Іманов Е., Дзюрий І. В., Плиска О. І., Труба Я. П., Лазоришинець В. В.

РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТОТАЛЬНОГО АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖУ ЛЕГЕНЕВИХ ВЕН


Про автора:

Іманов Е., Дзюрий І. В., Плиска О. І., Труба Я. П., Лазоришинець В. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Тотальний аномальний дренаж легеневих вен (ТАДЛВ) – це рідкісна ціанотична вроджена вада серця (ВВС), яка зустрічається від 1% до 3% усіх вроджених аномалій серця. При відсутності кардіохірургічної допомоги більшість пацієнтів (біля 80%) із ТАДЛВ помирають протягом першого року життя. Лікування таких пацієнтів є комплексною та важкою проблемою. До теперішнього часу хірургічна корекція цієї вади супроводжується значним рівнем летальності. Мета роботи – провести аналіз результатів хірургічного лікування тотального аномального дренажу легеневих вен у дітей, оперованих у період з 2006 по 2018 рік. Об’єкт і методи. За період з 2006 по 2018 рік в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України» було проліковано 34 послідовних пацієнта з тотальним аномальним дренажем легеневих вен. Середній вік пацієнтів склав 109,3±101,4 днів (від 2 до 505 днів), відповідно маса у середньому 4,01±1,1 кг. Було встановлено, що у 57,1% (20) пацієнтів була супракардіальна форма аномалії, у 14,2% (5) – інтракардіальна форма, у 17,1% (6) пацієнтів – інфракардіальна і у 11,4% (4) – змішана форма. Результати. В післяопераційному періоді померло 2 (5,8%) пацієнтів. Причинами смерті серед пацієнтів були: прогресуюча серцева недостатність (n=1), яка була наслідком малих розмірів лівого шлуночка, один пацієнт помер на висоті легеневих гіпертензивних кризів, зумовлених підвищеною реактивністю легеневого судинного русла в ранньому післяопераційному періоді. Висновок. Тотальний аномальний дренаж легеневих вен належить до групи складних вроджених вад серця. В останні роки завдяки розвитку пренатальної та підвищенню якості постнатальної діагностики, зміни тактики лікування, вдосконалення хірургічних методик, рівень післяопераційної летальності значно знизився.

Ключові слова:

вроджена вада серця, тотальний аномальний дренаж легеневих вен, немовлята.

Список цитованої літератури:

 1. Guocheng Shi, Zhongqun Zhu, Jimei Chen, Yanqiu Ou, Haifa Hong, Zhiqiang Nie, et al. Total Anomalous Pulmonary Venous Connection, the current management strategies in a pediatric cohort of 768 patients. Circulation. 2017;135:48-58.
 2. Camille L. Hancock Friesen, David Zurakowski, Ravi R. Thiagarajan, Joseph M. Forbess, Pedro J. del Nido, John E. Mayer, et al. Total Anomalous Pulmonary Venous Connection: An Analysis of Current Management Strategies in a Single Institution. Ann Thorac Surg. 2005;79:596-606.
 3. Youngok Lee, Joon Yong Cho, O Young Kwon, Woo Sung Jang. Outcomes of Surgery for Total Anomalous Pulmonary Venous Return without Total Circulatory Arrest. Korean J. Thorac Cardiovasc Surg. 2016;49:337-43.
 4. Karamlou T, Gurofsky R, Al Sukhni E, Coles JG, WilliamWG, Caldarone CA, et al. Factors associated with mortality and reoperation in 377 children with total anomalous pulmonary venous connection. Circulation. 2007;115:1591-8.
 5. Boguta LYu, Emec IM. Chirurgichna korekcia totalnogo anomalnogo drenagu legenevich ven: vlasna technichna modificatia. Sercevo-sudinna chirurgia: schorichnik naukovich prac Associacii sercevo-sudinnich chirurgiv Ukraini. 2006;14:17-8. [in Ukrainian].
 6. Emec ІM. Totalniy anomalniy drenag legenevich ven: rezultati chirurgichnogo likuvannia. Chirurgaya ditiachogo viku. 2012;3:19-224. [in Ukrainian].
 7. Abdulaev FZ, Bagirov IМ, Kazimadze NDG. Korrekcia totalnogo anomalnogo drenaga legochnich ven u vzroslich bolnich. Kardiologia I serdechno-sosudistai chirurgia. 2015;6:74-9. [in Russiаn].
 8. Kirklin JW, Barratt-Boyes BG, editors. Total anomalous pulmonary venous connection. Cardiac Surgery. Fourth Edition. Saunders; 2013. p. 1182-208.
 9. Craig JM, Darling RC, Rothney WB. Total pulmonary venous drainage into the right side of the heart; report of 17 autopsied cases not associated with other major cardiovascular anomalies. Lab Invest. 1957;6(1):44-64.
 10. Seale AN, Uemura H, Webber SA, Partridge J, Roughton M, Ho SY, et al. Total Anomalous Pulmonary Venous Connection. Morphology and Outcome From an International Population-Based Study. Circulation. 2010;122:2718-26.
 11. Fu ChM, Wang JK, Lu ChW. Total Anomalous Pulmonary Venous Connection: 15 Years’ Experience of a Tertiary Care Center in Taiwan. Pediatrics and Neonatology. 2012;53:164-70.
 12. Karamlou T, Gurofsky R, Al Sukhni E, John G. Coles, William G. Williams, Christopher A. Caldarone, et al. Factors associated with mortality and reoperation in 377 children with total anomalous pulmonary venous connection. Circiulation. 2007;115(12):1591-8.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 91-94 сторінки, код УДК 616.12-007.2-053.2:616.141]-089.168

DOI: