна трансплантація та регенераційна терапія, які базуються на використанні біопрепаратів з ало- та ксеногенних тканин та клітин ембріофетоплацентарного комплексу. Завдяки застосуванню методу трансплантації плацентарних і фетальних клітин та тканин було використано нові можливості в лікуванні важко виліковних та невідкладних станів, особливо у випадках дистрофічних процесів, обмінної патології, ендокринної недостатності, за бойових уражень внаслідок бойових дій та катастроф. Метою роботи групи дослідників УМСА було встановлення змін морфометричних параметрів стінки 12-палої, порожньої та клубової кишки у щурів при введенні кріоконсервованої плаценти для подальшого застосування даного методу за невідкладних станів. Вивчення змін морфометричних параметрів різних шарів стінки тонкого кишечника після введення кріоконсервованої плаценти є актуальною проблемою сучасної експериментальної медицини, та може слугувати ключем для правильного лікування і профілактики хвороб кишечника та у надзвичайних ситуаціях за невідкладних станів.

Ключові слова:

захворювання тонкого кишечника, невідкладні стани, кріоконсервована плацента, морфологічні показники, дванадцятипала, порожня та клубова кишка.

Список цитованої літератури:

 1. Vasilenko IV. Morfologicheskaya diagnostika bolezni Krona. Donetskiy natsionalnyy meditsinskiy universitet im. M. Gorkogo. Novosti meditsiny i farmatsii. 2011;358:35-7. [in Russian].
 2. Grigoryeva GA, Meshalkina NYu. Bolezn Krona. Moskva: Meditsina; 2007. 184 s. [in Russian].
 3. Efektyvne likuvannya zakhvoryuvan shlunkovo-kyshkovoho traktu v Poltavi, 9.10.2017 r. Dostupno: https://poltava.to/news/44585 [in Ukrainian].
 4. Nakaz MOZ Ukrayiny № 438 vid 26.05.2010 «Pro zatverdzhennya protokoliv diahnostyky ta likuvannya zakhvoryuvan orhaniv travlennya u ditey» Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0438282-10 [in Ukrainian].
 5. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny vid 31 zhovtnya 2013 roku № 943 «Unifikovanyy Klinichnyy Protokol Pervynnoyi, Vtorynnoyi (Spetsializovanoyi) Medychnoyi Dopomohy» Hastroezofahealna Reflyuksna Khvoroba. Dostupno: http://mtd.dec.gov.ua/images/ dodatki/2013_943GERX/2013_943_ykpmd_GERX.pdf [in Ukrainian].
 6. Geboes K. Pathology of inflammatory bowel disease (IBD): variability with time and treatment. Colorectal Dis. 2001;3:2-12.
 7. Bychkov MA, Yakhnytska MM. Poshyrenist hastroezofahealnoyi reflyuksnoyi khvoroby za danymy endoskopichnykh doslidzhen. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalʹnoyi medytsyny. 2017;2:38-42. [in Ukrainian].
 8.  Adler G. Bolezn Krona i yazvennyy kolit. M.: GEOTAR-med; 2001. 528 s. [in Russian].
 9. Belousova YeA. Yazvennyy kolit i bolezn Krona. Tver: Triada; 2002. 128 s. [in Russian].
 10. Vorobyev GI, Khalif IL, redaktory. Nespetsificheskiye vospalitelnyye zabolevaniya kishechnika. M.: Miklosh; 2008. 400 s. [in Russian].
 11. Khalif IL, Loranskaya ID. Vospalitelnyye zabolevaniya kishechnika (nespetsificheskiy yazvennyy kolit i bolezn Krona): klinika, diagnostika i lecheniye. M.: Miklosh; 2004. 88 s. [in Russian].
 12. O’Connor MB, editor. Ulcerative colitis – epidemiology, pathogenesis and complications. InTech, Croatia; 2011. 280 p.
 13. Lakatos PL. Is the epidemiology of inflammatory bowel disease changing in Eastern Europe? Scandinavian J. Gastroenterol. 2006;41(7):870-1.
 14. Lakatos PL. Recent trends in the epidemiology of inflammatory bowel diseases: up or down? World J. Gastroenterol. 2006;12(38):6102-8.
 15. Colombel JF, Vernier-Massouille G, Cortot A, Gower-Rousseau C, Salomez JL. Epidemiology and risk factors of inflammatory bowel diseases. Bull. Acad. Nat. Med. 2007;191(6):1105-18.
 16. Loftus EV. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: incidence, prevalence, and environmental influences. Gastroenterol. 2004;126:1504-17.
 17. Shanahan F, Bernstein CN. The evolving epidemiology of inflammatory bowel disease. Curr. Opin. Gastroenterol. 2009;25:301-5.
 18. Kozlova NM. Medyko-sotsialne obgruntuvannya udoskonalennya modeli profilaktyky vyrazkovoyi khvoroby shlunku ta dvanadtsyatypaloyi kyshky [dysertatsiya]. Kyiv: NMAPO im. Shupyka; 2017. 26 s. [in Ukrainian].
 19. Melnyk DV. Vyrazkova khvoroba dvanadtsyatypaloyi kyshky u shkolyariv: medychni ta epidemiolohichni osoblyvosti [dysertatsiya]. Kyiv: NMAPO im. Shupyka; 2019. 27 s. [in Ukrainian].
 20. Zakharash MP, Lishchyshyna OM, Borota OV, Haponov VV, Danylyuk SV, Denysova MF, ta in. Khvoroba Krona. Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh. Kyiv: 2015. 253 s. [in Ukrainian].
 21. Malova NH, Komarova IV, Syrotenko LA, Brechka NM, Steblina OV, Kurylko YuS. Vplyv riznykh likarskykh form biopreparatu platsenty na funktsionalnu aktyvnist shchytovydnoyi zalozy shchuriv z eksperymentalnym hipotyreozom. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi “Multydystsyplinarnyy pidkhid – klyuch do uspishnoyi terapevtychnoyi nauky ta praktyky” 18 zhovtnya 2012 roku. Kharkiv: 2012. 152 s. [in Ukrainian].
 22. Skotarenko TA, Shepitko VI, Yeryomina NF. Morfolohichni zminy ta kharakterystyka morfometrychnykh pokaznykiv kapsuly nadnyrkovoyi zalozy pry korektsiyi eksperymentalnoho perytonitu vvedennyam kriokonservovanoyi platsenty. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny. 2017;4(60):82-7. [in Ukrainian].
 23. Grishchenko VI, Goltsev AN. Transplantatsiya produktov embriofetoplatsentarnogo kompleksa. Ot ponimaniya mekhanizma deystviya k povysheniyu effektivnosti primeneniya. Zh. Problemy kriobiologii. 2002;1:54-84. [in Russian].
 24. Hryshchenko VI, Prokopyuk OS, Shepitko VI, Strona VI, Yurchenko TM, Bobyryova LYe, Ryazantsev VV. Vykorystannya kriokonservovanoyi platsenty v likuvalniy praktytsi. Transplantolohiya. 2002;3(2):32-6. [in Ukrainian].
 25. Bilash SM. Morfometrychna kharakterystyka vorotarnykh zaloz shlunka pry hostromu eksperymentalnomu hastryti ta pislya vvedennya preparatu “Plateks-platsentarnyy” na tli hostroho eksperymentalnoho hastrytu. Problemy kriobiolohiyi i kriomedytsyny. 2013;23(1):84-90. [in Ukrainian].
 26. Selkina AB, Shepitko VI, Yeroshenko HA. Morfofunktsionalna kharakterystyka slyzovoyi obolonky yazyka v normi ta pislya transplantatsiyi kriokonservovanoyi platsenty. Problemy, dostyzhenyya i perspektivy razvitiya mediko-biolohycheskikh nauk i prakticheskoho zdravookhraneniya. 2010;146:70-3. [in Ukrainian].
 27. Shepitko KV, Chaykovskyi YuB, Shepitko VI. Morfometrychna kharakterystyka stinky porozhnyoyi kyshky pry vvedenni kriokonservovanoyi platsenty na tli hostroho aseptychnoho zapalennya cherevnoyi porozhnyny u shchuriv. Visnyk morfolohiyi. 2014;1:184-8. [in Ukrainian].
 28. Shepitko KV. Kharakterystyka morfometrychnykh parametriv stinky klubovoyi kyshky pry odnorazovomu vvedenni kriokonservovanoyi platsenty ta aseptychnomu zapalenni. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2014;4(46):174-8. [in Ukrainian].
 29. Shepitko KV. Morfometrychna kharakterystyka stinky dvanadtsyatypaloyi kyshky pry vvedenni kriokonservovanoyi platsenty u shchuriv. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2013;4:117-20. [in Ukrainian].
 30. Shepitko VI. Strukturno-funktsionalni pokaznyky kriokonservovanoyi platsenty i vplyv yiyi transplantatsiyi na morfofunktsionalnyi stan ryadu vnutrishnikh orhaniv [dysertatsiya]. In-t probl. kriobiolohiyi i kriomedytsyny. Kharkiv, 2004. 40 s. [in Ukrainian].
 31. Shepitko VI, Katsay VV, Shepitko KV. Kharakterystyka strukturnykh elementiv selezinky pry transplantatsiyi kriokonservovanoyi platsenty. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2011;2:76-8. [in Ukrainian].
 32. Helsinska deklaratsiya Vsesvitnoyi medychnoyi asotsiatsiyi «Etychni pryntsypy medychnykh doslidzhen za uchastyu lyudyny u yakosti obyekta doslidzhennya» vid 01.06.1964 [Internet]. Dostupno: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_005 [in Ukrainian].
 33. Shepitko VI, YurchenkoTM, Klymenko MO. Vplyv krioekstrakta platsenty na reaktsiyu tuchnykh klityn pry zapalenni. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2004;1:103-6. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 56-61 сторінки, код УДК 616.340:615.368:618.36-026.656

DOI: