Якушко О. С., Єрошенко Г. А., Борута Н. В., Вільхова О. В., Скотаренко Т. А.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ГІСТОФІЗІОЛОГІЇ ОРГАНУ ЗОРУ


Про автора:

Якушко О. С., Єрошенко Г. А., Борута Н. В., Вільхова О. В., Скотаренко Т. А.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Першочерговим завданням перед педагогами вищої школи стоїть формування клінічного мислення у студентів, починаючи з перших курсів навчання. Гістологія, цитологія та ембріологія, як навчальний предмет, посідає провідне місце у підготовці майбутніх медиків, вивчення якого формує фундаментальну базу для опанування інших теоретичних та клінічних дисциплін. Основною метою вивчення теми «Орган зору» на практичних заняттях з гістології є закладання базового фундаменту знань особливостей будови очного яблука як периферійної частини зорового аналізатора. Студенти вивчають гістологічну будову оболонок, світлопровідної та світлосприймаючої систем ока, допоміжного апарату, що сприяє формування цілісної картини існування нерозривного зв’язку будови з виконуваними функціями. З’ясування цього зв’язку разом з розумінням порушення структури і функції при патологічних процесах є запорука формування клінічного мислення.

Ключові слова:

клінічне мислення, міждисциплінарні зв’язки, гістологія, офтальмологія.

Список цитованої літератури:

 1. Semidotska ZD, Chernyakova IA, Karmazina IS. Klinicheskoe myishlenie i XXI vek. East European Journal of Internal and Family Medicine. 2016;1:100-3. [in Russiаn].
 2. Tetenev FF, Bodrova TN, Kalinina OV. Klinicheskoe myshlenie: formirovanie i razvitie. Klin Med (Mosk). 2010;88(5):70-1. [in Russiаn].
 3. Turchina JE, Beloborodov AA, Danilina ЕP. Nekotorye aspekty formirovaniya klinicheskogo myshleniya u studentov mladshih kursov. Siberian Medical Review. 2013;4:88-90. [in Russiаn].
 4. Facione NC, Facione PA. Critical Thinking and Clinical Reasoning in the Health Sciences: An International Multidisciplinary Teaching Anthology. California Academic Press; 2008. 285 р.
 5. Fuks A,Boudreau JD, Cassell EJ. Teaching clinical thinking to first-year medical students. Med Teach. 2009 Feb;31(2):105-11.
 6. Yeroshenko GA, Hasyuk NV. Rozuminnia prykladnoho znachennia dystsypliny «Histolohiia, tsytolohiia, embriolohiia» yak zaporuka formuvannia klinichnoho myslennia maibutnikh fakhivtsiv. Medical Education. 2014;3:46-8. [in Ukrainian].
 7. Yeroshenko GA. Rol suchasnykh tekhnolohii ta mizhdystsyplinarnoi intehratsii v optymizatsii vykladannia histolohii, tsytolohii ta embriolohii. Bulletin of Problems Biology and Medicine. 2012;4(96):172-4. [in Ukrainian].
 8. Kupryushin AS, Kupryushina NV, Vishnyakova ZS. Formirovanie klinicheskogo myshleniya pri prepodavanii morfologicheskih uchebnyh disciplin. International Journal of Applied and Fundamental Research. 2015;5:58-61. [in Russiаn].
 9. Lisachenko OD. Rol mizhdystsyplinarnoi intehratsii u formuvanni klinichnoho myslennia studenta. Bulletin of Problems Biology and Medicine. 2012;3(95):133-5. [in Ukrainian].
 10. Vaduk RL. Metodychni pidkhody do poslidovnosti vykladannia i vykorystannia histolohichnoi terminolohii budovy ochnoho yabluka v protsesi navchannia studentiv medychnoho fakultetu. World of Medicine and Biology. 2013;3(39):152-4. [in Ukrainian].
 11. Mozhejko LA. Kliniko-orientirovannyj podhod v prepodavanii gistologii. Journal of the Grodno State Medical University. 2010;3:109-11. [in Russiаn].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 275-277 сторінки, код УДК [611.018:612.84]371.31

DOI: