Регеда-Фурдичко М. М.

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПРОТЕЇНАЗО-ІНГІБІТОРНОЇ СИСТЕМИ В ЛЕГЕНЯХ У ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТУ


Про автора:

Регеда-Фурдичко М. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У роботі встановлено поступове зростання вмісту азоальбуміну, азоказеїну та азоколагену вже в ранній період формування експериментального контактного дерматиту (КД). Так, спостерігаємо підвищення показників азоальбуміну та азоказеїну в легенях на 8-у добу розвитку КД відповідно на 22,2% (р ≤0,05) та 19,5% (р ≤0,05) в порівнянні з контрольною групою. Щодо вмісту азоколагену, то ми спостерігаємо його збільшення, як на 4-у добу на 13,0% (р ≤0,05), так і на 8-у доби цієї експериментальної моделі хвороби на 30,4% (р ≤0,05) в порівнянні з контролем. Показники протеолізу поступово зростають і в пізньому періоді розвитку КД. Дослідження білкових інгібіторів, зокрема, α1-інгібітора протеаз (α1-ІП) і α2-макроглобуліну (α2-М) в ранні терміни експерименту показало їх незначне зростання відповідно на 15,3% (р≤0,05) і 25,5% (р≤0,05) в порівнянні з І групою тварин на 4-у добу експерименту, що може свідчити про включення компенсаторних механізмів захисту протеїназо-інгібіторної системи. Проте, вже на 8-у, 10-у та 18-у доби КД показники α1-ІП знижуються відповідно на 16,9%, 58,3% та 41,1% (р≤0,05) та α2-М відповідно на 20,6%, 58,8%, та 43,1% (р≤0,05) щодо контролю. Таким чином, проведені нами дослідження біохімічних показників протеїназо-інгібіторної системи в легенях виявили зростання протеолітичної активності на тлі недостатньо виражених компенсаторних механізмів білкових інгібіторів з перевагою механізмів пошкодження над механізмами захисту, особливо в пізній період розвитку експериментального КД.

Ключові слова:

контактний дерматит, протеїназо-інгібіторна система.

Список цитованої літератури:

  1. Peiser M, Tralau T, Heidler J, Api AM, Arts JH, Basketter E, et al. Allergic contact dermatitis: epidemiology, molecular mechanisms, in vitro methods and regulatory aspects: Current knowledge assembled at an international workshop at BfR, Germany. Cell. Mol. Life Sci. 2012;69(5):763-81.
  2. Kostner L, Anzengruber F, Guillod C, Recher M, Schmid-Grendelmeier P, Navarini AA. Allergic contact dermatitis. Immunol. Allergy Clin. North Am. 2017;37(1):141-52.
  3. Chudan-Cilo II, Corda MM. Strukturni zminy shkiry pry kontaktnomu nikelevomu dermatyti. Visnyk morphologii. 2017;2(23):198-202. [in Ukrainian].
  4. Neporada KS, Berehova TV, Sukhomlyn AA, Hordiyenko LP, Mykytenko AO. Rozvytok proteolitychnoho dysbalansu v tkanynakh orhaniv porozhnyny rota. Medychnyy forum. 2017;12:103-6. [in Ukrainian].
  5. Volkova VA, Kuchynsʹka IV, Tyupka TI. Vyvchennya likuvalʹnoyi efektyvnosti novoyi mazi z lipofilʹnym kompleksom iz kory osyky «Tremulin» za umov nealerhichnoho kontaktnoho dermatytu v shchuriv. Farmakolohiya ta likarsʹka toksykolohiya. 2010. s. 7-12. [in Ukrainian].
  6. Veremeyenko KN, Goloborod’ko OP, Kizim AI. Proteoliz v norme i pri patologii. K.: Zdorov’ye; 1988. 200 s. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 192-195 сторінки, код УДК 616.33-002.42-092

DOI: